Beelddenkers tips

21 dec Hoezo jij hebt mijn vraag niet begrepen?

Luisteren en verkeerd begrijpen

Fout begrepen of verkeerde vraag? Je ziet ze wel eens passeren op sociale media: Een scholier die de vraag compleet anders begrepen heeft maar op zijn manier wel met een briljante op lossing komt. Het antwoord lijkt lachwekkend en absurd. Meestal keurt de docent deze af, terwijl je de opdracht op deze manier ook kan lezen. Als je dit omkeert, getuigt...

Lees meer

01 dec Wat als je tekorten je grootste troef blijkt in je carrière?

tekorten ombuigen naar troeven van een multi-getalenteerde bruggenbouwer

Tekorten of troeven? Wat betekenen deze beschrijvingen? multi-getalenteerde bruggenbouwer, visueel-ruimtelijke denker, beelddenker, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, … Het zijn maar enkele benamingen om Multi-getalenteerde Bruggenbouwers of vergelijkbare atypische profielen te beschrijven. Allemaal...

Lees meer

25 okt Projectmanager, hoe motiveer jij teamleden om afspraken na te komen?

projectmanager stuurt project team aan

Stuur jij als projectmanager mensen aan? Dan stuur jij medewerkers van verschillende afdelingen aan? Hoewel je geen team van medewerkers die aan jou rapporteren leidt, ben je regelmatig de verantwoordelijke of projectmanager van een groep. Allemaal medewerkers uit verschillende afdelingen of teams die samen aan een project werken.   Nieuwe producten in productie brengen Laat ons als voorbeeld nemen een...

Lees meer

09 okt Ben jij een multi-talent communicator?

de multi-talent communicator

Babylonische spraakverwarring of multi-talent communicator? De basis van alles is communicatie. Gesprekken tussen mensen, ongeacht of de persoon live tegenover je ziet, of je iemand online via video ziet of gewoon per telefoon. We spreken in de lage landen allemaal Nederlands, mogelijk Hollands of Vlaams of een van de regionale dialecten. Misschien krijgt een woord soms een...

Lees meer

10 aug Welke brug begin jij straks te bouwen?

gewenste situatie in brug communicatie

Brug als verbindingspunt? In gesprek kunnen gaan met je collega of medewerker, vereist dat je start met bruggen te bouwen. Letterlijk een verbinding leggen tussen mensen, groepen en afdelingen. Je brengt mensen met elkaar in contact. Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn er goed in als ze zich bewust zijn van hun andere kijk op de situatie en hier op...

Lees meer

02 aug Helpt naar theater gaan bij oplossen communicatieproblemen?

uitzoeken wet er zich op toneel afspeelt

Verhitte gesprekken Als de emoties hoog oplopen, reageren mensen vaker op de man of op de emotie dan op de situatie zelf. Dit is de start van een escalatieproces. Eens dit escalatieproces gestart is, reageert elke betrokkene op de laatste actie van de andere persoon. Jammer genoeg geraak je door dit escalatieproces verder verwijderd van de kern...

Lees meer

23 jul Als rust roest, waarom dan toch kiezen voor rust?

blog Rust roest of toch niet?

Rust of onrust, wat verkies jij? Rust bewaren. Rustmomenten Inbouwen in je dagelijkse activiteiten. Rust creëren voor jezelf. Voor veel mensen op dit moment een ware luxe die verloren gaat in de ratrace van alledag. Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn gevoelige mensen. Ze nemen de sfeer van de omgeving op voor anderen iets merken. Ik vergelijk het vaak met het oude gebruik om...

Lees meer

11 jul Zoek de 3 verschillen!

verschillen staat voor de B van bewustzijn in de BRUG-methode

Bewustzijn van verschillen De basis zit in de bewustwording dat er verschillen zijn. Door het gebruik van objectieve maatstaven, hebben we voor alles en iedereen standaarden ingevoerd. Hierdoor is het meten van de verschillen eenvoudig. We zijn echter doorgeschoten door ons uitsluitend te gaan richten op de verschillen ten opzichte van de standaard maatstaf. Terwijl de rijkdom vooral...

Lees meer

20 jun 3 stappen voor je bruggen kan bouwen naar samenwerking

stapstenen om bruggen te bouwen

Bruggen: Verdelen versus Samenbrengen Samenwerken - samen iets doen - gaat over communicatie. Letterlijk bruggen bouwen tussen mensen. Het begint met respect voor elkaar op te brengen. Elkaar te leren kennen, te horen en te ontdekken wat de ander belangrijk vindt: De normen en waarden. Datgene waar ze van wakker liggen. Wat hen bezig houdt. Ondanks de uiterlijke...

Lees meer

04 mei Waarom? Daarom!

Waarom? Daarom! zonder uitleg, geeft ergernis en frustratie

Waarom? Klinkt vertrouwd? Je hoorde het vroeger als kind waarschijnlijk om de haverklap. Wat gebeurde er op zo’n moment met je? Wat ging er in jou om? Je probeerde te volgen in de klas bijvoorbeeld; De logica op te bouwen; De stof onder de knie te krijgen; Te begrijpen waar het over ging; Welke elementen belangrijk waren; En ondertussen...

Lees meer