Kom jij van Venus, van Mars of van een totaal andere planeet?

Beelddenker, beeldtaal, beelddenken, visueel-ruimtelijk denken, taaldenker, begripsdenken, lineaire denken, denkstijl, een heleboel definities maar waar staan ze eigenlijk voor?
Wie is beelddenker en gebruikt dit als denkstijl en wie is niet?
Komt de ene groep van Venus en de andere van Mars, of is komen ze van een totaal andere planeet?

Wat is beelddenken?

Laat ons om te beginnen even stilstaan bij beelddenken of visueel-ruimtelijk denken als een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken.

“Beeldtaal” of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die alle mensen leren. `Beelddenken` is een vorm van denken in beelden. Beelddenken wordt wel geplaatst tegenover taaldenken of woorddenken: een vorm van denken in taal.

Beelddenken wordt ook wel geplaatst tegenover begripsdenken en abstractie waar logica en informatie de basis vormen voor het denkproces. Andere meer wetenschappelijke, omschrijvingen beschrijven beelddenken als divergerend denken, visueel ingesteld zijn, analoog denken, ruimtelijk denken.

Beelddenken of begripsdenken, het ene is niet beter dan het andere en iedereen heeft de basis van elke denkstijl in zich. Beelddenkers en begripsdenkers kijken vanuit een andere hoek naar de wereld om hen heen. Dit leidt in een aantal gevallen tot een onbewuste Babylonische spraakverwarring.

Deze communicatie verwarring ontstaat omdat beelddenkers en begripsdenkers vanuit een andere invalshoek of perspectief naar dezelfde situatie kijken, waardoor beiden de werkelijkheid op een andere manier ervaren.

Wie noemt men beelddenkers?

Beelddenkers zijn mensen die denken in beelden en gebeurtenissen. Informatie nemen ze bij voorkeur op op een visuele manier, ze willen het “zien” om te kunnen begrijpen.

Ze klasseren hun kennis en ervaring aan de hand van beelden en symbolen, dus zonder woorden en begrippen. Nieuw informatie wordt constant vergeleken met wat ze al kennen en weten, waarna de informatie pas ergens wordt toegevoegd en opgeslagen in het brein. Hierdoor ontstaat een „chaotische” verzameling van kennis en verbanden.

A.Gormley_MiddelheimMuseum Antwerpen foto S.Smet

In tegenstelling tot taaldenkers, die graag stap voor stap nieuwe informatie gaan toevoegen aan wat ze reeds kennen waardoor een „logisch” gestructureerd kennisdatabank ontstaat in hun brein.

Voor een beelddenker gebeurt alles tegelijkertijd, waardoor elke situatie of handeling met elkaar in verband staat. Hierdoor beïnvloedt elke situatie of handeling geheel of het volledige beeld. Beelddenkers ervaren dit geheel als een totaalbeleving waarbij alle zintuigen betrokken worden. 
Het is een associatieve manier van denken.

Voor een begripsdenker die gewoon is van stap voor stap of lineair te denken, kan dit heel verwarrend en chaotisch overkomen.

Overzicht van een aantal verschillen per denkstijl:

Begripsdenker voorstelling:

Tabel verschillen tussen beelddenkers en begripsdenkers

Beelddenker voorstelling:

Van Venus, van Mars of van een totaal andere planeet?

Een praktisch voorbeeld: Letterlijk of figuurlijke zin?

Soms hebben beelddenkers het lastig om een onderscheid te maken tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van een zin, een spreuk of een gezegde. Omdat ze taal vaak letterlijk nemen, leidt dit meermaals tot heel hilarische taferelen.

Een uitspraak zoals bij voorbeeld: “Ik heb een half uur aan het station staan schilderen“.

De beelddenker ziet hier letterlijk iemand die aan het station staat te schilderen met een schildersezel, pallet en dergelijke meer. Ze verstaan niet hoe dit gegeven in de rest van het verhaal past. Ze begrijpen dikwijls niet dat dit gezegde in de figuurlijke zin gebruikt wordt om aan te duiden dat je aan het station stond te wachten op iemand die niet opdaagde.

Geprikkeld door deze informatie en op zoek naar meer?

Welke personen hebben beelddenken als voorkeur denkstijl?

Diversiteit is een kracht, communicatie om de verschillende denkstijlen te verbinden wordt in de toekomst pure noodzaak!

Als we het vergelijken met andere modellen (bv. MBTI of Enneagram) merk je hetzelfde op: organisaties of teams functioneren pas optimaal als er mensen van alle voorkeuren aanwezig zijn. Diversiteit is troef !

Lees meer de extra troeven die verschillen en talentmanagement kunnen opleveren.

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet
Bron afbeeldingen: Numentum

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen