Blijf bij het probleem, maak het niet complexer. Beter samenwerken met je collega’s.

Wat heeft beter samenwerken met je collega’s te maken met verschillende manieren van probleemoplossen?
Een probleem dat los je toch op door naar het totaal plaatje te kijken? Logisch om de stappen ervoor en de daaropvolgende stappen ook mee te nemen in de oplossing. Toch?


Je collega’s vinden dat jij het hierdoor nodeloos ingewikkeld maakt waardoor het ganse oplossingsproces vertraagt.

Als je je niet bewust bent van de verschillende situaties waarvan jullie vertrekken, ga je appelen met citroenen proberen vergelijken. Dat geeft wrevel en frustratie omdat niemand zich hier goed bij voelt. Communicatie problemen kosten extra tijd en energie voor de organisatie. Dit staat verbindend samenwerken in de weg. Beter leren samenwerken met je collega’s helpt dit probleem op te lossen.


Hoe kijk je als multi-getalenteerde bruggenbouwer naar een probleem?

Jij start met totaal beeld van de situatie: je neemt de voorafgaande- en daaropvolgende-stappen, automatisch mee in het zoeken naar de oplossing. Jij maakt het voor je collega’s complexer!

Dit frustreert hen als hun voorkeur werkmethode stap voor stap van probleem naar oplossing werken is. Voor hen lijkt het alsof jij er meer zaken wil bij halen. Elementen die helemaal niet bij het probleem horen waardoor ze jou ervaren als de persoon die de oplossing wil dwarsbomen.

Dat klopt! Ze zien niet wat jij ziet omdat deze elementen geen deel uitmaken van het probleem wat zich nu stelt. Ze zien enkel wat zich afspeelt in de analyse stap waar ze aan werken.

Je werkt niet stapsgewijs. Jij ziet in jouw totaal beeld zowel het probleem als de oplossing en kijkt bovendien voorbij het probleem naar het grotere geheel.
Jij ziet nu ook al de hindernissen die in latere stappen of vervolgprocessen zullen opduiken. Deze hebben ook een invloed op de oplossing van het probleem. Daarom wil jij ze nu al pro-actief meepakken in de te ontwikkelen oplossing.Communicatie problemen maken dat jullie naast elkaar praten omdat jullie vetrekken van een andere startpositie. Beter samenwerken met je collega’s lost dit op.


Voorbeeld uit de praktijk

Jij bent verantwoordelijk voor het binnenbrengen van nieuwe producten op de productielijnen in de fabriek. Als projectleider bezit je de bruggenbouwer competentie. Je helpt de teamleiders en de arbeiders in de lokale fabriek bij dit proces. Je vormt als het ware de tussenschakel tussen de productie medewerkers en de ontwikkelingsafdeling. Jij zorgt voor het samenwerken met collega’s.

Zodra een nieuw product klaar is voor productie is de laatste stap testen op de productielijnen.Voor het maken van proefloten, hebben de operatoren extra tijd en training nodig. Aangezien deze testloten nog niet geproduceerd worden volgens goedgekeurde en geteste productierecepten.
Deze loten zijn belangrijk om alle eigenschappen van het product grondig te controleren en analyseren alvorens de producten verkocht kunnen gaan.

De productieafdeling plant de fabricage van routine producten zo optimaal mogelijk in. Dit gebeurt in overleg met de verkoopafdeling. Het doel van beide afdelingen is om de productiemedewerkers en -lijnen zo optimaal mogelijk in te zetten opdat de bestelde goederen op tijd aan de klant te kunnen leveren.
Het beperken van het aantal omschakelingen van de machines in de productielijnen, heeft een grote invloed op de productiviteit en de efficiëntie in de productieafdeling.


De paradox

Elke projectleider die tussentijds testen wil laten uitvoeren op de productielijnen verstoort de productieplanning. Dit vertraagt de routine productieprocessen.

Verschillende partijen hebben dezelfde medewerkers, machines en materialen nodig. De beschikbaarheid van productiemedewerkers en -machines is beperkt.

Elk testlot verhoogt de werkdruk. Het testen van nieuwe producten is belangrijk voor de toekomst van de fabriek, terwijl het vandaag de tijdige levering van bestaande producten in de weg kan staan. Achterstand bij de invoering van nieuwe producten heeft negatieve gevolgen voor de afdeling van de projectleider omdat zij hierop afgerekend worden.

Iedere vertraging of extra omschakeling heeft direct een negatieve impact op de cijfers van de productieafdeling en de planningsafdeling. Het veroorzaakt een daling in de productiviteit en efficiëntie van de fabriek.

Tegenstrijdige belangen van de betrokken afdelingen kosten de fabriek extra geld omdat:

  • Elke afdeling wil zijn targets halen waardoor je kiest voor optimalisatie van individuele processtappen, niet voor de beste oplossing voor het totale proces.
  • Bijkomende vergaderingen tussen de verschillende afdelingen om tot een overeenkomst te komen en de planning aan te passen, kosten medewerkers tijd en energie.Numentum samenwerken met je collega's machine omstellen


Kan je de paradox oplossen?

Hoe overstijg je de afdeling of eigen team belangen zodat de beslissingen genomen worden in het kader van het grote geheel?
Op welke manier kan je deze tegenstrijdige belangen verbinden om het eindresultaat voor de fabriek te verbeteren?
Hoe verbeter je de samenwerkening met collega’s?

Dit vraagt een globale en overkoepelende oplossing voor het probleem. Bruggen te bouwen tussen afdelingen en beter samen te werken met je collega’s.


Concreet zijn er 3 elementen nodig om zicht te krijgen op de volledige situatie en beter samen te werken:

Probleem stelling:

Duidelijke en concrete beschrijving van het probleem op bedrijfsniveau. Dit overstijgt de onderliggende processen.


Procesmappen:

Het volledige uittekenen van alle betrokken en conflicterende processen die deel uit maken van, of een invloed hebben op het probleem. Breng ook de gevolgen van de conflicten in kaart.


Toekomst beeld schetsen:

  • Scenario’s maken: Begin met het uittekenen van mogelijke oplossingsscenario’s; bijvoorkeur 3 of meerdere opties. Onderzoek voor elke optie de voor- en nadelen.
  • Kiezen: Kies de beste optie voor het bedrijf in zijn totaliteit. Het is onmogelijk om een optie te kiezen die goed is voor alle betrokken partijen. Het belang van het bedrijfsresultaat in zijn geheel is doorslaggevend.
  • Concept of totaalbeeld: Start van het scenario van de gekozen oplossing. Vereenvoudig dit tot 1 totaalbeeld wat de oplossing visueel zichtbaar maakt. Dit beeld maakt de oplossing voor iedereen concreet en duidelijk.
  • Actie plannen: Plan acties en wijs taken toe zodat alle afdelingen actief betrokken zijn om het doel te realiseren.


“Door aan dit traject bij Numentum te beginnen, is het stof van de vele ideeën in mijn hoofd beginnen neerdwarrelen. Dit heeft me rationaliteit gebracht in mijn dromerig denken.

Het Neethling breinvoorkeur onderzoek heeft veel losgemaakt: Door de inzichten over mijn persoonlijke voorkeuren, ben ik veel bewuster van de momenten waar ik mezelf ben gaan aanpassen door te doen wat anderen van mij vroegen. De rust die ik ervaar door te begrijpen hoe ik echt in elkaar zit. Het helpt me om bewustere keuzes te maken van activiteiten die ik nog ga doen en andere activiteiten waar ik niet meer voor wil gaan.

Het resultaat is meer durven en doen. Mijn manier van denken mag er zijn. Hoe en wat ik zie is niet verkeerd. Ik mag en kan deze inzichten ook gebruiken in een werkomgeving. Het verlegt mijn aandacht van de tekortkomingen naar mijn natuurlijke talenten. Het bevestigt me als veelzijdige bruggenbouwer.”


Bart Fatan

R&D Outsourcing Manager Punch Powertrain


Wat zijn bruggenbouwer competenties?

Om tot een globale oplossing te komen die het eindresultaat van het bedrijf op een positieve manier beïnvloedt, heb je een bruggenbouwer nodig. Een persoon die er in slaagt om mensen samen te brengen ook al hebben ze tegengestelde belangen.

Iemand die respect en vertrouwen geniet bij alle betrokken partijen zodat elke medewerker ook het gevoel heeft om gezien en gehoord te zijn in de zoektocht naar een oplossing.

Dit profiel kan in-zoemen op de verschillende belangen die meespelen in de verschillende afdelingen. Dit betekent letterlijk mee in het bad gaan. Op het terrein gaan kijken wat er speelt. De belangen en behoeften die aanwezig zijn in kaart brengen. De bruggenbouwer haalt hieruit de relevante details die belangrijk voor het geheel.

Tegelijkertijd is dit ook de persoon die constant gaat uit-zoemen zodat hij ook de impact op het volledige bedrijf onmiddellijk mee neemt in de oplossing. Alle aandacht op dit niveau is gericht op het totaal beeld en de grote lijnen zonder details.

De kern informatie na in- en uit-zoemen brengt de multi-getalenteerde bruggenbouwer samen in de oplossing. Een overzichtelijk en krachtig beeld van de toekomstige situatie. Dit beeld werkt motiverend en inspirerend om iedereen in actie te zetten.

Allemaal kwaliteiten bezitten multi-getalenteerde bruggenbouwers bezitten als natuurlijke talenten. Dat maakt hen de geknipte profielen om de paradox op te lossen en te helpen bij het beter samenwerken met collega’s.

Meer kwaliteiten van multi-getalenteerde bruggenbouwers.


Start met bruggen te bouwen, is kiezen voor jezelf. Om zelfzeker elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, collega’s, klanten of leveranciers voluit kan inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Waar een betere efficiëntie en meer productiviteit, in de plaats komen van ergernis en frustratie zodat elke betrokkene bijdraagt op de manier die past bij zijn kwaliteiten.
Daar wil ik jou mee helpen.

Begin vandaag en vraag nu een gesprek aan.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel.

Saskia werkt met creatieve en innovatieve ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Mensen die met deze unieke kwaliteiten op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te leren kijken zodat je op een constructieve manier de brug gaat bouwen naar je collega’s, medewerkers, leidinggevende of klanten.

Door rust te creëren, vergroot het zelfvertrouwen zodat je de positieve invloeden van efficiëntere communicatie en verbindend samenwerken met je team, collega’s, klanten en leveranciers leert gebruiken om vernieuwing en verandering te kanaliseren.

Het resultaat is minder stress en frustratie door communicatie problemen op de werkvloer waardoor het onderlinge vertrouwen groeit, het werkplezier toeneemt, de productiviteit stijgt en de efficiëntie verhoogt.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen