visueel-ruimtelijke denker, beelddenker, multi-potentialist, multi-talented, creatieve generalist, talent verbinder, getalenteerde connector, multi-getalenteerde bruggenbouwer, renaissance man of vrouw, jack of all trades, master of none, …

Ben jij zo iemand die massa’s ideeën en uiteenlopende talenten heeft, maar toch niet succesvol is?

Zo iemand waar anderen van zeggen of denken „12 stielen en 13 ongelukken, wanneer gaat die ooit de gepaste job of functie vinden ?

Lees dan zeker verder want dan ben je waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke denker of beelddenker en heb je het lastig om te functioneren in ”rationele” organisaties of bedrijven.

Beelddenker op de werkvloer

Elk begeleidingstraject begint met een gesprek. Hiervoor maak ik graag tijd.

Anders denken dan je omgeving. Herken je dit?

  • Gesprekken met mensen geven je energie en inspiratie. Hierdoor overspoel je je omgeving met een niet te stoppen stroom van ideeën, associaties en mogelijkheden.
    Maar je verhaal is dikwijls chaotisch en onoverzichtelijk voor personen die graag stapsgewijs te werk gaan. Je wordt dus niet altijd gehoord of begrepen.
  • Ideeën daadwerkelijk onder de vorm van een projectplan uitwerken is lastig. Je ziet constant nieuwe ideeën en verbeteringsmogelijkheden die het projectplan dwarsbomen en vertragen.
  • Je vindt het lastig om te functioneren in organisaties met strikte processen, procedures en een strakke hiërarchische structuur die strikt gevolgd dient te worden. Dit kost je moeite en geeft je extra stress. Je behaalt veel makkelijker resultaten als je je eigen werkmethode mag gebruiken binnen het opgegeven kader.
    Als deze processen, structuren en hiërarchie achterhaald zijn en iedereen achterpoortjes gebruikt om ze te omzeilen, is de kans groot dat je totaal afhaakt.
  • In processen zie je of voel je onmiddellijk aan waar de dingen fout lopen.
    Maar jij hebt het lastig om kort en bondig uit te leggen aan anderen waarom iets fout gaat lopen.
Je ziet de persoon op de afbeelding in profiel of frontaal, afhankelijk van de hoek van waaruit je kijkt

Klinken bovenstaande voorbeelden je bekend in de oren?

Zo ja, dan ben je meer dan waarschijnlijk een persoon die anders denkt dan zijn/haar omgeving; een multi-getalenteerde bruggenbouwer, beelddenker of een visueel-ruimtelijke denker die bij voorkeur de clusters van denkprocessen gebruikt die in de metafoor van rechter en linkerhersenhelft, aan rechterkant toegewezen worden.

In tegenstelling tot de meeste organisaties en bedrijven die meer aansluiten bij begripsdenkers, stap voor stap denken gestructureerd zijn. Deze denkprocessen worden in de metafoor van rechter en linkerhersenhelft, e toegeschreven aan de linkerkant van dit model.

Je bent je misschien bewust of onbewust gaan aanpassen aan je omgeving of je werk waardoor je jouw unieke talenten uit het oog verloren bent. Hierdoor gebruik je ze niet meer of worden ze onder benut. Werken met je natuurlijke talenten geeft je energie, terwijl werken met aangeleerde vaardigheden, je extra energie zal kosten en je op de lange duur meer kans geeft op een burn-out of extra stress.

Liever video in plaats van tekst?

Onderstaande video vertelt je meer over anders denken dan je omgeving.

Waarom Numentum?

Veel mensen lopen zichzelf voorbij omdat ze de verbinding met zichzelf, met wie ze echt zijn, verloren zijn. Ze zijn zich onbewust gaan aanpassen aan hun omgeving.

Een groep die hier enorm vatbaar voor is, zijn de beelddenkers, de visueel-ruimtelijke denkers, multi-potentialisten of multi-getalenteerde bruggenbouwers.

Het zijn mensen die bedrijven nodig hebben omwille van hun vernieuwende aanpak; Omdat beelddenkers op de werkvloer een meerwaarde zijn voor elke organisatie. Het zijn de medewerkers die de dingen in vraag durven stellen. Die taken en activiteiten anders willen aanpakken.

De vernieuwers met creatieve ideeën. Medewerkers die in veel vastgeroeste organisaties op dit moment hun plek niet vinden, waardoor ze, wegkwijnen, ziek worden of vertrekken uit het bedrijf. Terwijl bedrijven van de toekomst ze broodnodig hebben.

Elk begeleidingstraject begint met een gesprek. Hiervoor maak ik graag tijd.

Ik ben Saskia Smet van Numentum.

Ik begeleid multi-talenten die bruisen van ideeën en toch geen succes boeken op het werk.

Ik leer je de brug te bouwen tussen je eigen denkwereld en rationele bedrijven en organisaties zodat jij je natuurlijke talenten maximaal kan gebruiken om meer resultaten te behalen met minder moeite en stress.

Ik help je de beperkingen van het “beelddenker zijn” te benoemen. Ik leer je voorbij het “etiket” naar je unieke mogelijkheden te kijken zodat je jezelf kan blijven in je professionele omgeving en ook je steentje bij draagt aan het resultaat van je team.

augustus 2011

Hoe zit dat met andere “labels”?

Beelddenken wordt door sommige experts ook in verband gebracht met dyslexie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en sommige vormen van autisme. Een aantal kenmerken van de andere “labels” komen overeen met de kenmerken van beelddenkers. Het gaat er echter niet om om mensen van labels te voorzien. Niemand krijgt graag een “label” op gekleefd.

Voor alle duidelijkheid, ik wil absoluut niet iedereen van een extra “label” voorzien!
Het gaat niet om het label op zich, maar wel om jezelf te mogen zijn, je eigen kleuren te mogen laten zien. De diversiteit in alle vormen en variëteiten omarmen.

Elk begeleidingstraject begint met een gesprek. Hiervoor maak ik graag tijd.