Ontwikkel je Superpowers

"De impact van dit programma is veel groter dan ik verwacht had. Dit traject heeft mijn zelfvertrouwen vergroot zodat ik meer initiatief durf te nemen en mijn energieniveau is toegenomen. Doordat ik nu doelbewuster ben, kan ik veel meer bijdragen en zet de stappen die nodig zijn om dit te realiseren."

Rikkart Van Gassen - Business Intelligence Advisor Wolters Kluwer 

Bewuster leren werken met verschillende voorkeuren op het werk geeft rust, vergroot je zelfvertrouwen en creëert mogelijkheden om beter samen te werken.

voor Multi-Getalenteerde Leiders

Direct bestellen
Multi-Talent Communicator leert bewust omgaan met taalverschillen zodat mogelijkheden ontstaan voor verbindend samenwerken.

Gedaan met tijdverlies door onduidelijke gesprekken.

Als je een van je oplossingen probeert uit te leggen en je klanten of medewerkers begrijpen je niet, laaien de emoties vaak hoog op : “Zien ze nu echt niet wat ik bedoel?” Kostbare tijd gaat verloren ondanks het feit dat iedereen al veel te veel werk heeft. Ergernis en frustratie groeien. Bovendien merk je dat het wederzijds respect en vertrouwen afnemen.

De relaties in je afdeling of projectteam lijken te verzuren. Terwijl jij zoveel ideeën hebt om het werk voor ieder teamlid te vereenvoudigen zodat het werk voor iedereen makkelijker en sneller kan. Hoe pak je dit aan zodat jullie elkaar echt begrijpen en de samenwerking vlotter en efficiënter verloopt?

Het welzijn, de motivatie en het welbevinden van je mensen zijn jouw topprioriteit. De motivatie en het welbevinden neemt af omdat er door de gemeten cijfers maar een deel van het probleem zichtbaar wordt. Wat als je dit kan weergeven in één beeld wat klaar en duidelijk aantoont waar de echte problemen zitten?

"Hoe je het brengt." is minstens zo belangrijker als, "Wat je te vertellen hebt!"

Jij bent immers de architect van je boodschap!

Wat als samenwerken stroever loopt?

Of het nu gaat om activiteiten met klanten, medewerkers of collega’s - op het werk of in de privé sfeer - samenwerken gebeurt overal. Taal is de basis voor een goede en vlotte samenwerking. En hier loopt het regelmatig fout voor multi-getalenteerde bruggenbouwers.  

Ben je je bewust dat er verschillende communicatiestijlen bestaan?
Weet jij dat deze verschillen zonder dat we het beseffen oorzaak zijn van onnodige problemen en frustratie?
Realiseer je dat anderen jouw verhaal met de beste wil van de wereld niet verstaan. Ze begrijpen niet waar jij naartoe wil, terwijl jij het gevoel krijgt dat ze gewoon niet naar je willen luisteren.

Hoe komt dit?
De eerste keer is de bereidheid om naar je te luisteren nog groot. Dit neemt af telkens dezelfde situatie zich herhaalt: Als jij lang praat zonder dat medewerkers of collega's een concrete vraag horen of de inhoud van je verhaal duidelijk is, haken ze af.  

Door de taalverschillen gaan mensen voelen mensen zich sneller aangevallen waardoor ze in de verdediging gaan. Dit creëert ergernis en frustratie. Terwijl mensen in de meeste gevallen eigenlijk hetzelfde doel willen bereiken. Ze willen echt verbindend samenwerken ook al zou je op basis van gesprekken het tegendeel vermoeden. 

Dit zorgt ervoor dat mensen gaan vitten en discussiëren over woorden en zinnen. Het gaat over de manier waarop iets gezegd wordt, terwijl er niemand nog aandacht heeft voor de inhoud van de boodschap.

Wat er dus echt gebeurt is dat de focus zich verlegd van de inhoud naar de verpakking van de boodschap. De verpakking kan verschillende vormen aannemen, terwijl het net om de kern van het verhaal gaat en dat is de inhoud!

In dit programma leer je hoe jij de verschillen gebruikt om de samenwerking te verbeteren: zodat jij gaat kiezen voor de taal die de ander begrijpt.

Waaruit bestaat dit traject?


Er zijn 3 grote onderdelen die als een rode draad doorheen dir programma lopen:

1) Bewustwording: verschillen creëren misverstanden
Waar zitten de onderlinge verschillen tussen je collega’s en medewerkers en jezelf?
Wat zijn jouw persoonlijke voorkeuren?

2) Zelfzorg begint bij jezelf
Zolang je op dezelfde manier blijft denken en praten, verandert er niets. Enkel de twijfel aan je eigen kennis en kunde zal groeien waardoor jouw zelfvertrouwen zal afnemen.

Zodra jij je eigen behoeften en superpowers ontdekt en daar optimaal gebruik van weet te maken, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dit versterkt het onderlinge vertrouwen en brengt rust in je team.

3) Samenwerken zorgt voor mogelijkheden
Je krijgt meer begrip en erkenning als je jezelf aanpast aan de taal en de behoeften van collega's, medewerkers of klanten. Hierdoor groeit het wederzijds respect en vertrouwen.

Wat leert dit programma jou?

Dit traject geeft je inzicht in de verschillen in communicatiestijlen. Zowel jouw persoonlijke stijl als die van je collega, manager, medewerker, klanten, leveranciers, enz. Daarnaast ontdek je de gevolgen van deze verschillen voor de samenwerking op de werkvloer:

Waar leg jij en de mensen uit je omgeving de nadruk op?
Wat krijgt jullie focus en aandacht?
Omdat dit samenhangt met ieders persoonlijke voorkeurstijl, zal dit anders zijn voor elke gesprekspartner.

Voorbeeld:
Richt jij in je uiteenzetting alle aandacht op wat jij belangrijk vindt maar niet op datgene wat je manager of collega’s nodig hebben?
In dit geval is de kans groot dat je luisteraars afhaken omdat jij te weinig aandacht hebt voor de informatie die zij nodig hebben of ze belangrijk vinden. 

Wat zijn de verschillen in communicatiestijl en behoeften?
Hoe en wanneer pas je je communicatiestijl aan aan je gesprekspartners en de situatie?

Voorbeeld:
Als de focus van je collega ligt op het proces en werkmethode, zal hij nooit aandachtig naar je blijven luisteren als jij enkel vertelt wie erbij betrokken is en wat dit voor deze medewerkers betekent.
Door het verhaal anders op te bouwen, pak je wel hun aandacht en zorg je ervoor die ook vast te houden doorheen het gesprek.

Dit zijn de basisinzichten om succesvol te kunnen spreken, presenteren, onderhandelen, delegeren en verbindend samen te werken. Je leert de basisvaardigheden die je nodig hebt om je boodschap op te bouwen zodat mensen je begrijpen, naar je willen blijven luisteren en met je willen samenwerken.

Welke resultaten behaal je uit dit programma?

Je leert om makkelijker te wisselen tussen de verschillende stijlen en zo de verbinding te maken met de andere persoon. Je gaat jezelf enkel aanpassen als de situatie hierom vraagt waardoor je meer energie krijgt om samen te werken.

 • Gerichter en duidelijkere boodschappen zodat de informatie overdracht en kennisdeling sneller en vlotter verloopt.
 • Efficiënter samenwerken omdat er minder ergernis ontstaat, door het aanpassen van je taal voorkom je dat onbegrip en misverstanden ontstaan.
 • Jouw zelfvertrouwen groeit waardoor je makkelijker kennis en inzichten gaat te delen met je collega's of medewerkers. Dit zorgt voor meer rust en vertrouwen bij jou en je team.

Hoe actiever je zelf aan de slag gaat tijdens dit traject, hoe groter het resultaat.

Dit programma geeft je maximale flexibiliteit.

 •  Je bekijkt de lesvideo’s en maakt de opdrachten waar en wanneer het jou past.
 • Jij werkt in alle rust en kan je kostbare tijd optimaal gebruiken. Je verliest geen tijd aan reizen (geen files of vertraging met openbaar vervoer), aangezien het grootste deel van dit programma via internet verloopt.
 • In de live sessies ben ik aanwezig om je persoonlijk te begeleiden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de kracht van de groep te gebruiken: Je leert ook van de andere deelnemers, ook al komt iedereen uit andere sectoren en bedrijven.

Efficiënter werken voor multi-getalenteerde leiders.

Dit traject is voor elke leider(*) die zelf aan de slag wil gaan om bewust te leren omgaan met hun persoonlijke voorkeuren. Die inzicht en theoretische informatie wil krijgen om:

 • bewuster te worden van de verschillende stijlen en behoeften;
 • zelf de eerste stap te zetten;
 • communicatie wil gebruiken om rust en vertrouwen te creëren zodat de samenwerking vlotter verloopt.

Dit is een intensief en interactief begeleidingstraject in groep. Als je bereid bent om hierin de nodige tijd en middelen te investeren, zal je op het eind van dit 3 maanden traject grote stappen gezet hebben.

(*) leider staat voor ondernemers, ZZP-ers, zaakvoerders of freelancers; Professionals en leidinggevenden in bedrijven.

Wat klanten vertellen ...

"De impact van dit programma is veel groter dan ik verwacht had. Dit traject heeft mijn zelfvertrouwen vergroot zodat ik meer initiatief durf te nemen en mijn energieniveau is toegenomen. Doordat ik nu doelbewuster ben, kan ik veel meer bijdragen en zet de stappen die nodig zijn om dit te realiseren.  

De meerwaarde van dit traject zit in het samenbrengen van alle verschillende facetten van je persoonlijkheid in één verhaal. Elk element krijgt zijn plaats in het geheel, waar andere opleidingen je de losse elementen aanreiken zonder de onderlinge verbanden zichtbaar te maken.  

Het traject is perfect voor mensen met een dominantie aan de rechterkant van het breinvoorkeurenmodel die hun weg nog niet goed vinden ook al hebben ze de losse inzichten ter beschikking.  

De verschillende onderdelen zijn goed uitgewerkt. De dagworkshop en Saskia’s live aanwezigheid in de online sessies zorgen voor het verschil in vergelijking met andere online opleidingen. De interactie met de andere deelnemers in de groep gaf mij de inspiratie en motivatie om er zelf mee aan de slag te gaan."  

Rikkart Van Gassen - Business Intelligence Advisor Wolters Kluwer 

"Dit is een zeer krachtig traject voor elke beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer. Je hebt eerst inzichten nodig in je eigen functioneren alvorens je kan veranderen en jezelf ontwikkelen.  

Dit traject van korte en uitgebalanceerde video’s en opdrachten dient elke deelnemer zelf te doorlopen. Saskia’s permanente aanwezigheid in de online gesprekken en oefensessies is de kracht die dit online programma omvormt tot een traject met veel aandacht voor elke individuele deelnemer. De online tool is een fijne manier om online te communiceren. Je bent verbonden en hoeft niet te reizen, terwijl je toch heel gefocust kan werken.  

De plaatjes en verhalen die Saskia gebruikt in het traject zijn ontzettend sterk. Doorheen het traject keren dezelfde beelden terug om telkens weer verder uitgediept te worden.  

De waarde van dit traject zit voor mij persoonlijk in 2 grote delen:
1) De materie is heel specialistisch: Je denkt anders en het is goed om hierover te praten met anderen die dezelfde denkstijl herkennen. Je krijgt inzicht in de verschillende manieren van denken en tegelijkertijd leer je ook dat er geen goede of foute manier is. Ze zijn totaal verschillend.

2) Door de kennis zet ik me niet langer enkel in de schoenen van de ander, maar ga direct onderzoeken wat de ander nodig heeft. Het helpt me om met mensen in gesprek te gaan en samen op weg te gaan. Voor mezelf heb ik nog beter leren zien waar mijn kwaliteiten zitten en op welke manier ik beter kan aansluiten bij de ander.  

Dank je wel!" Miriam Bierhaus – Oecumenisch coach, begeleider, trainer

"Na de gesprekken in de sessies zijn er zoveel zaken voor mij op zijn plek gevallen dat is ongelooflijk wat dit met mij doet.

Het is net of er een last van mijn schouder is gevallen, het geeft me een gevoel van meer zelfvertrouwen, van ik ben anders in veel gevallen maar ik mag er zeker zijn. Dit is fantastisch.

Ook te weten dat ik dicht mij mezelf kan blijven in mijn rol als leidinggevende met wel de handvaten om kort en bondig te leren zijn daar waar nodig, geeft een heerlijk gevoel. Dank je wel hiervoor.” Paulien Vos 

Over Saskia

Saskia Smet werkt als sparring partner, adviseur, facilitator, trainer, coach en mentor voor multi-getalenteerde leiders.

Ze zet haar expertise in om jou meer rust en zelfvertrouwen te bezorgen zodat:

 • communicatieproblemen en misverstanden afnemen,
 • de efficiëntie en productiviteit toenemen,
 • verbindend samenwerken met je collega's, medewerkers of klanten vlot beter.

Je krijgt toegang tot Saskia's expertise-koffer gevuld met meer dan 30 jaar kennis en ervaring uit de bedrijfswereld zoals: coaching–, communicatie- of creativiteitstechnieken, projectmanagers-, procesmanagement-, of kwaliteitsmanagement-skills, businessmodellen, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap.

Ze kijkt er naar uit om jouw SuperPowers te zien ontwikkelen!

Deelnemen aan dit programma - praktisch

Multi-Talent Communicator groepsprogramma : NAJAAR 2020 (14/9/2020 tot en met 11/12/2020)

De inschrijvingen zijn geopend.
Je kan voor dit Multi-Talent Communicator traject kiezen uit 3 formules: Versneller, Standaard of basis

2795

Bestel Versnellers
traject

ex. BTW (€3381,95 incl. BTW)

Traject via internet en op locatie. 3 maanden

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)
 • 2 masterclasses breinvoorkeuren (2 lesvideo's in totaal meer dan 1 uur video)
 • praktische checklijsten & handige draaiboeken
 • overzichten met behoeftes en verwachtingen gebaseerd op de verschillende profielen
 • specifieke woordenlijsten gebaseerd op op de verschillende profielen
 • 3 online oefensessies
 • individueel breinvoorkeur onderzoek Neethling Brain Instruments®
 • Individuele bespreking van je breinvoorkeur rapport wat betreft je communicatiestijl
 • 1 opleidingsdag met de Versnellersgroep (versnaperingen en lunch in begrepen)
 • afgesloten gespreksgroep en werksessies met de Versnellers

1495

ex. BTW (€1808,95 incl. BTW)

Traject via internet. 3 maanden  

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)
 • 2 masterclasses breinvoorkeuren (2 lesvideo's in totaal meer dan 1 uur video)
 • praktische checklijsten & handige draaiboeken
 • overzichten met behoeftes en verwachtingen gebaseerd op de verschillende profielen
 • specifieke woordenlijsten gebaseerd op op de verschillende profielen
 • 3 online oefensessies
 • individueel breinvoorkeur onderzoek Neethling Brain Instruments®795

ex. BTW (€961,95 incl. BTW)

Traject via internet. 3 maanden

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)

Alle data en praktische informatie, ontvang je zo snel mogelijk na je inschrijving.

Heb je vragen over het multi-talent communicator traject?

Twijfel je of dit programma iets voor jou is? Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek waarin Saskia antwoord geeft op jouw vragen.

Vraag je gesprek aan

Wat klanten vertellen over hun trajecten ...

"Ik heb een leuke baan en mijn duo-maatje/collega is geen beelddenker.

We hebben moeite gehad met afstemming maar juist door mijn ervaring en jouw coaching en mijn NLP opleiding, heb ik met haar een mooie doorbraak gekregen en zijn we heel blij met elkaar: We vullen elkaar nu aan, sterker nog, benutten elkaar op onze sterke kanten. Zij gedetailleerd in het nu en korte termijn ( afvink lijstjes), ik in het gehele overzicht, consequenties en verbanden die ik zie (systemisch benadering). Heel mooi.

 Leuk is dat we het voor elkaar opnemen als collega's iets zeggen over de ander (te dit of te dat) met juist het benoemen van dat wat we in elkaar hebben gevonden (sterke kanten). Heel warm, prettig en zeer effectief en functioneel. Eindelijk in mijn werkleven een positieve ervaring. Zo fijn." Christa de Leeuw

“Het begeleidingstraject met Saskia Smet en vooral mijn persoonlijk breinvoorkeur onderzoek, gaven mij inzichten en handvaten waar ik dagelijks mee werk. Het breinvoorkeur onderzoek bevestigt waar mijn sterke kanten zitten en behoedt me om me te laten verleiden tot activiteiten waar ik niet sterk in ben.  

Deze kennis helpt mij om bij elke nieuwe klant of project mezelf klaar en duidelijker te positioneren: Wat ik jullie kan bieden is ondersteuning bij het opzetten van de strategie en bijhorende structuren. Ik creëer verbinding tussen afdelingen en breng mensen samen. Ik daag kennis en data uit maar ben niet de juiste persoon om deze data dagelijks te gaan opvolgen en verzamelen.  

Ik krijg regelmatig de positieve feedback van mijn klanten dat ik elke situatie die zich voordoet in het project in een beeld weet te vatten. Dit verheldert en verduidelijkt de situatie zo sterk dat mensen het veel sneller begrijpen. Het helpt om de gesprekken in het verandertraject veel vlotter te laten verlopen. De kracht van deze beelden durf ik steeds meer in te zetten om processen te versnellen.” Annick Vanhove (aha! inzicht bvba)

"Vooraf twijfelde ik of dit soort online traject wel bij me zou passen om mezelf te ontwikkelen zonder te hervallen in een klassiek leermodel. Aan de ene kant, heb je zelfdiscipline nodig om de modules door te nemen en de opdrachten uit te werken. Anderzijds, zorgen de regelmatige groepscoachingsessies ervoor dat je niet met vragen of twijfels blijft zitten.  

De twijfels vooraf over het online traject bleken volledig ongegrond: dit is een effectieve en moderne manier om mezelf te ontwikkelen. De deelnemers komen uit verschillende organisaties of zijn zelfstandig, wat extra meerwaarde geeft aan het programma. Een aanrader voor mensen die zelfredzaam willen zijn en die zichzelf effectief persoonlijk willen groeien." Tanguy De Lestré

Veel gestelde vragen (FAQ) 

100% geld terug garantie Als jij merkt dat dit programma niet is wat je zoekt, laat het me dan binnen de 7 dagen na het vrijkomen van de eerste module weten. Je hebt dus een week om alles rustig te bekijken. Stuur me een email en ik betaal je volledig terug - zonder verdere vragen. Je neemt dus geen enkel risico.

Heb je al een breinvoorkeuronderzoek gedaan bij Numentum? Neem contact op met Saskia om te kijken welke formule best bij je past en hoe het traject aangepast kan worden.

Heb je een BTW nummer en ben je als Nederlandse onderneming BTW plichtig? Nederlandse ondernemers kunnen bij de bestelling vragen om de BTW te laten verleggen. Je betaalt dan het nettobedrag bij je bestelling en de BTW in Nederland.

Verkies je de betaling van dit traject te spreiden? Neem contact op met Saskia om de mogelijkheden te bespreken.