+32 477 44 75 48 info@numentum.be
Selecteer een pagina

Hoe pak je problemen aan?

anders denken, visueel-ruimtelijke denkers, problemen oplossen, probleem oplossend denken, totaal plaatje, eindresultaat, holistisch beeld, totaal beeld, brein, chaos, structuur. Hoe ga je te werk? Hoe pak je dit aan?

 

op welke manier pak jij problemen aan als Anders Denker?

Van in onze schooltijd, worden we in de westerse wereld geleerd om problemen analytisch en rationeel op te lossen.
Dit wil zeggen stap voor stap onderzoeken: informatie verzamelen, analyseren en op basis hiervan een besluit nemen of richting kiezen.
Allemaal elementen die vooral een beroep doen op de processen van de linkerkant van het brein.

Mensen die Anders Denken, zijn meestal visueel-ruimtelijke denkers (ook beelddenkers genoemd). Zij starten bij het oplossen van problemen met het eindresultaat voor ogen.

 

Hoe ziet die oplossing er uit?

Dikwijls “zien” ze oplossing al in gedachte als een holistisch of totaal beeld. Daarna gaan ze dan stap voor stap terug in het proces om te kijken hoe ze er geraken.

Ze gaan vanuit dit terug stappen, elementen die van toepassing zijn “groeperen” of samenbrengen. Hierdoor brengen ze gaande weg meer “structuur” aan voor zichzelf in hun denken.
Zeg maar orde scheppen in de chaos. Let wel, ze scheppen orde in hun chaos op een heel eigenzinnige en unieke manier. Dit is voor henzelf heel logisch maar voor een buitenstaander, vaak niet te snappen of te volgen.

 

Orde brengen in de chaos om problemen op te lossen

 

Tijdens dit proces vormt zich een totaal overzichtsbeeld van het probleem, inclusief alle mogelijke risico’s, gevaren of “beren op de weg”. Aangezien deze visueel-ruimtelijke denkers snelle denkers zijn, gebeurt dit allemaal in een fractie van een seconde.

Het lineaire denkproces gaat meestal trager. Vermits bij deze werkwijze stap voor stap gewerkt wordt, ziet iemand die lineair denkt, de mogelijke risico’s of gevaren pas wanneer hij of zij in die stap van het denkproces aankomt.

 

Waar loopt het dan fout door miscommunicatie?

Als de chaotische beelddenker aan zijn collega die stap voor stap werkt, wil uitleggen dat er op een bepaald punt een gevaar of risico is, creëert deze beelddenker dikwijls zelf een chaotisch en onduidelijk verhaal. Een verhaal wat niet altijd begrepen wordt omdat het op het eerste zicht totaal niet samenhangt.
Visueel-ruimtelijke denkers, zien oplossingen of problemen dikwijls veel sneller dan ze iets met woorden kunnen uitleggen.

Als de stap voor stap denker nog niet aangekomen is op het punt van de analyse waar het probleem zich mogelijk kan voordoen, dan ziet of verstaat hij of zij dit vanuit zijn eigen redenering inderdaad nog niet. Voor hem of haar komt deze opmerking te vroeg, hoewel ze zeer terecht en waardevol kan zijn. Voor de lineaire denker, is het risico of bijkomend probleem op dat moment nog niet aan de orde.

 

Wat gebeurt er dan juist?

De combinatie van een chaotisch verhaal wat bovendien te vroeg komt voor de collega, zorgt ervoor dat de Anders Denker het gevoel krijgt niet gehoord te worden.
 Als dit meermaals voorkomt ontstaat twijfel aan het eigen kunnen. Mogelijk ontstaat ergernis of frustratie omdat de visueel-ruimtelijke denker ervaart dat dingen niet werken. Zelf zien ze een oplossing, maar blijkbaar wil de omgeving niets wijzigen of aanpassen.

 

Waar zit de verbinding naar onze organisaties dan?

De denkwijze van onze visueel-ruimtelijke denker, leunt zeer sterk aan bij het rechterbrein denken.

Het stap voor stap, sequentieel, werken geeft de Anders Denker soms angst. Angst om beperkt te worden in een rechtlijnige manier van denken, terwijl ze de chaos nodig hebben om tot oplossingen te komen.

Het lineaire denken wordt toegeschreven aan het linkerbrein denken. De meeste organisaties zijn ook eerder linkerbrein georganiseerd en werken in stap voor stap processen.

Het ene denkproces is niet beter dan het andere, maar wel totaal anders.

 

Waar zit het voordeel voor iemand die Anders Denkt?

Zodra een visueel-ruimtelijke denker zich hiervan bewust is en dit ook voor zichzelf geaccepteerd heeft, kan hij of zij op korte tijd enorm groeien als persoon.
 Omdat hij of zij beseft, dat zijn inzichten relevant en nuttig zijn als ze op het juiste moment aangebracht worden. Het mooie is dat deze persoon opnieuw gaat stralen van zelfvertrouwen.
De keerzijde van de medaille kan echter ook zijn, dat hij of zij hierom door de collega’s of leidinggevende als een nog veel grotere bedreiging kan gezien worden.

 

overzichtsbeeld probleem

 

 

Wil je graag reageren op deze tip? Voel je vrij om dit hier te doen !

 

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet

Bron afbeeldingen: Numentum