Selecteer een pagina

5 redenen om de samenwerking met een beelddenker in je team te stimuleren

Samenwerking of samen aan het werk in je team? Wat verkies jij?

Teamleden verschillen …

Misschien ervaar je de samenwerking met een van je teamleden of collega’s als lastig en minder vlot. Een persoon die altijd de dingen anders doet of anders begrijpt. Iemand die met meer of extra problemen komt in plaats van problemen te helpen oplossen. Ze lijken altijd nog bijkomende gevaren en problemen te zien. Je hebt het gevoel om meer tijd te verliezen. Zeg maar achteruit te gaan in plaats van vooruit te gaan.
Is dit een (h)echte samenwerking? Of lijkt dit meer op toevallig samen aan het werk in hetzelfde team?

Waarom zou je in dit geval voor samenwerking willen kiezen?

Deze “dwarsliggers of anders kijkers” in je team of afdeling, zien de wereld vanuit een andere hoek of perspectief. Dit zijn mensen die starten vanuit het grotere geheel. Zeg maar het totaal plaatje met alle mogelijke verbindingen in plaats van te kijken naar kleine onderdelen of aparte processtappen. Ze denken als het ware 5 stappen vooruit.

Het zijn de toegewijde medewerkers. Ze hebben het goed voor met het team of de organisatie en willen op hun manier meewerken en bijdragen. Maar ze houden niet van routine en platgetreden paden. Ze doen de dingen op hun eigen manier. Ze stoten hierdoor op onbegrip en worden minder serieus genomen door leidinggevenden en collega’s.

Dwarsliggers, anders kijkers, visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, het zijn maar enkel namen om een beelddenker te beschrijven.

verschillen in samenwerking

 

5 redenen om de samenwerking met een beelddenker in je team te stimuleren door in te zetten op de unieke beelddenkerskwaliteiten:

1) Ze stellen constant de “Waarom?” vraag.

Ze nemen niets voor waarheid aan ook al wordt het al jaren op dezelfde manier gedaan. De wereld is veranderd, het kan vermoedelijk op een andere manier: beter en efficiënter.

2) Beelddenkers zien het geheel of het totale plaatje.

Hierdoor heb je minder kans op suboptimalisatie van processen of onderdelen omdat ze steeds vooruit denken en het overzicht voor ogen houden. Het is dus een verbetering over de hele lijn of niet.
Daar waar je met lineaire processen regelmatig vaststelt dat een verbetering in het ene proces, in de volgende stap een verslechtering kan zijn. De kans op suboptimalisatie is groter.

3) Ze verbinden wat ze zien, voelen, ruiken, proeven met alle kennis en ervaring die ze hebben.

Dit leidt tot onverwachte combinaties, inzichten, ideeën en oplossingen. Zeg maar doorbraak oplossingen en een massa verschillende mogelijkheden.
Waar lineair denken eerder zal gaan voor verbeteringen verder bouwend op het bestaande proces of concept.

4) Ze voelen wat er leeft in een team of organisatie.

Ze voelen als het ware wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen omdat dingen onbespreekbaar zijn. Ze proberen hierover het gesprek aan te gaan om ook deze elementen mee op te nemen in de dialoog.
Je zou het kunnen vergelijken met de rol van de kanaries vroeger in de koolmijnen. De vogels gingen doodt voor de mens besefte dat er gevaar dreigde door giftige gassen.

5) Beelddenkers zijn meesters in complexe dingen samen te brengen en om te zetten in een begrijpelijk geheel.

Ze kunnen nooit met een project of opdracht starten zolang ze geen overzicht hebben van de totale situatie. Geef hen de tijd om het overzicht voor zichzelf te maken. Nodig hen uit om dit te delen met de andere leden van het team zodat het overzichtsbeeld de basis van de samenwerking kan vormen.

 

 

Je merkt dat dit totaal andere kwaliteiten zijn dan rationele of lineaire denkers gewoon zijn. De manier van werken is totaal anders. Niet beter of slechter.

Dit heeft een invloed op de onderlinge samenwerking. Het geeft wrevel en frustratie, als je niet beseft dat beelddenkers en lineaire denkers verschillende manieren gebruiken om tot hetzelfde resultaat te komen: namelijk bijdragen aan het resultaat van de afdeling of het team.

Wat is het voordeel van een samenwerking op basis van verschillen?

Er zijn honderden redenen te vinden waarom samenwerken met een beelddenker lastig kan zijn: ze zijn eigenwijs, begrijpen de dingen anders, maken het te ingewikkeld door er veel extra elementen te willen halen, om er maar een paar te benoemen.

Anderzijds, zijn er minstens evenveel redenen om wel te gaan voor een goede samenwerking: ze brengen nieuwe en onverwachte oplossingen binnen, ze zorgen voor doorbraken en massa’s mogelijkheden, sneller tot een oplossing komen, enz.

Zoals in andere artikelen al aangehaald, zijn er ook kwaliteiten van lineaire denkers, die beelddenkers echt missen! Denk maar aan het procesmatig uitwerken van hun briljante ideeën of oplossingen.

De samenwerking is cruciaal. Samenwerken kan op basis van de onderlinge verschillen waardoor de sterkte van de ene, de minder sterke kant van de ander aanvult en versterkt.

De sleutels voor een goede samenwerking zijn onderling respect en vertrouwen. En uiteraard het besef dat je elk met je unieke kwaliteiten een steentje bijdraagt aan de resultaten. Samen bereik je gewoon meer dan iedereen afzonderlijk.

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet.

Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen