Selecteer een pagina

Praktische tips om succesvol verbindend samen te werken!

Tijdens eerste gesprekken waarderen anderen jou omdat je direct met hen meedenkt. Ze willen jou er graag bij om verbindend samenwerken te stimuleren omdat je hen motiveert met je ideeën en oplossingen. Maar op het moment dat het tot een echte samenwerking komt, gaat de communicatie helemaal fout en samenwerken loopt stroef.Beter leren verbindend samenwerken

In gesprekken zoeken medewerkers en collega’s jou op omwille van je enthousiasme en verbindend communiceren. Je inspireert hen met je verfrissende ideeën en praktische oplossingen. Lees hier 10 kenmerkende eigenschappen van elke multi-getalenteerde bruggenbouwer.

Verbindend samenwerken vlot echter niet. Je krijgt je voorstellen niet kort en bondig uitgelegd, waardoor klanten en leveranciers twijfelen om het contract te tekenen. Als leidinggevende raak je gefrustreerd omdat jouw team je blijkbaar niet begrijpt of hoort. Het lijkt er steeds meer op alsof je praat tegen een muur van onbegrip.

Gesprekken leveren ergernis op waardoor verbindend samenwerken moeilijker wordt. Er groeit frustratie door misverstanden en onduidelijkheden. Je voelt dat medewerkers, klanten en leveranciers afhaken omdat ze je niet begrijpen. Ze komen steeds minder om je raad of inspiratie vragen. Jij voelt je uitgesloten.

Terwijl jij streeft naar uitwisselen van kennis en ideeën zodat je als team samen op basis van alle beschikbare informatie naar de beste oplossingen kunt zoeken.

Ze denken jou begrepen te hebben maar eigenlijk, kunnen ze jouw redenering niet volgen, ook al spreken jullie allebei Nederlands.


Waar hecht jij belang aan? Wat typeert jouw leiderschapsstijl?

 1. Als multi-getalenteerde bruggenbouwer ben je zeer toegewijd en loyaal.
 2. De resultaten en het welbevinden van je team, je klanten en je leveranciers staan hoog op jouw agenda.
 3. Jij wil erbij horen en wenst dat anderen naar jou luisteren.
 4. Je vindt het belangrijk om met je kennis een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de groep.Wat veroorzaakt communicatieproblemen?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers kijken, werken en spreken op een andere manier. 3 Grote taalverschillen waar beelddenkers tegenaan lopen en de communicatieproblemen die hierdoor ontstaan:

 • Chaotisch van de hak op de tak springend in plaats van kort en bondig taalgebruik is typerend voor multi-getalenteerde bruggenbouwers. Dit zorgt voor verwarring bij je luisteraars.
 • Tijdens een gesprek, ga jij de opdracht al brainstormend creëren en concretiseren. Je geeft hiermee je teamleden het gevoel onvoorbereid te zijn omdat het lijkt alsof je ter plekke de taken nog moet bedenken.
 • Je bent een snelle denker en slaat tijdens het praten stappen over in je redenering. Hierdoor geraken je luisteraars de samenhang in je verhaal kwijt, omdat ze niet in je hoofd kunnen kijken om je gedachtensprongen te zien.


Hoe communicatie verbeteren?

A square peg in a round hole nodigt uit tot verbindend samenwerken

Square peg in a round hole (een vierkante pin in een rond gat).


Misschien ervaar jij jezelf als anders dan de mensen in je omgeving. Je kan dan blijven proberen om dat vierkant in het ronde gat te persen, maar eigenlijk is het daar nooit voor gemaakt.

Door te blijven proberen, richt je je aandacht op je tekorten. Elementen die ontbreken om te passen in de standaardsysteem. Iets wat anders is, zal nooit voldoen aan de standaard! Maar het zal wel knagen aan jouw zelfvertrouwen waardoor dit zal afnemen. Lees hier wat jezelf onbewust blijven aanpassen met je doet.

Wat als je dit zou omkeren en als multi-getalenteerde bruggenbouwer bewust gaat kijken naar jouw meerwaarde? De extra’s kwaliteiten die jij meebrengt om je team te versterken?

Jouw andere manier van kijken, werken, problemen oplossen en praten, zijn net jouw unieke troeven om verbindende samenwerking in teams te bevorderen.


Welke leiderschapskwaliteiten heb je hiervoor nodig?

De 4 bouwstenen op weg naar het bouwen van een verbinding – zeg maar de BRUG naar verbindend samenwerken – tussen jou en je team, je klanten en je leveranciers, zijn:

 1. Bewustwording
 2. Rust
 3. Uitzoeken van de situatie
 4. Gewenste situatie


1. Bewustwording

Praten en samen overleggen, liggen aan de basis voor een verbindende samenwerking. Wees je bewust van de verschillen in taalgebruik en woordkeuze en zet in op verbindend communiceren.

De ene persoon gebruikt krachtdadige woorden en spreekt kort en bondige taal.
Een ander persoon zal heel verhalende taal gebruiken. Hierdoor zie je het beeld als een video voor je. In een zakelijke omgeving, ervaart men dit al snel als wollig en langdradig omdat het tijd vraagt alvorens je de kern van de zaak begrijpt.

Als beide personen in het zelfde team gaan samenwerken, kan dit ergernis en frustratie veroorzaken. Hoe meer je naast elkaar gaat praten, hoe meer teamleden van elkaar verwijderd geraken.

Alle aandacht gaat naar de verschillen die ergernis opwekken waardoor samenwerken moeilijker loopt. Door de verschillen uit te vergroten, gaat er steeds meer aandacht naar de tegenstellingen. Dit leidt tot polarisatie: ik tegen hen.

Terwijl die verschillen net extra mogelijkheden geven om een team te versterken. Het zijn extra kwaliteiten voor het team terwijl die vandaag vaak onbenut blijven. Het is een meerwaarde om die diversiteit te integreren. Een uitnodiging om over de verschillen heen verbindend samenwerken te bevorderen en dat begint met het aanpakken van de communicatieproblemen in het team.


2. Rust

Als alle aandacht gericht is op de verschillen, ontaarden gesprekken makkelijk in discussies. Rustig in het gesprek kunnen blijven, maakt contact of verbinding maken mogelijk. Luisteren naar je gesprekspartner ook al ben je het oneens met zijn standpunt. Rustig en duidelijk je mening geven zonder de ander aan te vallen. Het is een teken van persoonlijk leiderschap. Het toont jouw respect en vertrouwen in je gesprekspartner zonder afbreuk te doen aan je persoonlijke mening.

Zodra jouw emoties de overhand nemen, hoort de ander je niet meer. Hij gaat automatisch reageren op jouw emotionele reactie waardoor het gesprek uit de hand loopt. Als multi-getalenteetde bruggenwbouwer kom je terecht op een emotionele rollercoaster die al je geloofwaardigheid en zelfvertrouwen ondermijnt.

Rustig in het gesprek kunnen blijven, is een kunst die je kan leren.

Het belangrijkste voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer in zo’n emotionele situatie is om rustig en dichtbij jezelf te blijven. Als je rustig kan blijven, vermijd je om op die emotionele rollercoaster terecht te komen waar niemand voordeel bij heeft. Jij gaat bewust kiezen om je emoties niet de bovenhand te laten nemen.


3. Uitzoeken van de situatie

Rustig blijven, geeft jou als multi-getalenteerde bruggenbouwer de kans om als neutrale en objectieve waarnemer de situatie of het gesprek opnieuw te bekijken.

Het is een natuurlijke kwaliteit om elke situatie waarin je terecht komt vanuit elke invalshoek te onderzoeken. Je kijkt als het ware met een videocamera vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie om een 360° totaal beeld op te bouwen.

Dit stelt jou in staat om een onderscheid te maken tussen het proces wat zich afspeelt en de personen die hieraan deelnemen. Je gaat kijken naar alle acties van de verschillende betrokkenen. Ook naar jouw aandeel in het geheel: je positieve bijdrage en de negatieve interacties die zorgen voor extra stress en frustratie!

Eens je dit geheel de kern met de verschillende elementen duidelijk beeld voor ogen hebt, zie je direct waar het misloopt. Waar de misverstanden ontstaan omdat teamleden naast elkaar in plaats van met elkaar praten.


4. Gewenste situatie

Met het totaal beeld voor ogen, komen de mogelijkheden of oplossingen vanzelf naar boven.

Als toegewijde en loyale medewerker, houdt een multi-getalenteerde bruggenbouwer met elk aspect rekening:

 • wat je collega’s of teamleden nodig hebben om effectiever of efficiënter te kunnen werken.
 • welke behoeften hebben je leveranciers om de perfecte diensten en producten te kunnen aanleveren.
 • wat klanten verwachten van de diensten en producten die jouw team maakt.
 • welke elementen zijn nodig om de vooropgestelde doelstellingen en bedrijfsresultaten te behalen.
 • wat andere betrokkenen of bijvoorbeeld de maatschappij en het milieu nodig hebben.

Hoewel dit niet altijd duidelijk zichtbaar is in een zakelijk voorstel, zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers WIN/WIN/WIN denkers

Bij WIN/WIN/WIN denken hou je met alles rekening. Deze profielen kijken steeds naar het totale plaatje. Ze hebben over elk element nagedacht en het in overweging genomen. Zelfs al hoor je enkel de essentie als ze de moeite hebben gedaan om hun idee kort en bondig te beschrijven!


verbindend samenwerken begint met bruggen te bouwen


Succesvol samenwerken

Bruggen bouwen tussen mensen is de basis om tot een betere samenwerking te komen.

3 belangrijke elementen om verbindend en effectief samen te werken als team:

 • wederzijds respect
 • luisterbereidheid
 • de wil om samen in actie te komen


Beginnen met bruggen te bouwen op het werk, betekent bewust kiezen voor je persoonlijke stijl.
Zodat je zelfzeker elk gesprek durft aan te gaan waardoor je samen met je team, collega’s, klanten of leveranciers voluit kan inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: Een efficiëntere en productievere samenwerking in de groep.

Begin vandaag en vraag nu een gesprek aan.Erkenning krijgen en jezelf verstaanbaar maken

Wat als jij je boodschap duidelijk zou kunnen overbrengen zodat er een betere samenwerking ontstaat met je collega’s?

Dat je op een vlotte en natuurlijke manier de verbinding of connectie leert maken met medewerkers, klanten en leveranciers. Gewoon het gesprek kunnen aangaan zonder het gevoel te hebben dat je een aangeleerd trucje moet gebruiken om andere jouw verhaal te laten horen.

Permanent de taal van je gesprekspartner gaan kopiëren, werkt niet. Dat voelt aan alsof je praat met iemand die een trucje heeft aangeleerd. Mensen ervaren dit als onecht of onnatuurlijk omdat het niet klopt met de persoonlijkheid van de persoon. Je luisteraar gelooft niet wat jij vertelt omdat het verhaal niet klopt met wat jij uitstraalt.

Ga je echter bewust jezelf tijdelijk aanpassen aan de taal van je gesprekspartner met als doel een verbinding of connectie te maken met de ander dan krijg je een heel andere verhaal. In dit geval kies je ervoor om een andere taal te gebruiken vanuit oprechte interesse zodat wederzijds respect en vertrouwen kan groeien.


Het beeld klopt

Wat je zegt, komt overeen met datgene wat je wil uitstralen.

Je creëert een gemeenschappelijke taal om samen te kunnen werken zodat jullie kennis en informatie kunnen uitwisselen. Hier gaat het niet om winnaars of verliezers. Het gaat er in dit geval over om alle kennis die elk van ons bezit, samen te voegen en van daaruit samen aan oplossingen en resultaten te werken. Dit betekent als groep verbindend samenwerken en communiceren.

Gewoon jezelf kunnen blijven op een manier zodat je collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers toch spontaan om jouw raad blijven vragen. Ze doen een beroep op je assistentie omdat ze begrijpen wat jij kan en ze jouw ideeën waarderen.

Door jou erbij te halen, weten ze dat het oplossen van het probleem zal versnellen. Ze vertrouwen en respecteren je inzichten. Ook al begrijpen je collega’s niet altijd de eerste stap die jij wil zetten omdat zij geen totaal beeld hebben zoals jij. Toch volgen ze je in je chaotisch denkproces hoewel zijn de voorkeur geven aan stap voor stap naar een oplossing toe te werken.


Wat brengt het je op om de communicatie te verbeteren?

Je ontdekt een manier van communiceren die bij jou past. Een taal die anderen begrijpen precies zoals jij het bedoelt.

Jullie kunnen als groep veel efficiënter en effectiever samenwerken. Jullie bereiken sneller resultaat waardoor er tijd overblijft voor andere activiteiten.

Ja, je kan vol zelfvertrouwen jezelf blijven. Jij kunt rustig het gesprek aangaan om de samenwerking echt te verbeteren en een veelgevraagde gesprekspartner of teamlid te zijn. Verbindend samenwerken is de methode die jou hierbij gaat helpen.Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentor


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 12 maart 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 30 december 2019.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen