Disclaimer

Privacybeleid

Werkingsfeer

Onderstaand Privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door Dukenaz BVBA.

Dukenaz BVBA hecht erg veel belang aan de bescherming van uw privacy en voert daarom een open beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Persoonlijke informatie

In het kader van dit Privacybeleid betekent “persoonlijke informatie”, informatie met betrekking op een bepaald – en identificeerbaar – rechtssubject.

Doel

Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de beleidslijnen van Dukenaz BVBA die gelden voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke informatie die verschaft kan worden door toegang of gebruik van onze websites en diensten of die op een andere manier door ons verzameld worden. Bovendien heeft dit privacybeleid als doel te verduidelijken hoe u ons kan contacteren als u vragen heeft of als u eender welke informatie die Dukenaz BVBA ook over u bezit, wilt veranderen of verwijderen. We raden u daarom ten zeerste aan om dit Privacybeleid grondig te lezen en bij te houden voor verdere raadpleging.

Bij gebruik van onze diensten of website geeft u immers uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met de volgende modaliteiten en voorwaarden.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

De verzamelde persoonlijke informatie kan ten minste onderstaande gegevens bevatten:

  • Contactgegevens (zoals, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer); en
  • Demografische informatie (zoals geslacht en taal).

De manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om:

  • Onze diensten in interactieve communicatie op u persoonlijk af te stemmen;
  • Deze diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren;
  • U nieuwe producten en diensten die u kunnen aanbelangen aan te bevelen; en
  • Met u te communiceren en onze relatie met u te ontwikkelen en onderhouden.

Wat als we uw persoonlijke informatie kenbaar maken?

Behalve indien we hiervoor uw toestemming hebben, zullen we uw persoonlijke informatie niet verkopen, verlenen, ruilen, verhuren aan of met anderen.

Dukenaz BVBA kan uw persoonlijke informatie enkel delen met derden in onze overtuiging om u beter te helpen bij onze dienstverlening of om meerdere van bovenstaande doelstellingen te volbrengen.

Het is verboden dat dienstverleners uw persoonlijke informatie voor welk ander doel ook gebruiken dan voor de dienstverlening zoals voorzien en ze zijn verplicht de persoonlijke informatie openbaar gemaakt door Dukenaz BVBA te beschermen en te behandelen in overeenstemming met de algemene privacy principes omschreven in dit Privacybeleid.

Dukenaz BVBA behoudt zich echter het recht voor om persoonlijke informatie kenbaar te maken aan derden als dit wettelijk zo vereist wordt door wet, regelgeving, bevelschrift, borg, bevel van de rechtbank of als dit ons toelaat dit te doen. Dukenaz BVBA behoudt zich eveneens het recht voor om persoonlijke informatie kenbaar te maken of over te maken aan derden in geval van een voorgestelde of werkelijke aankoop, verkoop, (inclusief liquidatie, realisatie, forclusie of heriname) lease, merger , fusie of welke andere vorm van acquisitie, beschikbaarheid, transfer, overdracht of financiering van Dukenaz BVBA of welk gedeelte ervan ook, of welk andere deel van het bedrijf of activa van Dukenaz BVBA of een afdeling van het bedrijf, ten einde u van dezelfde producten en diensten te kunnen laten genieten via derden.

Kennisgeving en instemming

Dukenaz BVBA verzamelt alleen uw persoonlijke informatie als u hiermee vrijwillig instemt. Uiteraard vragen we uw toestemming voor het gebruik of openbaring van uw persoonlijke informatie op het moment dat we ze ontvangen.

In bepaalde omstandigheden kan de toestemming echter pas gevraagd worden nadat de informatie werd ingewonnen, maar dan zal deze steeds worden gevraagd voor het gebruik van deze informatie (bijvoorbeeld als we uw informatie wensen te gebruiken voor een doel dat niet eerder werd vastgesteld).

De vorm van de toestemming die we zoeken, of het nu uitdrukkelijk of impliciet is, zal in grote mate afhangen van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie en de redelijke verwachtingen van het rechtssubject in kwestie.

U kunt uiteraard op eender welk moment uw toestemming, die onderworpen is aan contractuele beperkingen en een billijk beleid, intrekken. Als u uw toestemming wenst in te trekken, gelieve dan contact op te nemen met Dukenaz BVBA op saskia@numentum.be of per post op Dukenaz BVBA, t.a.v.: Saskia Smet CEO, Leugstraat 155, 2630 Aartselaar, België, +32 België. We zullen u bij deze gelegenheid informeren over de implicaties van de intrekking van uw toestemming.

Als een voorwaarde voor de dienst die we leveren, zullen we u niet verzoeken om in te stemmen met de verzameling, gebruik of bekendmaking van informatie die verder reikt dan wat vereist is om de hierbij expliciet vermelde en legitieme doelen te vervullen dan waarvoor de informatie verstrekt is.

Gebruik of kenbaar maken voor marketing doeleinden

Tenzij u uitdrukkelijk gevraagd heeft om geen marketing materialen te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken – uiteraard zonder deze kenbaar te maken – om bijkomende goederen, diensten of speciale aanbiedingen te promoten en aan de man te brengen die uitgaan van ons, onze dochterondernemingen of onze partnerbedrijven via direct marketing. We kunnen uw naam en emailadres overmaken aan deze dochterondernemingen of partnerbedrijven zodat ze u rechtstreeks promotioneel materiaal kunnen sturen.

U kunt ervoor kiezen niet toe te laten dat uw persoonlijke informatie gebruikt wordt of kenbaar gemaakt wordt voor direct marketing objectieven door contact op te nemen zoals hieronder omschreven (zie rubriek “Contact, wijzigen of updaten van uw informatie”).

Cookies

Dukenaz BVBA gebruikt cookies om haar website en emailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en emails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst beter kunnen uitbouwen.

Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

Dukenaz BVBA levert commercieel redelijke inspanningen om uw verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang. Deze bescherming heeft betrekking op de informatie die zowel elektronisch als in materiële vorm is opgeslagen. Bovendien stelt Dukenaz BVBA algemeen geaccepteerde veiligheidstechnieken in werking, zoals firewalls en procedures voor toegangscontrole ten einde uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies en onbevoegde toegang.

Links naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die genereert wordt via cookies) als u verder surft naar hun websites.

Dukenaz BVBA is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met hun Privacybeleid vooraleer u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

Dukenaz BVBA behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op de website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacybeleid van Dukenaz BVBA of als u toegang wenst tot uw informatie of dit wenst te verbeteren, updaten of schrappen, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken:

E-mail:

saskia@numentum.be

Adres:

Dukenaz BVBA

t.a.v: Saskia Smet CEO

Leugstraat 155

2630 Aartselaar, België

+32 477 44 75 48