+32 477 44 75 48 info@numentum.be
Selecteer een pagina

Hoe bewaar jij informatie?

Heb je er al eens bij stilgestaan waar alle kennis en ervaring in ons hoofd naartoe gaat?
Hoe ga jij om met nieuwe informatie?

 

Stap voor Stap

informatie ordeBegripdsdenkers of lineaire denkers, klasseren nieuwe kennis & informatie op een logische manier in hun brein. De elementen die verband houden met elkaar, worden samengevoegd. Ze vinden het ook fijn om onderwerp per onderwerp te bestuderen.

 

Denk bijvoorbeeld aan de boeken in een bibliotheek: deze zijn geklasseerd per genre, per thema of per auteur, … telkens zit er een bepaald systeem achter.

 

Chaos of wanorde

Informatie chaosBeelddenkers zijn mensen met veel interesses die geïnspireerd raken door zowat alles wat ze zien, ruiken, voelen of horen. Het kan gaan om dingen die ze dagdagelijks tegenkomen. Maar ook beelden trekken hun aandacht.
Alle informatie en kennis worden lukraak en “ongeordend” in een beelddenkersbrein opgeslagen.

 

Vergelijk het met het stockeren van documenten op een computer: de computer zet documenten ergens op de harde schijf, met de juiste commando’s of naam, haal je het document weer terug.

 

Kleine verbeteringen of gigantische wijziging?

Stel dat je met je team voor de uitdaging staat om een product of dienst te verbeteren.

begripsdenkers

De teamleden met een voorkeur voor begripsdenken, zijn gewoon om stap voor stap te werken en gaan op deze manier naar oplossingen zoeken. Stapsgewijs worden verbeteringen aangebracht aan product of dienst op basis van gestructureerde kennis en informatie. Het resulteert in aanpassingen aan een bestaand proces. Meestal gaat het om wijzigingen binnen hetzelfde denkkader.

 

Beelddenkers

De medewerkers met een voorkeur voor beelddenken stellen het hele proces in vraag. Ze zetten het volledig op zijn kop. Ze vertrekken van het eindresultaat en gaan van daaruit alle mogelijke opties onderzoeken om het resultaat te behalen.

Als associatieve denkers, brengt het ene idee, hen bij een volgende optie. Op dezelfde chaotische manier doorzoeken ze hun brein. Kennis en informatie die op het eerste zicht totaal niets met elkaar te maken heeft, kan door samen te brengen naar een totaal nieuwe oplossing leiden. Het gevolg zijn ingrijpende of radicale wijzigingen of veranderingen.

 

Logisch of associatief?

De meeste organisaties gebruiken processen en procedures die door de jaren heen uitvoering getest en gedocumenteerd zijn.

In sommige gevallen is het nodig om deze strikt te volgen. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling in een ziekenhuis zodat elke patiënt dezelfde goede verzorging krijgt, ongeacht wie de handeling uitvoert.

De keerzijde van de medaille van zo’n strikte regulatie, is het mogelijk in stand houden van achterhaalde werkmethodes:

  • Het kan er toe leiden dat je het nut van elke handeling minder in vraag gaat stellen waardoor je stappen blijft uitvoeren die door vernieuwde technologie achterhaald zijn.
  • Soms worden “oorzaak en gevolg” eens vastgesteld, nooit meer ter discussie gesteld.

 

Beelddenkers gaan van nature uit alle informatie in vraag stellen. Daardoor botsen ze met systemen.

 

Diversiteit of eenheidsworst?

Hiermee wil ik absoluut niet pleiten om alle kennis en informatie altijd in vraag te stellen en alle processen en procedures over boord te gooien!

Ik wil de aandacht vestigen op deze 2 totaal verschillende insteken. Het is een EN/EN verhaal in plaats van een OF/OF verhaal.

Enkel door ze als equivalent en even waardevol te benaderen, ontstaat verandering. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van beiden ons doorbraken kan opleveren voor de vele uitdagingen waar we voorstaan.

Het omarmen van de diversiteit gaat ons verder brengen dan het cultiveren van “eenheidsworst” wat nu op verschillende vlakken aan het gebeuren is.

 

Herkenbaar?

Fijn om je commentaar hieronder achter te laten !

 

Het volgende deel in deze reeks 7 gezichten van Anders Denken (deel3): Snelle denker, trage prater?

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet

Bron afbeeldingen: Numentum