Selecteer een pagina

10 kenmerken van een beelddenker op het werk en hoe jij hier voordeel uithaalt.

Elke volwassen beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer heeft andere kwaliteiten dan zijn collega’s. Dit heeft voor- en nadelen. Hen beoordelen op basis van de tekorten, werkt op lange termijn demotiverend. Het doet afbreuk aan de extra positieve kwaliteiten die deze beelddenkende medewerker bezit als natuurlijk talent omdat deze hierdoor niet ontwikkeld of benut worden.


Wat zijn specifieke kenmerken van beelddenkers op het werk?

10 eigenschappen die multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers op het werk herkennen in hun dagelijks leven (*).


Wat spreekt een beelddenker op het werk: Beeldtaal of de taal van de logica?

Visueel-ruimtelijk denken of beelddenken, is een manier om door middel van beeldinformatie naar de wereld om ons heen te kijken. “Beeldtaal” of beelddenken is waarschijnlijk de eerste taal die alle mensen leren.

Zodra kinderen school lopen, gaan de meeste mensen in onze Westerse wereld evolueren naar een rationele denkstijl of manier van denken. We leren voornamelijk logica of begripstaal ontwikkelen op school. Dit noemt men ook begripsdenken.

Beelddenken of begripsdenken zijn 2 totaal verschillende denkstijlen. Het ene is niet beter dan het andere.
Het is wel belangrijk om je te realiseren dat beelddenkers en begripsdenkers vanuit verschillende hoeken naar de wereld kijken.

Als je vanuit een andere invalshoek of perspectief naar eenzelfde situatie kijkt, ervaar je dezelfde situatie anders. Dit kan leiden tot hevige discussies als een beelddenker en een begripsdenker met elkaar in gesprek gaan omdat ze onbewust te zijn van de verschillende invalshoeken. Het onbegrip ontstaat omdat ze niet beseffen dat elk van hen een ander beeld heeft van dezelfde situatie!


Wat gebeurt er in het hoofd van een taaldenker en beelddenker anders?


Hoe herken je een beelddenker in je organisatie?

Bestaan er specifieke beelddenkerskenmerken waaraan je iemands voorkeur denkstijl kan herkennen op het werk? Met andere woorden kan je aan de hand van een aantal specifieke kenmerken iemands voorkeursstijl herkennen?
Ja zeker!

Beelddenkers op het werk zijn heel herkenbaar aan specifieke karakteristieken of eigenschappen op het vlak van:

 1. Taalgebruik
 2. Enthousiaste meedenkers
 3. Totaal beeld van een situatie
 4. Associatief denken
 5. Continue verbeteren
 6. Procesmatig werken
 7. Voorziet problemen en conflicterende situaties
 8. Tijdsbesef
 9. Ziet onderlingen verbanden en legt verbindingen
 10. Gevoelige mensen


Communicatie problemen en misverstanden ervaart elke beelddenker op het werk elke dag.


Wat zijn specifieke kenmerken van beelddenkers op de werkvloer?

We kijken meestal naar het negatieve of probleem wat ontstaat voor beelddenkers op het werk omdat ze andere kijken en werken. Maar elke medaille heeft 2 kanten: elk nadeel heeft ook zijn voordeel.

Hoe kan je elk probleem of afwijkend gedrag, omkeren of omdenken tot een positieve eigenschap of beelddenkerskwaliteit? Hoe kan deze handicap een extra troef worden voor de multi-getalenteerde bruggenbouwer zelf en zijn omgeving?


Taalgebruik:

Een persoon die vooral aan de hand van beelden of metaforen een verhaal doet. Bouwen ze het verhaal al pratend op, dan ervaren collega’s en medewerkers dit als langdradige monologen zonder concreet doel of resultaat.

Beelddenkerskwaliteit:
Verbindend communiceren houdt de aandacht van je luisteraars vast. Een goed voorbereid verhaal, kan een krachtig beeld schetsen van een toekomstige situatie. Zo’n beeld kan een ideale start en richtingaanwijzer zijn om groepen te ondersteunen bij veranderingen.


Enthousiaste meedenkers:

In gesprekken kan deze persoon laaiend enthousiast zijn. Als luisteraar hoor je een niet te stoppen stroom van ideeën en associaties die leiden tot nieuwe producten of diensten. Je hoort echter zoveel informatie waardoor de onderlinge samenhang en logica in het verhaal totaal verloren gaat.

Beelddenkerskwaliteit:
Vraag of je gesprekspartner open staat om je ideeën nu te horen.
Zo niet, bespaar je jezelf en je luisteraar een pak ergernis en frustratie.
Zo ja, ondersteun je betoog dan met tekeningen of schetsen. Je helpt je luisteraars hiermee om jouw atypische gedachtensprongen makkelijker te kunnen blijven volgen.


Totaal beeld van een situatie:

Een beelddenker ziet het groot omdat ze vertrekken vanuit een totaal beeld van elke situatie. Een stap voor stap of lineaire denker ervaart dit alsof ze er allerlei andere elementen bij halen die er niets toe doen. Hierdoor lijkt het verhaal chaotisch en onoverzichtelijk voor personen die graag stapsgewijs te werk gaan.

Beelddenkerskwaliteit:
Stap voor stap denkers, vertrekken niet van het totaal beeld. Zij zien het totaal beeld pas in de laatste stap van hun denkproces. Ze gebruiken dus een totaal andere manier van kijken en werken. Door gericht en rustig vragen te stellen, kan je je collega’s helpen om het totale plaatje ook sneller te zien.


Associatief denken:

De beelden en associaties passeren aan 32beelden/sec in hun hoofd. Het is lastiger om snel de juiste woorden te vinden om te vertellen waar je aan denkt. Het juiste woord komen slechts met een snelheid van 2woorden/sec in je gedachte. Door dit tijdsverschil, zit een beelddenker met zijn gedachten al veel verder in zijn redenering terwijl hij probeert om de vorige stap in woorden uit te leggen.

Beelddenkerskwaliteit:
Je bent een snelle denker waardoor je constant sprongen maakt in je gedachtengang. Het is veel beter om dit denkproces alleen of met een beperkte groep al brainstormend te doen. Nadien breng je kort en bondig verslag uit over de essentie of kern van de zaak. Rationele denkers begrijpen niet dat deze chaotische manier van denken concrete resultaten kan opleveren.


Continu verbeteren:

Een idee of project afwerken is moeilijk omdat er permanent weer nieuwe elementen of verbeteringen in hun brein bijkomen. Hierdoor lijkt alles constant in verandering. Het lijkt alsof deze persoon in een totale chaos werkt zonder concrete vooruitgang te boeken.

Beelddenkerskwaliteit:
Je bent sterk in het vernieuwen en verbeteren, maar minder goed in het uitvoeren en in productie nemen van ideeën. Samenwerken met een collega die goed is in projectmatig werken, zorgt ervoor dat de verandering ook echt wordt ingevoerd het bedrijf.


Procesmatig werken:

Een persoon die het moeilijk vindt om te werken in organisaties met strikte processen, procedures en een strakke organisatie structuur. Procedures volgen, ervaren beelddenkers als routine activiteiten. Routine veroorzaakt verveling waardoor hun motivatie en interesse afneemt.

Beelddenkerskwaliteit:
Kleine ingrepen, zoals bijvoorbeeld de volgorde van je dagelijkse activiteiten zelf bepalen, zorgen voor afwisseling. Het breekt de routine en kan helpen om je motivatie en interesse te behouden.


Voorziet problemen en conflicterende situaties:

Het is de medewerker die onmiddellijk in processen of projecten ziet of aanvoelt waar zaken fout zullen gaan. Waar een conflict of probleem situatie zal ontstaan tussen verschillende processen bijvoorbeeld. Ze zijn nooit direct in staat om kort en bondig uit te leggen waarom het fout zal gaan.

Beelddenkerskwaliteit:
Je hebt het in de meeste gevallen wel degelijk bij het rechte eind. Vermijd om onmiddellijk alle bewijzen te moeten leveren, want dit is onmogelijk en verzwakt jouw positie.Het kan voldoende zijn om aan te geven dat je nog een paar zaken wil controleren. Even afstand nemen, geeft je de kans om rationele elementen te verzamelen die je inzicht bevestigen. Je hoeft er waarschijnlijk niet achter te zoeken, ze zullen vanzelf in je gedachten komen zodra de druk om direct te antwoorden verdwenen is.


Tijdsbesef en afspraken plannen:

De persoon die dikwijls totaal opgaat in de activiteiten waarmee hij bezig is. Op deze manier verliezen ze alle gevoel van tijd uit het oog. Ze komen ofwel véél te laat, véél te vroeg of vergeten afspraken, ook als staan ze in hun agenda.

Beelddenkerskwaliteit:
Gebruik hulpmiddelen zodat je alle aandacht kan richten op je taak zonder constant op de klok te kijken. (Zoals bijvoorbeeld een alarm op je telefoon dat aangeeft wanneer je moet vertrekken) Op deze manier verminder je de stress- en tijddruk. Het zorgt ervoor dat je 100% gefocust blijft werken en bergen verzetten.


Ziet onderlingen verbanden en legt verbindingen:

De collega die elke taak of activiteit continu in vraag stelt. Precies alsof ze nooit met iets willen starten. Activiteiten vertragen omdat ze altijd moeten dwarsliggen. Hun favoriete vraag is : Waarom?
Ze gaan steeds op zoek naar de onderlinge verbanden. Ze kunnen pas starten aan een opdracht, als ze het overzichtsbeeld zien en de onderlinge verbanden duidelijk zichtbaar zijn.

Beelddenkerskwaliteit:
Ontwikkel voor jezelf een set basisvragen die je helpen om elke situatie snel en gericht in kaart te brengen. In combinatie met het schetsen of het maken van een stappen plan van de situatie, kan dit helpen om anderen direct mee te nemen in het proces.
Dit voorkomt irritatie door je pertinente waarom-vragen omdat je collega’s, medewerkers of klanten de reden van jouw vragen missen.


Gevoelige mensen:

De collega die op elk moment, persoonlijk heel diep emotioneel geraakt lijkt te worden door de dingen die in de omgeving gebeuren ook al zijn ze zelf geen betrokken partij. Ze voelen zich persoonlijk aangesproken.

Beelddenkerskwaliteit:
Leer vanop afstand naar situaties te kijken zodat je jouw aandeel of verantwoordelijkheid kan scheiden van het proces.
Het helpt je om problemen en mistoestanden aan te kaarten op een rustige en professionele manier.


Hoe herken je een beelddenker in je bedrijf?

Herken je jezelf of iemand uit je omgeving in een aantal van deze kenmerken? Dan gaat het waarschijnlijk om een persoon met een voorkeur voor beelddenken of een multi-getalenteerde bruggenbouwer.

Hoeveel mensen hebben visueel-ruimtelijk denken of beelddenken als voorkeur denkstijl?
Dit percentage is groter dan de meeste mensen denken. En net deze onwetendheid, zorgt ervoor dan onbewuste beelddenkers meer stress en frustratie ervaren !


Onwaarschijnlijk veel innovatieve ideeën of praktische oplossingen is een van de vele positieve kwaliteiten van een beelddenkerStevige handicap of unieke kwaliteit op de arbeidsmarkt van morgen?

Als je kijkt naar de kwaliteiten die in het verleden belangrijk waren om een goede baan te vinden, dan was beelddenker-zijn ongetwijfeld eerder een handicap dan een troef.

Als je echter gaat kijken in de literatuur welke kwaliteiten in de 21ste eeuw aan belang zullen toenemen, dan merk je dat in de verschillende lijsten veel van deze 10 kenmerken van beelddenkers terugkomen. Het belang om elke beelddenker op het werk ook een plaats te geven, zal waarschijnlijk de komende jaren alleen maar toenemen.


Is een beelddenker een dwarsligger of meewerker in een groep?

Bovenstaande eigenschappen lijken eerder tegen een beelddenker op het werk dan voor hen te werken in een bedrijfsomgeving.

Dit wordt bovendien versterkt door de stress die ontstaat als ze zich willen aanpassen aan de stap voor stap of logische manier waarop de meeste organisaties vandaag werken.

Deze werkmethodes veroorzaakt zonder dat mensen het beseffen, veel stress bij beelddenkers waardoor hun unieke talenten nog minder zichtbaar of inzetbaar worden.


De toekomst vraagt om verbindend samen te werken

En toch zijn deze profielen zeer waardevolle medewerkers of teamgenoten. Op het moment dat beelddenkers de sterkte ontdekken in hun “andere” manier van kijken en werken, ontstaat een positieve kracht. Hiermee kunnen ze het verschil maken. Dan zorgt samenwerken ervoor dat ieders kwaliteiten aan bod komen om de groep vooruit te helpen.

Zoals gezegd, elke denkstijl is waardevol. Iedereen kan met zijn talenten bijdragen aan een organisatie, team of vereniging zolang je maar beseft dat iedere denkstijl anders te werk gaat.

Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een probleem.
Een beelddenker zal dit op een totaal andere manier aanpakken dan de lineaire stap voor stap methode van een begripsdenker.

De diversiteit en de extra kwaliteiten die vrijkomt door alles samen te brengen, is een kracht voor het team of het bedrijf.
Praten om de verschillende denkstijlen (beeld- en begripsdenken) met elkaar te verbinden en te laten samenwerken is noodzakelijk. Organisaties of teams functioneren pas optimaal als er mensen van alle voorkeuren aanwezig zijn en iedereen goed kan samenwerken.

Verbindend samenwerken door via communicatie en gesprekken de verschillen te overbruggen, is de cruciale factor voor succes.


Herken jij een beelddenker in je bedrijf al een dwarsligger?


Meer weten over beelddenker op het werk?

De basis waarvan begeleidingstrajecten van Numentum vertrekken, is bewustwording van de onderlinge verschillen tussen mensen en de meerwaarde die je hiermee voor teams kan creëren! Het leren ombuigen van wat anderen vaak aankaarten als je handicap omdat je daar niet goed in bent, naar een uitzonderlijke kwaliteit.

Samen buigen we de specifieke beelddenker problemen van volwassenen om naar extra troeven zodat jouw zelfvertrouwen groeit en jouw bijzondere kwaliteiten bijdragen aan het succes van je team of bedrijf.

Herken jij jezelf in de beschrijving van een multi-getalenteerde bruggenbouwer? Wil je weten hoe je dit ombuigt naar een positieve situatie voor een beelddenker op het werk?


Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg.
Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.

Start nu en vraag direct een kennismakingsgesprek aan.Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentor


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 30 oktober 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 23 december 2019.


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, multi-talent leider, multi-talent leader, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, dwarsdenker, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, rebel, …

Welke benaming of label je ook verkiest, dit kan je helpen om rust te vinden: Je bent niet alleen er zijn nog mensen die zo denken en werken.

Het anders-zijn, gaat pas op een positieve manier voor jou werken als je dit leert omdenken:
Op dat moment ga je deze extra kwaliteiten verder ontwikkelen in plaats van te blijven vasthangen aan de tekorten die anders-zijn met zich meebrengt. Jouw meerwaarde zit in die extra kwaliteiten!

Deze profielen bezitten een aantal kwaliteiten die in de toekomst aan belang zullen toenemen. Het zijn natuurlijke talenten waar ze zich niet altijd bewust van zijn.


Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

14 Reacties

 1. Evert-Jan

  Zeer herkenbaar artikel.
  Als beeld denker is vooral belangrijk dat ik een beeld kan vormen van een probleem of iets dat ik nieuwe aanleer.
  Daarbij moeten alle puzelstukjes op hun plek liggen, ofwel het beeld moet een helder beeld geven, anders snap ik het niet voldoende. Dit kan soms heel hardnekkig zijn. Maar daar heb ik mee leren omgaan, door compassie met me zelf te hebben en veel zelf reflectie te doen, waarbij ik steeds weer zaken onder woorden breng voor me zelf.

  Eenmaal een beeld, dan is dit plastisch en kan ik flexibel en creatief werken met het concept. Hiermee doorzie ik ook vaak sneller dan anderen lange termijn zaken. Vaak begrijpen mensen mij op zulke momenten niet omdat dat niet in nog hun belevingswereld zit. Ik zie direct waar bottlenecks zitten. Het probleem zit hem vaak in het vertalen van beeld beleving naar tekst die iedereen begrijpt.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank je wel voor je fijne reactie en je concrete aanvulling.

   Antwoord
 2. Math Habets

  L.S.

  Zowel het artikel, als de aanvulling van Evert-Jan zijn zeer herkenbaar. Ik ben dit pas zeer kort aan het onderzoeken. Ik ben verbaasd over het feit dat dit voor mij nooit eerder in vertaling is gekomen. Hierdoor begrijp ik mezelf iets beter, en de verhoudingen met anderen die blijkbaar anders denken. Daar kon ik heel weinig begrip voor opbrengen, want in mijn beleving was alles toch al logisch.
  Waarschijnlijk zal deze tekst ook voor velen niet duidelijk zijn en begrijp ik precies wat ik wil zeggen.

  De verbale communicatie is daardoor makkelijker, omdat het herkennen van de reacties van de gesprekspartner bijdraagt aan het herkennen dat je niet begrepen wordt en je daardoor een betere uitleg, gaat geven. Dit kan dan ook niet in grotere groepen.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank je wel voor je waardevolle aanvulling.
   Het is inderdaad makkelijker om verbale miscommunicatie in kleine groepen direct op te vangen door een extra uitleg toe te voegen.
   Succes met de nieuwe inzichten. Ik ben benieuwd wat het je in de praktijk gaat brengen.

   Antwoord
 3. H. Vroomen

  Een niet-beelddenker, de linearist

  1.Een persoon die alleen kan functioneren als er structuren zijn waaraan hij zijn plaats en belangrijkheid ontleent
  2.In gesprek ontneemt deze persoon de omgeving alle energie. Als toehoorder krijg jij het gevoel verstikt te worden door het totale gebrek aan ideeën, associaties en verbindingen. Niets kan, alles is al bedacht.
  3.Een linearist overziet de oneindige mogelijkheden niet, omdat ze er vanuit hun kijk het volledige plaatje ontbreekt, een linearist denkt dat de gesprekspartner allerlei zaken bij lijkt te sleuren. Hierdoor is hetverhaal totaal linearair, overzichtelijk doch onbeduidend voor personen die graag creatief te werk gaan.
  De “beelden en verbindingen stroom” in hun hoofd blijft onder de 32beelden/sec, het is dikwijls lastig om het gesprek met een linearist te laten vlotten, het is een eindeloze sur-place.
  4.Ideeën daadwerkelijk uitwerken, het is te zeggen een project tot een goed einde afwerken, gaat een linearist goed af omdat geen last heeft van zij-paden. Hierdoor is echter alles statisch lijkt het alsof deze persoon een totaal gebrek aan inzicht hij in de immer veranderende wereld om hem heen.Een statisch figuur dus.
  5.Iemand die het prachtig vindt om te functioneren in organisaties met strikte processen, procedures en een strakke hiërarchische structuur die strikt gevolgd dienen te worden. Dit veroorzaakt bij deze personen een totale bevredigen doch gaat gepaard met een totale onwil om veranderingen tot stand te brengen. Hij/zij draaft eindeloos door ook als deze processen, structuren en hiërarchie achterhaald zijn en iedereen achterpoortjes gebruikt om ze te omzeilen.
  6.Het is de medewerker die nooit in processen ziet of aanvoelt waar de dingen fout gaan een heel dikwijls niet in staat is om kort en bondig uit te leggen wat er beter kan.
  7.Iemand die dikwijls geen binding heeft met de doelen in de organisatie en bijvoorkeur een 9 tot 5 mentaliteit heeft.
  8.Linearisten komen nooit te laat en/of maar hebben nooit tijd voor ad-hoc afspraken.
  9.De collega die nooit een vraag stelt en verzuimt naar verbanden te zoeken. Deze persoon niet lijkt te leren door alles in zijn/haar omgeving alles per onderwerp (of vak per vak) te bestuderen.
  10.Een persoon die persoonlijk niet geraakt lijkt te worden door de dingen die in zijn/haar omgeving gebeuren ook al is hij/zij zelf betrokken in de gebeurtinissen om hem heen.
  Herken je jezelf of iemand uit je omgeving in een aantal van deze kenmerken?
  Dan gaat het waarschijnlijk om een niet-beelddenker/linearist.

  Zoek voor hem een coach en trek hem uit de grijze grouwe deprimerende toestand. Echt doen !

  Beelddenkers zijn in staat om nog iets te maken van linearisten. Door het empatische vermogen en compassie van de beelddenker voor de stuctuur beminnenden, kan er iets moois van komen.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank het toevoegen van de 10 kenmerken van een niet-beelddenker of linearist.

   Ik ben het niet met je eens wat betreft je laatste opmerking:
   Net zoals het niet OK is om van een beelddenker te verwachten dat hij zich aanpast, is het ook niet OK om van een niet-beelddenker te vragen om zich aan ons beelddenkers aan te passen.
   Dit verlegt alleen het probleem en zet andere mensen onder druk en stress omdat zij niet in onze beelddenkerswereld kunnen functioneren.

   Waar ik wel voor pleit is om te gaan kijken naar de individuele talenten en kwaliteiten zodat je deze kan samen leggen en elkaar aanvullen. In plaats van aan iedereen te vragen om dezelfde vaardigheden te ontwikkelen, ongeacht of je hiervoor een talent bezit of niet.

   Ik geef je een paar voorbeelden:
   1) Hou jij als beelddenker van administratieve taken? Meestal niet! Een aantal van deze taken moeten echt wel gebeuren! Maar net daar zijn de meeste niet-beelddenkers sterk in.

   2) Nieuwe oplossingen bedenken? Daar zijn beelddenkers veel sterker in dan niet-beelddenkers. Onze ideeën echt volledig uitwerken, … daar zijn we slecht in. Maar niet beelddenkers kunnen dit dan weer veel beter en hebben moeite met nieuwe ideeën bedenken.

   Antwoord
  • Nikie Maes

   De bril die H.Vroomen opzet helpt mij wel vooruit. Het is noodzakelijk om dit te plaatsen naast de 10 specifieke kenmerken van beelddenkers. Zonder die toevoeging over de specifieke kenmerken van de linearisten is het alsof ‘de beelddenkers’ moeten geholpen worden en de specialekes zijn. Er zijn verschillende mensen met verschillende manieren van functioneren en denken en er ontstaan schitterende resultaten als die met elkaar samen werken. De boodschap is ‘zoek naar sporen van samenwerking’, eerder dan de ander die anders denkt en functioneert uit te sluiten.

   Antwoord
 4. marjolein van der kruijf

  Super herkenbaar en bemoedigend . Ik stuur het ook door naar mijn kennissen met ADHD. En bewaar het.
  Is ook bruikbaar om aan uitgesproken lineaire denkers te laten zien hoe je in elkaar zit.
  Wat ik in Saskias antwoord mis is, dat ze niet ingaat op het woord empathie,Volgens mij zit daar de sleutel om je in de ander in te leven. Dat is in onze maatschappij helaas niet gebruikelijk, met alle gevolgen van dien.
  Maar als dat lukt tussen een beeld- en lineaire denker krijg je een ijzersterke combinatie. Want je hebt allebei nodig. En gelukkig bestaat er ook nog zoiets als spiegel neuronen.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank je voor de aanvulling en terechte opmerking!

   Ik vermeld het niet expliciet omdat ik er vanuit ga dat je een stevige basis van wederzijds respect en vertrouwen hebt gecreëerd, alvorens je kan samenwerken op basis van ieders talenten.
   Dat is een basisvoorwaarde en dit vertrekt van jezelf kunnen inleven in de ander.
   Dank om me attent te maken dat dit een vooronderstelling is van mij die benoemd dient te worden zodat ze niet over het hoofd gezien wordt.

   Antwoord
 5. Miranda Contant

  Hallo Saskia,,
  Voor mij een heel herkenbaar. Zelf gewerkt in een ambtenaren organisatie..nou totaal geen begrip, was echt onmogelijk. Waar ik tegen aanliep is het totaal gebrek aan enig meedenken, flexibiliteit en inzicht…men kan zich schijnbaar ook slecht inleven en niet bedenken dat als je alleen je taak uitvoert binnen het hokje, en van het hele project geen bal terecht komt omdat alle samenhang mist, en visie, waar het aan opgehangen moet worden om het tot een geheel te smeden. zodra het stukje af is…gooi maar over de schutting niet mijn pakkie an..

  Wat ik merk is dat een beelddenker; ADD en ADHD, top down denken…vanuit een visie, breed, en dan moet het in stukjes gehakt wat erg moeilijk is. En de linearist denk bottom up die heeft allemaal kleine hokjes en die maakt daar dan 1 geheel van. bouwt het naar boven toe op. En daar gaat het mis…want helaas vind je elkaar niet in het midden.

  Of te wel zeg tegen een beelddenkend kind we hebben het over de boerderij en die maakt er heel plaatje van. Bij de lnearist vertel er is een boer, er is een paard er is een koe en er is een wei en een akker met graan…ahhha dat wordt een boerderij.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank je wel voor de aanvulling: top down of bottom up.

   Antwoord
  • Fred Vroomen

   Heel herkenbaar. Heb je voorbeelden op welke punt de ‘linearist’ connect kan maken met de ‘beelddenker’ ?

   Antwoord
   • Saskia Smet

    Je vraag is me niet helemaal duidelijk. Wil je iets meer informatie toevoegen?

    Naar mijn gevoel wordt de verbinding gemaakt op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Door beide standpunten uit te leggen en begripvol te luisteren.

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen