+32 477 44 75 48 info@numentum.be
Selecteer een pagina

Hoe leer jij het liefst?

anders denken, visueel-ruimtelijke denkers, leerstijlen, stap voor stap leren, context leren. Hoe leer jij het liefst?

 

Mensen leren op verschillende manieren.

Er is al veel verteld over de verschillende leerstijlen zoals:

  • Meervoudige Intelligentie (MI) volgens Howard Gardner
  • De leerstijlen van David Kolb of van Jan Vermunt
  • leren via de zintuigen
  • andere leermodellen

Zeker beelddenkers of mensen die Anders denken, leren vaak sneller op andere manieren dan de “klassieke methodes” die we gebruiken in onze Westerse wereld. Studeren of nieuwe zaken leren, gaat makkelijker met de leerstijl die bij je past.
Uiteraard spelen ook nog andere factoren mee in een leerproces, zoals motivatie en interesse, maar ik wil in dit artikel focussen op de manier van leren.

 

Klassieke basis van leren of context leren?

In de klassieke manier van opleiden, begeleidt de leerkracht of opleider je stap voor stap naar een bepaald einddoel. Door het proces stap voor stap te volgen, zal het je wel duidelijk worden wat het einddoel wordt. Het is een lineaire methode die niet voor iedereen doeltreffend is.

Beelddenkers kunnen hun aandacht er op deze manier niet bijhouden. Ze zijn niet meer geconcentreerd.

Zoals ik al vermeldde in eerdere artikels, heeft een beelddenker overzicht of een totaal beeld van een situatie nodig. Dit geldt ook voor het leren of opnemen van nieuwe informatie.

  • Waartoe leidt dit?
  • Hoe is dit verbonden met de rest? (andere schoolvakken, mijn projecten op het werk, de organisatie waar ik deel van uitmaak)
  • Hoe past dit in het geheel wat ik al ken?
  • Wat is het nut de relevantie om dit te leren?
  • Waar draagt dit toe bij?
  • enz.

Context versus relaties

Een beelddenker heeft “context” en “relaties” nodig om informatie op te nemen en te verwerken. Zijn de context en de relaties niet duidelijk, dan zal de beelddenker het zeer lastig hebben om bij de les te blijven. Misschien probeert hij het nog uit beleefdheid of heeft hij als leerling op school geen keus, maar de kennis zal niet echt binnenkomen of onthouden worden.

Ziet een beelddenker de verbinding met het geheel, dan is leren een fluitje van een cent. Sterker nog, hij verbindt de nieuwe kennis onmiddellijk met alle andere kennis en informatie die hij al heeft. Met andere woorden deze persoon zal de nieuwe kennis direct linken aan informatie uit andere vakgebieden of zijn persoonlijke ervaringen.

In tegenstelling tot iemand met een voorkeur voor begripsdenken. Deze persoon zal nieuwe kennis en informatie eerder onderwerp per onderwerp onthouden en minder snel de onderlinge verbanden opmerken.

 

Laatbloeiers?

Beelddenkers worden ook wel als “laatbloeiers” omschreven. Ze worstelen behoorlijk met ons onderwijssysteem. Velen slagen er niet in om een diploma te behalen. Beelddenkers zijn echter doorheen hun schoolcarrière al zo dikwijls geconfronteerd met mislukkingen en afwijzing dat ze het niet fijn vinden om voor hun werk naar een “klassieke” opleiding gestuurd te worden. Terwijl het zeer leergierige personen zijn die steeds nieuwe dingen willen leren en experimenteren.

Hoe meer ze echter hun eigen leermethodes mogen ontwikkelen en gebruiken, hoe sneller ze kennis en informatie opnemen.
 Persoonlijk kan ik dit beamen. Ik was nooit een echte hoogvlieger op school of universiteit, met enorm wisselende resultaten tot gevolg. Terwijl mensen mij nu regelmatig aanspreken op mijn enorme kennis en bijzondere intelligentie.

 

Ben jij een beelddenker?

Ga dan op onderzoek en experimenteer op welke manier jij het makkelijkst leert !

Je bewust zijn van je eigen leerstijl is uiteraard voor iedereen belangrijk.

Linda Kreger-Silverman heeft hier veel onderzoek naar gedaan zoals beschreven in haar boek “Upside-down brilliance, The Visual-Spatial learner”.

Ik kan het niet beter samenvatten dan Brandy Agerbeck in deze inspirerende TEDx talk, waarin ook naar Linda Kreger-Silverman verwezen wordt: “Shape Your Thinking

 

Wil je graag reageren op deze tip?

Voel je vrij om dit hier te doen !

 

Het volgende deel in deze reeks 7 gezichten van Anders Denken (deel6): Hoe werk jij het liefst?

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet