Er was eens een beelddenker op de werkvloer

Hoe ervaart een beelddenker op de werkvloer de werkomgeving?
Op een totaal andere manier dan de manager, collega’s of medewerkers! Zij ergeren zich aan hen omdat ze zaken nodeloos complex lijken te maken en hun boekje te buiten willen gaan.
Bij de beelddenker leidt dit tot onbegrip en frustratie waardoor ze aan zichzelf gaan twijfelen met alle negatieve gevolgen vandien. Dit is nefast voor de beelddenker zelf maar ook voor het bedrijf.
Hoe beleeft een multi-getalenteerde bruggenbouwer de dagelijkse activiteiten op het werk?


Er was eens.

Er was eens een jonge projectingenieur. Hij heette Jan. Jan werkte voor het bedrijf “Verschil & Co”.

Hij was een van de projectmanagers in het bedrijf. Dit team van projectmanagers organiseerde het invoeren van nieuwe producten in de fabriek en alle activiteiten die hierbij kwamen kijken.
Jan had zijn project goed onder controle zodat alle activiteiten zoals gepland verliepen.

Dit was absoluut geen evidentie voor alle projecten: Er waren immers te weinig medewerkers, grondstoffen en machines beschikbaar om alle projecten op hetzelfde moment uit te voeren.


Geen prioriteiten, wel schaarste

De schaarste aan beschikbare mensen en middelen enerzijds en de concurrentie strijd tussen de projectmanagers anderzijds, kostte het bedrijf veel geld en tijdverlies.
Hij besprak deze problemen met zijn manager. Alleen lukte het Jan nooit om dit kort en bondig en vooral overzichtelijk uit te leggen.

Jan kreeg regelmatig van zijn manager te horen dat hij zich alleen op zijn project diende te focussen. Hij moest zich niet bezig houden met de andere projecten. Zijn collega’s hielden immers hun eigen project heus wel in de gaten.

Jan begreep het niet en dacht: “Ziet mijn manager dan niet dat alle projectmanagers dezelfde medewerkers en materialen nodig hebben? Dat we allemaal vechten om ons project prioritair te laten behandelen en dat dit een invloed had op het hele bedrijf?

Jan begon aan zichzelf te twijfelen: “Had hij het wel bij het rechte eind? Had hij wel een juist beeld van de situatie? Zijn baas had toch veel meer informatie dan hijzelf?


Wat gebeurde er in de productie afdeling?

Het gebeurde regelmatig dat het hoofd van de productieafdeling de planning van de productie activiteiten diende te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat een klant een groot order bestelde wat direct geleverd moest worden.

Hierdoor kon de volledige weekplanning van de normale productie activiteiten totaal veranderen omdat klantenorders en bestaande producten voorrang krijgen.

Wat zijn de gevolgen voor de testen van projecten?

 • Geplande testen verdwenen uit de weekplanning.
 • Het was onmogelijk om testen op de productiemachines tegen de afgesproken datum uit te voeren.
 • Ondanks goede afspraken met de productie, lopen projecten op het laatst moment vertraging op.

Op zo’n moment probeerde elke projectmanager om zijn testen opnieuw op de planning te krijgen.
Diegene die het hardst kon schreeuwen en het best kon lobbyen, kon de vertraging voor zijn project beperken. Deze project manager kreeg een nieuwe plaats voor zijn testen op de weekplanning.


Ervaringen van een beelddenker op het werk


Elke beelddenker op het werk is een toegewijde doorzetter

Jan bleef hard werken, maar telkens weer ging de promotie naar een van zijn collega’s. Niemand merkte zijn toewijding en doorzettingsvermogen.

Jan bleef een loyale en hardwerkende projectmanager, maar zijn frustratie en onvrede groeide met de dag. Na een aantal jaren kreeg hij een burn-out.

Jan dacht: “Zo kon het niet langer”.

Hij zocht en vond ander werk in een andere omgeving. Maar al snel leek de geschiedenis zich te herhalen.

Jan werd niet begrepen door zijn leidinggevende en collega’s.
En voor hij het goed en wel besefte, prijkte zijn naam bovenaan de lijst van de te ontslagen werknemers.

Daar sta je dan: “Tientallen jaren ervaring op verschillende terreinen, een snelle denker, … en toch geen plaats vinden in een bedrijf!


Een beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer?

Een vriend gaf Jan een boek over Beelddenken. Toen hij begon te lezen, gingen zijn ogen open en begonnen er enkele belletjes te rinkelen:


Waar volwassen beelddenkers tegenaan lopen op het werk?


Een beelddenker kijkt op een andere manier naar een project of probleem.
De meeste mensen werken stap voor stap aan een project. Ze bekijken het geheel op een lineaire manier.

Maar voor beelddenkers bestaan er geen processtappen. Zij zien het geheel als één beeld. Dit wil zeggen alles tussen het begin en het einde van het project hoort samen en vormt één geheel. Alle mogelijke problemen die onderweg zouden kunnen voorkomen, zitten ook mee in dit beeld.

Bovendien zijn multi-getalenteerde bruggenbouwers snelle denkers, maar praten gaat veel langzamer. Het kost hen tijd om het juiste woord te vinden wat exact hun gedachtegang beschrijft. Omdat je de correcte betekenis wil meegeven in het gesprek, ga je extra informatie toevoegen. Je legt het dus niet kort en bondig uit.”

Aha denkt Jan:
Ik had dus wel degelijk een duidelijk beeld van de situatie. Alleen denk ik te snel en te ver vooruit en heb ik moeite om de situatie kort en duidelijk uit te leggen. Ik zie dus inderdaad zaken die mijn manager op dat moment nog niet kon zien.”


Beelddenker op de werkvloer

Op welke vlakken merk je verschillende inzichten in vergelijking met hun leidinggevenden, collega’s of medewerkers als jij een multi-getalenteerde bruggenbouwer bent?

 • Je ziet een oplossing en het probleem duidelijk voor je ogen. Het lukt je niet om de aandacht van je luisteraars vast te houden, als je hen dit probeert uit te leggen.
  Ze begrijpen je niet en vinden dat je te veel naar spijkers op laag water zoekt. Hoe meer je probeert, hoe complexer je het voor hen maakt.
 • Je kijkt verder dan je eigen project of takenpakket. Hierdoor merk je sneller dat er problemen zullen opduiken verderop in het proces die met de juiste actie voorkomen kunnen worden. Omdat jij start vanuit het totale plaatje, neem je altijd de voorgaande en daaropvolgende stappen mee in je analyse.
  Alleen je manager, collega’s of medewerkers zien dit nog niet maar vinden dat jij je boekje te buiten gaat.
 • Collega’s en medewerkers kijken naar hun eigen stukje van het proces en lijken niet wakker te liggen van het volledige proces. Je ergert je hieraan omdat er door enkele aanpassingen veel winst te behalen valt voor het volledige team.
  Terwijl er nu veel te weinig aandacht is om het proces als geheel te verbeteren. Er worden hier en daar kleine verbeteringen gedaan, zonder te controleren of deze ook een positief effect opleveren voor het totale proces.


Hoe ervaart een beelddenker de werkomgeving?

Jan is een van de vele beelddenkers op de werkvloer.


This is the story of my life
Dit is een veel gehoorde opmerking van beelddenkers als ze het verhaal van Jan horen … 


Op basis van het onderzoek van Linda Kreger-Silverman, kan je er vanuit gaan 33% van een groep beelddenker is.

De pijn, ellende en frustratie voor de “Jannen” onder ons is te voorkomen. Als bedrijven bewuster worden dat ze door onbegrip en onwetendheid deze bijzondere talenten dreigen te verliezen.

Terwijl met de juiste kennis in bedrijven, deze bijzondere profielen perfect een plek kunnen vinden in een groep of team op het werk.

Het gaat niet om medewerkers een label of etiket te geven en ze in hokjes te willen plaatsen. Maar wel om jezelf te mogen en kunnen blijven. Zodat deze profielen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het werk van de groep.

Door de verschillen te (h)erkennen, alle verschillende talenten te waarderen en vooral door krachten te bundelen, kunnen we samen het verschil maken! Teams gaan makkelijke op een verbindende manier samenwerken.


Beelddenkers op de werkvloer

Jan is net als zo vele beelddenkers op de werkvloer, onbewust van zijn unieke en waardevolle talenten.
Kwaliteiten waar hijzelf maar ook zijn organisatie of bedrijf de vruchten van kunnen plukken als Jan deze kwaliteiten op een positieve manier leert te gebruiken.

Waar we nu vooral focussen op de verschillen en datgene wat ontbreekt bij medewerkers.
Is het veel zinvoller om alle aandacht te richten op de extra kwaliteiten die elk teamlid meebrengt om op deze manier de groep te versterken.

Goed kunnen communiceren en rustig kunnen blijven tot je manager, medewerkers of collega’s je begrepen hebben, begint bij jezelf. Zodat jij zelfzekerder overkomt en je opmerkingen gehoord en begrepen worden.


Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg.
Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.

Start nu en vraag direct een kennismakingsgesprek aan.


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentorstart


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 25 september 2013. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 21 oktober 2019.


Andere artikelen over multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers:


Bron afbeeldingen: Numentum & Afbeeldingen van GraphicMama-team, ProPhotos & falco via Pixabay

Vorige

Volgende

6 Reacties

 1. Hannah

  Hey Saskia,

  Dit is een zeer herkenbaar verhaal. Niet enkel dit verhaal van Jan, maar al uw verhalen op uw blog voelen als thuis komen. Best wel leuk, want hier wel vaak alleen in gevoeld.

  Mijn beelddenken en mij dyslexie lopen hand in hand. Al van mijn 3 jaar wordt er gewerkt aan mij, omdat ik niet functioneerde als de standaard. Ik ben dan ook al van vroege leeftijd bewust dat ik een beelddenker ben. Dat ik beeldend verhalend denk en niet chronologisch lineair. Dat ik als een fladderend vogeltje iets langs alle kanten kan bekijken, zowel de hoogste als de kleinste hoekjes, en daardoor verbanden leg die een ander niet legt.

  Maar het weten is een ding. Het actief en daadwerkelijk kunnen inzetten in deze lineaire en routineuze wereld is volgens mij de grootste uitdaging en de grootste frustratie. Bij elke nieuwe stap, verandering van school, unief, job, moet je uzelf gaan verduidelijken. Steeds weer nieuwe testen die de ander moeten aantonen dat ik het best wel aankan, maar op een andere manier denk en een andere leermethodiek nodig heb. En dan opeens respect, als ze hoog begaafd is, ja dan zal ze het wel kunnen. Maar de andere leermethodiek, aanpak of bevraging, was voor vele toch een stap te ver. Toch was er wel steeds iemand die zij:’ ik dacht altijd al dat je het begrijpt en kunt, maar het gewoon niet beknopt en verstaanbaar kunt overbrengen.’ Die de rol opneemt van vertrouweling, de brug naar de andere, de persoonlijke tolk.

  Met diploma ingenieur architect ga je aan de slag als zelfstandige. Maar je merkt al snel dat je uw sterktes als beelddenker hier ook uw zwaktes Zijn. Het lukt niet om op dat nest te blijven zitten, steeds weer heb je nog een tak,peuk of haar gezien. Het is een steeds terugkerende struggle om vanuit de helikoptervisie, naar het operationele over te schakelen. Je bent bewust dat voor het gezond te houden, goede organisatorische competenties wenselijk zijn, maar dit bij jou niet een van de sterkste is.

  Als loontrekkende val je over de communicatie, het niet kort en bondig kunnen duiden. Sprongen en linken die je maakt die niet gevolgd worden. Confrontaties van acute problemen, terwijl uw nota van de verwittiging dat het eraan komt van een jaar eerder dateert, maar ze destijds de context niet vatte.

  Ik zit in ieder geval op mijn honger. Ik heb nog niet de manier gevonden om het beelddenken op een evenwichtige en actieve manier te kunnen inzetten in een job. Steeds lees of hoor je dat het een meerwaarde of talent is, maar als het niet benut wordt is een diamant een steen als een ander. Ik vraag me dan ook vaak af, in welke job of op welke manier kan ik dit wel tot zijn recht laten komen?

  Ik merk dat ik om evenwicht te vinden mij aangepast heb aan het lineair denken, maar merk dat dit ten koste gaat van mijn creativiteit en mijn eigenheid. Echter functioneer ik wel beter in mijn omgeving. Dat ik steeds op zoek ga naar een Brugfiguur. Maar mijn laatste collega, die deze rol opgenomen heeft, had gelijk toen ze zei:’ik krijg hier alle pluimen, je doet uzelf onrecht aan.’

  Antwoord
 2. Drees

  Whauw, waar ben ik terecht gekomen. Er zijn veel meer mensen zoals ik. Nu alleen nog een spelchecker op de site. Durf ik meer te schrijven.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Ombuigen inderdaad: focus op je sterktes als beelddenker en vermijd de beperkingen = dingen waar je niet goed in bent en dus aangeleerde vaardigheden voor je zijn.

   Antwoord
 3. Nynke Veenendaal

  Hallo Saskia,

  Momenteel volg ik een opleiding social work aan de HAN.
  Inhoudelijk begrijp ik de leer stof en zie de verbanden. Ik heb Alleen zo’n moeite met de ontvankelijkheidseisen. Ik snap er niks en Dan zegt men er valt niets te snappen. Doe wat er staat. Ik zeg Dan Ik begrijp het Niet dan vraag Ik mijn werk stuk erbij te halen om mij aan de hand daarvan te wijzen op wat Niet klopt. Dan zegt men : wil je prive les ? Nee dat Ik wil Ik Niet.
  Ik Roep geef me houvast door middel van mijn stuk.
  Er wordt geen actie op ondernomen , alles staat op Internet of vraag je medestudenten.

  Ik Ben radeloos voel mij Niet erkend mijn hele leven al ,voel Ik dat Ik anders Ben. Maar Ik maak wel razendsnel contact met mensen en binnen no time voelen zij zich veilig en leggen het diepe probleem bloot.
  En dat is waar het over gaat: werkelijk contact en Dan is er kans op verandering bij de ander. Ik Ben een prima social worker en wil het liefst een psychosociale opleiding beeld end volgen Alleen met een HBO opleiding Han heb Ik Kans op een baan. Heeft u nog een tip?
  Hartelijke groet,

  Nynke Veenendaal

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Hallo Nynke,
   Dank voor je reactie. Heel herkenbaar.

   Vertrek van wat er nu al kan, wat er nu al wel goed loopt. Bouw hierop verder.
   Je vindt nog tips in de artikelen op mijn blog.

   Nog een hele fijne dag toegewenst!
   Groet, Saskia

   Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen