Ben jij een multi-talent communicator?

Babylonische spraakverwarring of multi-talent communicator?

De basis van alles is communicatie. Gesprekken tussen mensen, ongeacht of de persoon live tegenover je ziet, of je iemand online via video ziet of gewoon per telefoon.

We spreken in de lage landen allemaal Nederlands, mogelijk Hollands of Vlaams of een van de regionale dialecten. Misschien krijgt een woord soms een totaal andere betekenis, wat soms tot hilarische situaties leidt. Maar in de meeste gevallen zouden er genoeg gelijkenissen moeten zijn om elkaar perfect te verstaan.

Of is dit niet zo?

Wat zie je echter in de praktijk gebeuren?

Gesprekken roepen misverstanden, ruzies, frustratie en ergernis op.
Opdrachten die verkeerd begrepen worden. Hierdoor kan het resultaat op jouw vraag iets totaal anders zijn dan datgene wat jij voor ogen had.
Feedback die je persoonlijk opneemt, waardoor pijn, verdriet, frustratie en angst kan groeien.

Allemaal zaken die ons bezig houden. Dit leidt ons weg van de kern van het gesprek of de boodschap. Je gaat twijfelen, roddelen, enz. Het laatste wat er gebeurt, is werken aan datgene wat belangrijk is. Datgene waarvoor de andere persoon contact met je zocht.
Veel tijd en energie en vooral motivatie en inspiratie gaan verloren door spraakverwarring en misverstanden. Zonder dat we dit eigenlijk beseffen of elkaar toewensen.

Want zeg nu zelf. De meeste mensen in jouw team of afdeling willen graag als groep een bijdrage leveren. Niemand gaat elke dag naar zij werk om de boel bewust te saboteren!

boze en gefrustreerde multi-talent communicator

Voorbeeld

Denk aan de brandweer. Zij willen de omgeving voor ieder van ons zo veilig mogelijk krijgen in geval van een ongeval of explosie. Om zoveel mogelijk betrokken mensen te kunnen helpen en in veiligheid brengen.

Wat heb je in dit geval nodig?

Hiervoor is een openheid en vertrouwen in het team nodig. Mensen dienen elkaar blindelings te kunnen vertrouwen en respecteren. Dit vraagt een cultuur van openheid.

Natuurlijk zijn er wel eens meningsverschillen. Dit is goed op voorwaarde dat er openlijk over gesproken wordt. Dat de groep samen naar oplossingen zoekt die voor elke betrokken partij de beste keuze is. Dat maakt ook onderdeel uit van het geheel!

De Belgische mentaliteit

Wij zijn geneigd om een meningsverschil persoonlijk op te nemen.

Het gaat om ons als persoon niet ons gedrag of het proces op dat moment. Waardoor je steeds meer geneigd bent om “conflicten” eerder onder de mat te stoppen – niet uit te praten – in plaats van het gesprek aan te gaan.

Jammer, wat dat maakt het moeilijk om processen te verbeteren en je eigen gedrag in vraag te stellen. Je gedrag bijsturen is iets wat jij zelf kan beslissen te doen, op elk moment. Dit wil niet zeggen dat mensen jou als persoon – diegene die jij bent met al je talenten – afkeuren!

Als wij Belgen een meningsverschil hebben op het werk, zullen we dit minder vaak gaan uitpraten met de persoon in kwestie. Er wordt veel meer in de wandelgangen over gepraat met anderen.

Je voelt je makkelijker als persoon aangevallen. Je zoekt steun bij collega’s zodat er 2 of meerdere “kampen” in de groep ontstaan. We nemen het allemaal persoonlijk op zodat iedereen persoonlijk betrokken is.

De situatie wordt gepolariseerd. En als het tot een uitbarsting komt, wordt het lastig om door dezelfde deur te gaan.

feedback geven met een megafoon

En de Nederlanders?

Op dit vlak is er een groot verschil met de cultuur van onze Noorderburen.
In Nederland kan je stevig ruzie maken en grondig van mening verschillen op kantoor. ’s Avonds gaat iedereen samen gezellig een pint drinken aan de toog.

Voor iemand die een conflict ziet als een afkeuring van zichzelf als persoon wat dus een vertrouwensbreuk creëert, lijkt dat een totale contradictie. Alsof je meedraait met de wind.

Terwijl het eigenlijk gaat om de scheiding van het conflict – de situatie waarover onenigheid is – en de onderling persoonlijke banden van vertrouwen en respect.
Beide zijn 2 totaal verschillende zaken: de onderlinge relatie tussen mensen staat totaal los van het conflict. Het conflict is de situatie of het proces waarom je van mening verschilt.

Uitpraten of onder de mat vegen?

Door iets onder de mat te vegen; blijft de ergernis of frustratie toch aanwezig. Een smeulende en groeiende haard van ongenoegen die vroeg of laat zal uitbarsten. Als deze bom ontploft, is de schade vele malen groter.

Wat doet de multi-talent communicator?

Toegeven om een discussie of misverstand uit te praten is lef en moed nodig omdat je je bij de start van zo’n gesprek heel kwetsbaar dient op te stellen.
Je geeft jezelf letterlijk bloot zonder te weten of je gesprekspartner bereid zal zijn om dezelfde openheid te durven gebruiken. Het verbindt mensen en laat wederzijds respect en vertrouwen groeien.

Loont deze aanpak?

Kan je zelf het initiatief nemen? Ja zeker!

bruggen bouwen als nulti-talent communicator

Het bouwt de BRUG naar een betere samenwerking, gebaseerd op groeiend respect en vertrouwen. Dus verwelkom die conflicten maar op voorwaarde dat elk conflict op een openlijke en respectvolle manier bespreekbaar is!

De multi-talent communicator gaat het gesprek aan!


Start met bruggen te bouwen, is kiezen voor jezelf. Om zelfzeker elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, collega’s, klanten of leveranciers voluit kan inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Waar een betere efficiëntie en meer productiviteit, in de plaats komen van ergernis en frustratie zodat elke betrokkene bijdraagt op de manier die past bij zijn kwaliteiten.
Daar wil ik jou mee helpen.

Begin vandaag en vraag nu een gesprek aan.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel.

Saskia werkt met creatieve en innovatieve ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Mensen die met deze unieke kwaliteiten op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te leren kijken zodat je op een constructieve manier de brug gaat bouwen naar je collega’s, medewerkers, leidinggevende of klanten.

Door rust te creëren, vergroot het zelfvertrouwen zodat je de positieve invloeden van efficiëntere communicatie en verbindend samenwerken met je team, collega’s, klanten en leveranciers leert gebruiken om vernieuwing en verandering te kanaliseren.

Het resultaat is minder stress en frustratie door communicatie problemen op de werkvloer waardoor het onderlinge vertrouwen groeit, het werkplezier toeneemt, de productiviteit stijgt en de efficiëntie verhoogt.


(*) vergelijkbare omschrijvingen:

Andere benamingen om beelddenkers profielen te beschrijven zijn onder andere: 
visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, …Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen