Selecteer een pagina

Praktische tips om succesvol verbindend samen te werken!

Tijdens eerste gesprekken bejubelen anderen jou omdat je direct meedenkt. Ze willen jou er graag bij om verbindend samenwerken te stimuleren omdat je hen motiveert met je ideeën en oplossingen. Tot op het moment dat je een echte samenwerking aangaat, dan loopt de communicatie helemaal fout.


Beter leren verbindend samenwerken

In gesprekken zoeken medewerkers en collega’s jou op omwille van je enthousiasme en verbindend communiceren. Je inspireert hen met je verfrissende ideeën en praktische oplossingen. Lees hier 10 kenmerkende eigenschappen van elke multi-getalenteerde bruggenbouwer.

Verbindend samenwerken vlot echter niet. Je krijgt je voorstellen niet kort en bondig uitgelegd, waardoor klanten en leveranciers twijfelen om het contract te tekenen. Als leidinggevende raak je gefrustreerd omdat jouw team je blijkbaar niet begrijpt of hoort. Het lijkt er steeds meer op alsof je praat tegen een muur van onbegrip.

Gesprekken leveren ergernis op waardoor verbindend samenwerken moeilijker wordt. Er groeit frustratie door misverstanden en onduidelijkheden. Je voelt dat medewerkers, klanten en leveranciers afhaken omdat ze je niet begrijpen. Ze komen steeds minder om je raad of inspiratie vragen. Jij voelt je uitgesloten.

Terwijl jij streeft naar uitwisselen van kennis en ideeën zodat je samen op basis van alle beschikbare informatie naar de beste oplossingen kunt zoeken.

Ze denken jou begrepen te hebben maar eigenlijk, kunnen ze jouw redenering niet volgen, ook al spreken jullie allebei Nederlands.


Waar hecht jij belang aan? Wat typeert jouw leiderschapsstijl?

 1. Als multi-getalenteerde bruggenbouwer ben je zeer toegewijd en loyaal.
 2. De resultaten en het welbevinden van je team, je klanten en je leveranciers staan hoog op jouw agenda.
 3. Jij wil erbij horen en wenst dat anderen naar jou luisteren.
 4. Je vindt het belangrijk om met je kennis een positieve bijdrage te kunnen leveren.Hoe ga je aan de slag?

Multi-getalenteerde bruggenbouwers kijken, werken en spreken op een andere manier. 3 Grote taalverschillen en hun gevolgen:

 • Chaotisch van de hak op de tak springend in plaats van kort en bondig taalgebruik, zorgt voor verwarring bij je luisteraars.
 • Tijdens een gesprek opdracht al brainstormend creëren en concretiseren. Je geeft hiermee je teamleden het gevoel onvoorbereid te zijn omdat je ter plekke de taken nog moet bedenken.
 • Je bent een snelle denker en slaat tijdens het praten stappen over in je redenering. Hierdoor geraken je luisteraars de samenhang in je verhaal kwijt, ze kunnen immers niet in je hoofd kijken.


Zelfvertrouwen opbouwen

A square peg in a round hole nodigt uit tot verbindend samenwerken

Square peg in a round hole (een vierkante pin in een rond gat).


Misschien ervaar jij jezelf als anders dan de mensen in je omgeving. Je kan dan blijven proberen om dat vierkant in het ronde gat te persen, maar eigenlijk is het daar nooit voor gemaakt.

Door te blijven proberen, richt je je aandacht op je tekorten. Elementen die ontbreken om te passen in de standaardsysteem. Iets wat anders is, zal nooit voldoen aan de standaard! Lees hier wat jezelf onbewust blijven aanpassen met je doet.

Wat als je dit zou omkeren en als multi-getalenteerde bruggenbouwer bewust gaat kijken naar jouw meerwaarde? De extra’s kwaliteiten die jij meebrengt om je team te versterken?

Ondanks je andere manier van kijken, werken, problemen oplossen en praten, is verbindend samenwerken een troef.


Welke leiderschapskwaliteiten heb je hiervoor nodig?

De 4 bouwstenen op weg naar het bouwen van een verbinding – zeg maar de BRUG naar verbindend samenwerken – tussen jou en je team, je klanten en je leveranciers, zijn:

 1. Bewustwording
 2. Rust
 3. Uitzoeken van de situatie
 4. Gewenste situatie


1. Bewustwording

Praten en samen overleggen, liggen aan de basis voor een verbindende samenwerking. Wees je bewust van de verschillen in taalgebruik en woordkeuze en zet in op verbindend communiceren.

De ene persoon gebruikt krachtdadige woorden en spreekt kort en bondige taal.
Een ander persoon zal heel verhalende taal gebruiken. Hierdoor zie je het beeld als een video voor je. In een zakelijke omgeving, ervaart men dit al snel als wollig en langdradig omdat het tijd vraagt alvorens je de kern van de zaak begrijpt.

Als beide personen in het zelfde team gaan samenwerken, kan dit ergernis en frustratie veroorzaken. Hoe meer je naast elkaar gaat praten, hoe meer teamleden van elkaar verwijderd geraken.

De aandacht gaat naar de verschillen die ergernis opwekken waardoor samenwerken moeilijker loopt. Door de verschillen uit te vergroten, gaat er steeds meer aandacht naar de tegenstellingen. Dit leidt tot polarisatie: ik tegen hen.

Terwijl die verschillen net extra mogelijkheden geven om een team te versterken. Het zijn extra kwaliteiten voor het team terwijl die vandaag vaak onbenut blijven. Het is een meerwaarde om die diversiteit te integreren. Een uitnodiging om over de verschillen heen verbindend samenwerken te bevorderen.

Lees hier meer over 3 verschillen op het vlak van benaderingswijzen.


2. Rust

Als alle aandacht gericht is op de verschillen, ontaarden gesprekken makkelijk in discussies. Rustig in het gesprek kunnen blijven, maakt contact of verbinding maken mogelijk. Luisteren naar je gesprekspartner ook al ben je het oneens met zijn standpunt. Rustig en duidelijk je mening kunnen geven zonder de ander aan te vallen. Het is een teken van persoonlijk leiderschap. Het toont jouw respect en vertrouwen in je gesprekspartner zonder afbreuk te doen aan je persoonlijke mening.

Zodra jouw emoties de overhand nemen, hoort de ander je niet meer. Hij gaat automatisch reageren op jouw emotionele reactie waardoor het gesprek uit de hand loopt. Als multi-getalenteetde bruggenwbouwer kom je terecht op een emotionele rollercoaster die al je geloofwaardigheid en zelfvertrouwen ondermijnt.

Het is een kunst die je kan leren. Het belangrijkste voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer in zo’n situatie is om rustig en dichtbij jezelf te kunnen blijven. Bewust kiezen om je emoties niet de doorslag te laten geven.

Lees hier meer over het verschil tussen rust of onrust.


3. Uitzoeken van de situatie

Als je rustig kan blijven, vermijd je om in de emotionele rollercoaster terecht te komen waar niemand voordeel bij heeft. Het geeft jou als multi-getalenteerde bruggenbouwer de kans om als neutrale en objectieve waarnemer de situatie of het gesprek te bekijken.

Het is een natuurlijke kwaliteit om elke situatie waarin je terecht komt vanuit elke invalshoek te onderzoeken. Je kijkt als het ware met een videocamera vanuit verschillende hoeken naar dezelfde situatie om een 360° totaal beeld op te bouwen.

Dit stelt jou in staat om een onderscheid te maken tussen het proces wat zich afspeelt en de personen die hieraan deelnemen. Je gaat kijken naar alle acties van de verschillende betrokkenen. Ook naar je eigen aandeel: je positieve bijdrage en de negatieve interacties die zorgen voor extra stress en frustratie!

Eens je dit geheel met de verschillende elementen duidelijk beeld voor ogen hebt, zie je direct waar het misloopt. Waar de misverstanden ontstaan omdat teamleden naast elkaar in plaats van met elkaar praten.

Lees hier meer waarom het zo belangrijk is om de kern van het probleem beet te pakken.


4. Gewenste situatie

Met het totaal beeld voor ogen, komen de mogelijkheden of oplossingen vanzelf naar boven.

Als toegewijde en loyale medewerker, houdt een multi-getalenteerde bruggenbouwer met elk aspect rekening:

 • wat je collega’s of teamleden nodig hebben om effectiever of efficiënter te kunnen werken.
 • welke behoeften hebben je leveranciers om de perfecte diensten en producten te kunnen aanleveren.
 • wat klanten verwachten van de diensten en producten die hun team maakt.
 • welke elementen zijn nodig om de vooropgestelde doelstellingen en bedrijfsresultaten te behalen
 • wat andere betrokkenen of bijvoorbeeld de maatschappij en het milieu nodig heeft.

Hoewel dit niet altijd duidelijk zichtbaar is in een zakelijk voorstel, zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers WIN/WIN/WIN denkers. 

Bij WIN/WIN/WIN denken hou je met alles rekening. Deze profielen kijken steeds naar het totale plaatje. Ze hebben over elk element nagedacht en het in overweging genomen. Zelfs al hoor je enkel de essentie als ze de moeite hebben gedaan om hun idee kort en bondig te beschrijven!

Lees hier meer over de brug als verbindingspunt.


verbindend samenwerken begint met bruggen te bouwen


Verbindend samenwerken

Bruggen bouwen tussen mensen is de basis om tot een betere samenwerking te komen.

3 belangrijke elementen om te kunnen starten met een betere samenwerking zijn:

 • wederzijds respect
 • luisterbereidheid
 • de wil om samen in actie te komen


Start met bruggen te bouwen, is kiezen voor jezelf. Om zelfzeker elk gesprek aan te gaan zodat je samen met je team, collega’s, klanten of leveranciers voluit kan inzetten op de best mogelijke samenwerking. Waar een betere efficiëntie en meer productiviteit, in de plaats komen van ergernis en frustratie. Daar wil ik jou mee helpen.

Begin vandaag en vraag nu een gesprek aan.Erkenning krijgen en jezelf verstaanbaar maken

Wat als jij je boodschap duidelijk zou kunnen overbrengen zodat er een betere samenwerking ontstaat met je collega’s?

Dat je op een vlotte en natuurlijke manier de verbinding of connectie kan maken met medewerkers, klanten en leveranciers. Gewoon het gesprek kunnen aangaan zonder het gevoel te hebben dat je een aangeleerd trucje moet gebruiken om andere jouw verhaal te laten horen.

Permanent de taal van je gesprekspartner gaan kopiëren, werkt niet. Dat voelt aan alsof je praat met iemand die een trucje heeft aangeleerd. Mensen ervaren dit als onecht of onnatuurlijk omdat het niet klopt met de persoonlijkheid van de persoon. Je luisteraar gelooft niet wat jij vertelt omdat het verhaal niet klopt met wat jij uitstraalt.

Ga je echter bewust jezelf tijdelijk aanpassen aan de taal van je gesprekspartner met als doel een verbinding of connectie te maken met de ander dan krijg je een heel andere verhaal. In dit geval kies je ervoor om een andere taal te gebruiken vanuit oprechte interesse zodat wederzijds respect en vertrouwen kan groeien.


Het beeld klopt

Wat je zegt, komt overeen met datgene wat je wil uitstralen.

Je creëert een gemeenschappelijke taal om samen te kunnen werken zodat jullie kennis en informatie kunnen uitwisselen. Hier gaat het niet om winnaars of verliezers. Het gaat er in dit geval over om alle kennis die elk van ons bezit, samen te voegen en van daaruit samen aan oplossingen en resultaten te werken. Dit betekent als groep verbindend samenwerken.

Gewoon jezelf kunnen blijven en toch komen de anderen spontaan om jouw raad vragen. Ze doen een beroep op je assistentie omdat ze begrijpen wat jij kan en waarderen jouw bijdragen.

Door jou erbij te halen, weten ze dat het oplossen van het probleem zal versnellen. Ze vertrouwen en respecteren je inzichten. Ook al begrijpen je collega’s niet altijd de eerste stap die jij wil zetten omdat zij geen totaal beeld hebben zoals jij. Toch volgen ze je in je chaotisch denkproces hoewel zijn de voorkeur geven aan stap voor stap naar een oplossing toe te werken.


Wat brengt het je op?

Je ontdekt een manier van communiceren die bij jou past. Een taal die anderen begrijpen precies zoals jij het bedoelt.

Jullie kunnen als groep veel efficiënter en effectiever samenwerken. Jullie bereiken sneller resultaat waardoor er tijd overblijft voor andere activiteiten.

Ja, je kan vol zelfvertrouwen jezelf blijven. Jij kunt rustig het gesprek aangaan om de samenwerking echt te verbeteren en een veelgevraagde gesprekspartner of teamlid te zijn. Verbindend samenwerken is de methode die jou hierbij gaat helpen.Saskia Smet is de auteur van dit artikel.
Saskia werkt met creatieve en innovatieve ondernemers en leidinggevenden.
Ze creëert rust en vergroot het zelfvertrouwen zodat ze de positieve invloeden ontdekken van efficiëntere communicatie om verbindend samen te werken met hun team, collega’s, klanten en leveranciers.
Het resultaat is vermindering van stress en frustratie waardoor het werkplezier toeneemt, de productiviteit stijgt en de efficiëntie verhoogt.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen