Multi Talent Communicator traject

Bewuster leren werken met verschillende voorkeuren geeft jou rust, vergroot je zelfvertrouwen en creëert mogelijkheden om beter samen te werken

"De impact van dit multi-talent communicator programma is veel groter dan ik verwacht had. Dit traject heeft mijn zelfvertrouwen vergroot zodat ik meer initiatief durf te nemen en mijn energieniveau is toegenomen. Doordat ik nu doelbewuster ben, kan ik veel meer bijdragen en zet de stappen die nodig zijn om dit te realiseren."

Rikkart Van Gassen - Business Intelligence Advisor Wolters Kluwer 

Multi-Talent Communicator leert bewust omgaan met taalverschillen zodat mogelijkheden ontstaan voor verbindend samenwerken.

Gedaan met tijdverlies om je boodschap duidelijk te maken.

Je steekt uren tijd om je boodschap klaar en duidelijk over te brengen aan je klanten, collega's of medewerkers. En toch krijg je als antwoord op jouw vraag, iets totaal anders omdat anderen je verkeerd begrepen hebben. Hoe kan je ervoor zorgen dat jullie elkaar echt begrijpen en de samenwerking vlotter en efficiënter verloopt?  

Als je een van je nieuwe ideeën probeert uit te leggen en je klanten of medewerkers begrijpen je niet, laaien de emoties vaak hoog op : “Zien ze nu echt niet wat ik bedoel?” Kostbare tijd gaat verloren ondanks het feit dat iedereen al veel te veel werk heeft. Ergernis en frustratie groeien. Bovendien merk je dat het wederzijds respect en vertrouwen nemen af.

Jij vindt het welzijn, de motivatie en het welbevinden van je mensen belangrijk. Die motivatie en het welbevinden daalt echter omdat er door de manier van meten, slechts een deel van het probleem zichtbaar wordt. Zou het je helpen om dit probleem te kunnen weergeven in één beeld wat klaar en duidelijk aantoont waar het verkeerd loopt zodat de negatieve trend om gebogen wordt?

Als je fouten of verbeterpunten aangeeft, voelen teamleden zich door jou geviseerd. Het lijkt alsof jij alles ziet en iedereen wil controleren. Dit soort details trekken je aandacht omdat ze er gewoon uitspringen. Alles en iedereen permanent controleren, kost jou energie en je wordt er absoluut niet blij van. Maar hoe leg je dit verschil uit?

De relaties in je afdeling of projectteam lijken te verzuren. Terwijl jij zoveel ideeën hebt om het werk voor ieder teamlid te vereenvoudigen zodat jullie veel makkelijker en sneller alle taken zouden kunnen afwerken. Hoe pak je dit aan?

"Hoe je het brengt." is minstens zo belangrijker als, "Wat je te vertellen hebt!"

Direct bestellen

Wat als je overal en altijd samen moet werken?

Of het nu gaat om activiteiten met klanten, medewerkers of collega’s - op het werk of in de privé sfeer - samenwerken gebeurt overal. Taal en gesprekken vormen in dit verband de basis voor een goede en vlotte samenwerking. En hier loopt het regelmatig fout voor multi-getalenteerde bruggenbouwers.  

Ben je je bewust dat er verschillende communicatiestijlen bestaan? En het feit dat deze verschillen zonder dat we het beseffen oorzaak zijn van veel problemen en frustratie?

Realiseer je dat anderen jouw verhaal met de beste wil van de wereld niet verstaan. Ze begrijpen niet waar jij naartoe wil, terwijl jij het gevoel krijgt dat ze gewoon niet naar je willen luisteren. Hoe ontstaat dit? De eerste keer is de bereidheid om naar je te luisteren nog groot. Dit neemt af telkens dezelfde situatie zich herhaalt: Als jij lang praat zonder dat mensen een concreet resultaat horen of de inhoud van je verhaal duidelijk is, haken ze af. 

Hoewel in de meeste gevallen mensen eigenlijk hetzelfde doel willen bereiken. Ze willen echt verbindend samenwerken ondanks wat je op basis van gesprekken zou vermoeden. 

Door de taalverschillen gaan mensen vitten en discussiëren over woorden en zinnen. Dit geeft ergernis en frustraties, door de onderlinge discussies waardoor mensen zichzelf gaan verdedigen.

De ergernis en frustraties zorgen ervoor dat mensen gaan reageren op de woordkeuze en manier hoe iets gezegd wordt, terwijl er niemand nog oog of aandacht heeft voor de inhoud van de boodschap. Wat er dus echt gebeurt is dat de focus zich verlegd van de inhoud naar de verpakking.

Het Multi-Talent Communicator traject leert je hoe de aandacht terug te richten op de inhoud van de boodschap.

Waaruit bestaat dit traject?

Dit traject is een persoonlijke ontwikkelingstraject dat vertrekt vanuit communicatie om deelnemers te laten groeien. Het bestaat uit 3 grote onderdelen:

Bewustwordingsproces: Als je taal en woordenschat gebruikt die je collega of manager hun aandacht niet trekt of ergernis opwekt, dan begrijpen deze personen niet wat je wil vertellen. Dit heeft niets te maken met jou als persoon, maar alles met taalverschillen.

In dit geval ontstaan conflicten over de woordkeuze en de manier waarop iets gezegd wordt. Het gesprek blijft aan de oppervlakte. Op deze manier kom je in een gesprek nooit tot de kern of inhoud, namelijk datgene waar het gesprek echt over gaat.

Persoonlijk ontwikkelingstraject: Zolang je op dezelfde manier blijft praten, verandert er niets. Enkel de twijfel aan de eigen kennis en kunde zal groeien waardoor jouw zelfvertrouwen zal afnemen.

Zodra je andere manieren van communiceren leert, merk je dat anderen wel naar je luisteren en begrijpen wat je wil zeggen. Dit versterkt het onderlinge vertrouwen en brengt rust voor alle betrokkenen.

Communicatie: Theoretische inzichten in de verschillen in woordenschat en taal die mensen gebruiken. bv. kort en bondig versus verhalend en wollig

Wat leert dit multi-talent communicator traject je?

Dit multi-talent communicator traject geeft je inzicht in de verschillen in communicatiestijlen. Zowel jouw persoonlijke stijl als die van je collega, manager, medewerker, klanten, leveranciers, enz. Daarnaast ontdek je de gevolgen van deze verschillen voor de samenwerking op de werkvloer:

Waar leg jij en de mensen uit je omgeving de nadruk op? Wat krijgt jullie focus en aandacht? Omdat dit samenhangt met ieders persoonlijke voorkeurstijl, zal dit verschillend zijn voor je luisteraars en jezelf. Voorbeeld: Richt jij in je uiteenzetting alle aandacht op wat jij belangrijk vindt maar niet op datgene wat je manager of collega’s nodig hebben? In dit geval is de kans groot dat je luisteraars afhaken omdat jij vergeet de focus te leggen op de informatie die zij nodig hebben. 

Wat zijn de verschillen in communicatiestijl en behoeften? Hoe en wanneer pas je je communicatiestijl aan aan je gesprekspartners en de situatie? Voorbeeld: Als de aandacht van je collega gaat naar het proces en werkmethode, zal hij nooit aandachtig naar je blijven luisteren als jij enkel vertelt wie erbij betrokken is en wat dit voor deze medewerkers betekent. Door het verhaal anders op te bouwen, pak je zijn aandacht en zorg je ervoor die ook vast te houden.

Dit is de basisinzichten om succesvol te kunnen spreken, presenteren, onderhandelen, delegeren, … Je leert de basisvaardigheden die je nodig hebt opdat mensen je boodschap begrijpen, naar je willen blijven luisteren en met je willen samenwerken.

Welke resulten behaal je na het volgen van dit programma? 

Je leert soepel en bewust te wisselen tussen verschillende communicatiestijlen om de verbinding te maken met de andere persoon. Je gaat jezelf enkel aanpassen als de situatie hierom vraagt waardoor je meer energie krijgt om samen te werken.

 • Gerichter en duidelijkere boodschappen zodat de communicatie sneller en vlotter verloopt.
 • Efficiënter samenwerken omdat er minder ergernis ontstaat door onbegrip en misverstanden.
 • Meer zelfvertrouwen om je kennis en inzichten te delen.  


Hoe actiever je zelf aan de slag gaat tijdens dit traject, hoe groter het resultaat.

Waaraan merk je dit in praktische situaties op de werkvoer? 

 • Omdat je bewust bent van de situatie, creëer je rust voor jezelf waardoor je jouw boodschap veel krachtiger kan overbrengen. Dit leidt tot constructieve en oplossingsgerichte gesprekken. Als jij rust uitstraalt, neemt je omgeving dit ook waar. Hierdoor evolueren gesprekken minder snel naar discussies waarin het alleen nog gaat om gelijk te halen. Als jij rustig kan blijven, ga je minder snel in de verdediging schieten zodat je goed kan luisteren om de ander te begrijpen.
 • Je kan veel sneller werken waardoor het je minder tijd kost om resultaat te behalen. Werk efficiënter zodat er tijd vrijkomt voor andere activiteiten.
 • Omdat je geleerd hebt op een aangepaste manier kennis en informatie te delen, gaat dit veel vlotter. Bijvoorbeeld in gesprekken, presentaties, rapporten, enzovoort, waardoor de efficiëntie van de groep toeneemt.
 • Zowel jij zelf als jouw team zullen ook in de toekomst efficiënter kunnen blijven functioneren omdat jij leert om je communicatiestijl flexibel aan te passen aan de situatie.
 • Door jouw gedachten te ordenen ga jij sterker in je schoenen staan in gesprekken.
 • Jouw zelfvertrouwen groeit waardoor jij jezelf zelfzekerder voelt in gesprekken met collega's, medewerkers of klanten. Omdat je ontdekt hebt dat je communicatie- en leiderschapsstijl anders is. Jij bent helemaal OK als je jouw persoonlijke stijl gebruik en op deze natuurlijke manier met mensen omgaat.
 • Jouw ideeën kunnen teams en organisaties inspireren en motiveren om te veranderen en te vernieuwen. Daarom is het zinvol om te investeren in mogelijkheden om ze te presenteren en voor te stellen op een begrijpbare manier. Laat faalangst niet langer toe waardoor je je inzichten voor jezelf gaat houden. 
 • Je leert hoe jij je tijdelijk kan aanpassen aan de communicatiestijl van je gesprekspartner zodat jij de aandacht trekt en ze je boodschap horen en begrijpen. Soepel van stijl kunnen wisselen is gezonder dan jezelf permanent aan te passen.
 • Omdat de samenwerking makkelijker verloopt, voel jij je veel gelukkiger. Hierdoor is de sfeer minder gespannen en is er meer plaats om plezier te maken.
 • Verbetering van je relaties met anderen, zowel op het werk en privé. Je zal merken dat het onderling vertrouwen en wederzijds respect met mensen uit je omgeving groeit. 

Dit programma geeft je maximale flexibiliteit. 

 • Je bekijkt de lesvideo’s en maakt de opdrachten waar en wanneer het jou past.
 • Jij werkt in alle rust en kan je kostbare tijd optimaal gebruiken. Je verliest geen tijd aan reizen (geen files of vertraging met openbaar vervoer), aangezien het multi-talent communicator traject voor het grootste deel via internet verloopt.
 • In de live sessies van dit programma, heb je de mogelijkheid om de kracht van de groep te benutten. Je leert uit de vragen van andere deelnemers, ook al komen ze uit verschillende sectoren en organisaties. Op moeilijke momenten zijn de andere deelnemers daar om je te helpen omdat jullie samen onder weg zijn.

Verbindend samenwerken voor entrepreneurs en intrapreneurs. 

Dit traject is voor elke entrepreneur of intrapreneur (*) die zelf aan de slag wil gaan om bewust te leren omgaan met zijn persoonlijke communicatiestijl. Die inzicht en theoretische achtergrond informatie wil krijgen:

 • Om de stijl-verschillen bewust te leren inzetten voor positieve resultaten.
 • Om verbinding en samenwerking te bevorderen in plaats van kostbare tijd te verliezen door communicatie misverstanden.


Dit is een intensief en interactief begeleidingstraject. Als je bereid bent om hierin de nodige tijd en middelen te investeren, zal je op het eind van dit 3 maanden traject enorme stappen gezet hebben.

(*) Entrepreneurs staat hier voor ondernemers, ZZP-ers, zaakvoerders of freelancers. Met Intrapreneurs bedoelen we professionals en leidinggevenden in organisaties.

Wat klanten vertellen ...

"De impact van dit multi-talent communicator programma is veel groter dan ik verwacht had. Dit traject heeft mijn zelfvertrouwen vergroot zodat ik meer initiatief durf te nemen en mijn energieniveau is toegenomen. Doordat ik nu doelbewuster ben, kan ik veel meer bijdragen en zet de stappen die nodig zijn om dit te realiseren.  

De meerwaarde van dit traject zit in het samenbrengen van alle verschillende facetten van je persoonlijkheid in één verhaal. Elk element krijgt zijn plaats in het geheel, waar andere opleidingen je de losse elementen aanreiken zonder de onderlinge verbanden zichtbaar te maken.  

Het multi-talent communicator traject is perfect voor mensen met een dominantie aan de rechterkant van het breinvoorkeurenmodel die hun weg nog niet goed vinden ook al hebben ze de losse inzichten ter beschikking.  

De verschillende onderdelen zijn goed uitgewerkt. De dagworkshop en Saskia’s live aanwezigheid in de online sessies zorgen voor het verschil in vergelijking met andere online opleidingen. De interactie met de andere deelnemers in de groep gaf mij de inspiratie en motivatie om er zelf mee aan de slag te gaan."  

Rikkart Van Gassen - Business Intelligence Advisor Wolters Kluwer 

"Dit is een zeer krachtig traject voor elke beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer. Je hebt eerst inzichten nodig in je eigen functioneren alvorens je kan veranderen en jezelf ontwikkelen.  

Dit traject van korte en uitgebalanceerde video’s en opdrachten dient elke deelnemer zelf te doorlopen. Saskia’s permanente aanwezigheid in de online gesprekken en oefensessies is de kracht die dit online programma omvormt tot een traject met veel aandacht voor elke individuele deelnemer. De online tool is een fijne manier om online te communiceren. Je bent verbonden en hoeft niet te reizen, terwijl je toch heel gefocust kan werken.  

De plaatjes en verhalen die Saskia gebruikt in het multi-talent communicator traject zijn ontzettend sterk. Doorheen het traject keren dezelfde beelden terug om telkens weer verder uitgediept te worden.  

De waarde van dit multi-talent communicator traject zit voor mij persoonlijk in 2 grote delen: 1) De materie is heel specialistisch: Je denkt anders en het is goed om hierover te praten met anderen die dezelfde denkstijl herkennen. Je krijgt inzicht in de verschillende manieren van denken en tegelijkertijd leer je ook dat er geen goede of foute manier is. Ze zijn totaal verschillend.

2) Door de kennis zet ik me niet langer enkel in de schoenen van de ander, maar ga direct onderzoeken wat de ander nodig heeft. Het helpt me om met mensen in gesprek te gaan en samen op weg te gaan. Voor mezelf heb ik nog beter leren zien waar mijn kwaliteiten zitten en op welke manier ik beter kan aansluiten bij de ander.  

Dank je wel!" Miriam Bierhaus – Oecumenisch coach, begeleider, trainer

"Na de gesprekken in de sessie van gisteravond en vanmorgen zijn er zoveel zaken voor mij op zijn plek gevallen dat is ongelooflijk wat dit met mij doet.

Het is net of er een last van mijn schouder is gevallen, het geeft me een gevoel van meer zelfvertrouwen, van ik ben anders in veel gevallen maar ik mag er zeker zijn. Dit is fantastisch.

Ook te weten dat ik dicht mij mezelf kan blijven in mijn rol als leidinggevende met wel de handvaten om kort en bondig te leren zijn daar waar nodig, geeft een heerlijk gevoel. Dank je wel hiervoor.” Paulien Vos 

Over Saskia

Saskia Smet creëert rust & vertrouwen door je bewuste keuzes te leren maken. Ze weet uit eigen ervaring waar je als multi-getalenteerde bruggenbouwer (of beelddenker) tegenaan loopt; Als medewerker, leidinggevende of als ondernemer.  

In de meeste gevallen is een verschillende communicatiestijl de basisoorzaak voor ergernis, frustratie en stress. Daarom is het zo belangrijk om de achtergrondinformatie mee te krijgen zodat je deze reacties kan begrijpen.  

Inzichten en kennis die zorgt voor meer rust en een groter zelfvertrouwen voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer. 

Je krijgt toegang tot Saskia's expertise-koffer gevuld met meer dan 30 jaar kennis en ervaring uit de bedrijfswereld: coaching–, communicatie- of creativiteitstechnieken, projectmanagers-, procesmanagements-, of kwaliteitsmanagement-skills, businessmodellen, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap.  

Afhankelijk van het moment of de situatie, is Saskia jouw vragensteller, meedenker, sparring partner, coach, adviseur of mentor. Samen kijk je vanuit verschillende hoeken naar jouw persoonlijke situatie. Hierdoor ontstaan vanzelf nieuwe kansen en mogelijkheden waarmee jij aan de slag kan gaan om stappen te zetten.

Saskia daagt je uit en zet je in beweging. Ze luistert nieuwsgierig om jouw verhaal te begrijpen. Daarna vertelt ze je wat ze ziet, hoort en wat jouw verhaal met haar doet. Als je ergens middenin zit, is je beeld beperkt. Een buitenstaander ziet meer. 

Multi Talent Communicator traject praktisch

Volgende groep: NAJAAR 2020

We leven in bijzondere tijden en de impact van het Corona virus is overal zichtbaar:

De ene persoon heeft nu net extra veel tijd en wil deze benutten om opleidingen te volgen.
Een andere persoon wil de huidige periode gebruiken om tot rust te komen.

Welke keuze jij ook maakt, het is de goede keuze.

Wil jij van deze periode gebruik maken om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en communicatie?

Neem contact op om samen de mogelijkheden te bekijken.

Neem nu contact op voor info over mogelijke trajecten bij Numentum

Je kan voor dit MultiTalent Communicator traject kiezen uit 3 formules: 

Versneller, Standaard of basis

2795

Bestel Versnellers traject

ex. BTW (€3381,95 incl. BTW)

Traject via internet en op locatie. 3 maanden

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)
 • 2 masterclasses breinvoorkeuren (2 lesvideo's in totaal meer dan 1 uur video)
 • praktische checklijsten & handige draaiboeken
 • 4 overzichten met behoeftes en verwachtingen gebaseerd op het breinvoorkeur model
 • 4 specifieke woordenlijsten gebaseerd op het breinvoorkeur model
 • 3 online oefensessies
 • individueel breinvoorkeur onderzoek Neethling Brain Instruments®
 • Individuele bespreking van je breinvoorkeur rapport wat betreft je communicatieprofiel
 • 1 opleidingsdag met de Versnellersgroep (versnaperingen en lunch in begrepen)
 • afgesloten gespreksgroep en werksessies met de Versnellers

1495

ex. BTW (€1808,95 incl. BTW)

Traject via internet. 3 maanden  

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)
 • 2 masterclasses breinvoorkeuren (2 lesvideo's in totaal meer dan 1 uur video)
 • praktische checklijsten & handige draaiboeken
 • 4 overzichten met behoeftes en verwachtingen gebaseerd op het breinvoorkeur model
 • 4 specifieke woordenlijsten gebaseerd op het breinvoorkeur model
 • 3 online oefensessies
 • individueel breinvoorkeur onderzoek Neethling Brain Instruments®795

ex. BTW (€961,95 incl. BTW)

Traject via internet. 3 maanden

 • 7 modules (meer dan 20 lesvideo’s in totaal meer dan 5 uur video)
 • opdrachten bij elke module (reflectiemomenten & acties aangepast aan jouw situatie)
 • 2-wekelijkse live Vraag&Antwoord sessies (incl. opname)

Alle data en praktische informatie, ontvang je zo snel mogelijk na je inschrijving.

Wil je meer weten over het multi-talent communicator traject?

Twijfel je of dit programma iets voor jou is? Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek waarin Saskia antwoord geeft op je vragen.

Vraag je gesprek aan

Wat klanten vertellen over hun trajecten ...

"Ik heb een leuke baan (mei 2019: praktijk manager in huisartsenland) nu al 3,5 jaar en mijn duo-maatje/collega is geen beelddenker.

We hebben moeite gehad met afstemming maar juist door mijn ervaring en jouw coaching in 2012 en mijn NLP opleiding, heb ik met haar een mooie doorbraak gekregen en zijn we heel blij met elkaar: We vullen elkaar nu aan, sterker nog, benutten elkaar op onze sterke kanten. Zij gedetailleerd in het nu en korte termijn ( afvink lijstjes), ik in het gehele overzicht, consequenties en verbanden die ik zie (systemisch benadering). Heel mooi.

 Leuk is dat we het voor elkaar opnemen als collega's iets zeggen over de ander (te dit of te dat) met juist het benoemen van dat wat we in elkaar hebben gevonden (sterke kanten). Heel warm, prettig en zeer effectief en functioneel. Eindelijk in mijn werkleven een positieve ervaring. Zo fijn." Christa de Leeuw

“Het begeleidingstraject met Saskia Smet en vooral mijn persoonlijk breinvoorkeur onderzoek, gaven mij inzichten en handvaten waar ik dagelijks mee werk. Het breinvoorkeur onderzoek bevestigt waar mijn sterke kanten zitten en behoedt me om me te laten verleiden tot activiteiten waar ik niet sterk in ben.  

Deze kennis helpt mij om bij elke nieuwe klant of project mezelf klaar en duidelijker te positioneren: Wat ik jullie kan bieden is ondersteuning bij het opzetten van de strategie en bijhorende structuren. Ik creëer verbinding tussen afdelingen en breng mensen samen. Ik daag kennis en data uit maar ben niet de juiste persoon om deze data dagelijks te gaan opvolgen en verzamelen.  

Ik krijg regelmatig de positieve feedback van mijn klanten dat ik elke situatie die zich voordoet in het project in een beeld weet te vatten. Dit verheldert en verduidelijkt de situatie zo sterk dat mensen het veel sneller begrijpen. Het helpt om de gesprekken in het verandertraject veel vlotter te laten verlopen. De kracht van deze beelden durf ik steeds meer in te zetten om processen te versnellen.” Annick Vanhove (aha! inzicht bvba)

"Vooraf twijfelde ik of dit soort online traject wel bij me zou passen om mezelf te ontwikkelen zonder te hervallen in een klassiek leermodel. Aan de ene kant, heb je zelfdiscipline nodig om de modules door te nemen en de opdrachten uit te werken. Anderzijds, zorgen de regelmatige groepscoachingsessies ervoor dat je niet met vragen of twijfels blijft zitten.  

De twijfels vooraf over het online traject bleken volledig ongegrond: dit is een effectieve en moderne manier om mezelf te ontwikkelen. De deelnemers komen uit verschillende organisaties of zijn zelfstandig, wat extra meerwaarde geeft aan het programma. Een aanrader voor mensen die zelfredzaam willen zijn en die zichzelf effectief persoonlijk willen groeien." Tanguy De Lestré

"Ik kan je met woorden niet zeggen wat het online programma met me doet, vandaar dit liedje: “Live is live”. Voor mij ben je goud waard. Ik begin steeds meer te ontdekken waar ik mezelf tekort heb gedaan door niet te weten en vooral niet te accepteren wie ik ben.” Jacqueline Hanssen

Veel gestelde vragen (FAQ) 

100% geld terug garantie Als jij merkt dat dit programma niet is wat je zoekt, laat het me dan binnen de 7 dagen na het vrijkomen van de eerste module weten. Je hebt dus een week om alles rustig te bekijken. Stuur me een email en ik betaal je volledig terug - zonder verdere vragen. Je neemt dus geen enkel risico.

Heb je al een breinvoorkeuronderzoek gedaan bij Numentum? Neem contact op met Saskia om te kijken welke formule best bij je past en hoe het traject aangepast kan worden.

Heb je een BTW nummer en ben je als Nederlandse onderneming BTW plichtig? Nederlandse ondernemers kunnen bij de bestelling vragen om de BTW te laten verleggen. Je betaalt dan het nettobedrag bij je bestelling en de BTW in Nederland.

Verkies je de betaling van dit traject te spreiden? Neem contact op met Saskia om de mogelijkheden te bespreken.