Selecteer een pagina

Rustig bij jezelf blijven. Hoe pak je dat aan als frustraties groeien?

Rustig bij jezelf blijven en rustmomenten inbouwen. Waarom is dit voor beelddenkers of multi-getalenteerde bruggenbouwers zo belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren op het werk? Wat gebeurt er als je emoties de boven hand nemen en jij in de verdediging gaat.


Kalm blijven hoe doe je dat?

Rust bewaren.
Rustmomenten inbouwen in je dagelijkse activiteiten en je werkomgeving.
Rust creëren voor jezelf.

Voor veel mensen lijkt dit momenteel pure luxe omdat we deze momenten als eerste schrappen als we keuzes moeten maken in de ratrace van alledag.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn gevoelige mensen. Ze nemen de sfeer van de omgeving op, voor anderen iets merken.

Ik vergelijk het vaak met het oude gebruik om kanaries mee te nemen in een kooi in de koolmijnen. Deze vogels detecterende de problemen met de zuurstof, voor mensen er hinder van ondervinden. Op deze manier werden de mijnwerkers tijdig gewaarschuwd dat er gevaar dreigde.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn van nature mensen die meer zien en voelen dan de meeste anderen in hun omgeving. Als ze dit niet weten, creëren ze voor zichzelf veel extra stress en frustratie, zonder het te beseffen.

Als multi-getalenteerde bruggenbouwer, kijk en werk je anders dan de meeste mensen in je directe omgeving. Anders wil echter niet zeggen: beter of slechter!


Wat is de invloed van anders te kijken naar dezelfde situatie?

Je kijkt op een andere manier naar situaties waardoor je meer zal zien en ervaren dan de je collega’s, medewerkers of leidinggevende.

Jij legt verbanden tussen alles wat je ziet en ervaart en de kennis die al in jouw brein aanwezig is.  Daardoor leg je verbindingen die nu nog niet duidelijk zichtbaar zijn maar in de toekomst wel. Je ziet zaken voordat anderen deze opmerken. Weet dat je soms vooruit lijkt te lopen.

Het is belangrijk om dit te beseffen als blijkt dat anderen je niet meer kunnen volgen en ze niet begrijpen wat je wil zeggen. Mogelijk zien ze later wel wat je bedoelt maar nu nog niet.

Wees niet boos op je omgeving voor het onbegrip. Ga jezelf ook geen verwijten maken, want dit helpt je geen stap vooruit.
Voorkom dat stress en frustratie de regie over jouw denken en handelen gaan overnemen. Dit gaat je handenvol energie kosten zonder dat je er een stap mee vooruit komt.

Door je opmerkingen op dezelfde manier te blijven herhalen, creëer je alleen nog meer weerstand en emoties. Hierdoor zullen je manager, collega’s of medewerkers, je op je emotionele reactie gaan afrekenen zonder dat ze je echte boodschap horen of begrijpen.

Frustrerend en heel enerverend, maar denk aan Einsteins’s quote:
“Als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”!


Rustig blijven tijdens conflicten


Hoe blijf je rustig in een gesprek?

Je zal het dus op een andere manier dienen te vertellen als je wil dat mensen de inhoud van je boodschap gaan oppikken.

De eerste stap is zorgen dat de situatie niet escaleert of uit de hand loopt. Want in dit geval krijg je enkel reactie op jouw over-emotionele reactie. Dit wil je ten alle tijden vermijden.

Begin bij jezelf. Bouw rustmomenten in zodat je afstand kan nemen van de situatie. Deze momenten geven je de kans tot rust te komen. Of ze zorgen ervoor dat jij rustig kan blijven ook al neemt de stress en frustratie toe.

Het maakt een wereld van verschil om je verhaal heel rustig en kalm te kunnen vertellen:

  • Zodat je vol vertrouwen stevig in je schoenen kan blijven staan en vertellen wat je te zeggen hebt.
  • Zodat jij je kalmte kan blijven bewaren zelfs als de ander toch zijn stem verheft en zich boos maakt.

Als jij je stem niet verheft terwijl je je antwoord formuleert of je boodschap herhaalt, zet je de eerste stap om de ander uit te nodigen hetzelfde te doen.


Gelijk geven – gelijk hebben

Dit wil echt niet zeggen dat je de ander per definitie gelijk geeft. Dat jij je persoonlijke mening minder waard vindt.

Het doel om rustig en kalm je boodschap te herhalen en te luisteren naar de ander, creëert ruimte.  Het creëert de mogelijkheid om in dialoog te gaan vanuit wederzijds begrip. Door eerst tijd te maken om elkaars punten te verstaan, ontstaat een situatie waarbij alle betrokkenen samen vooruit gaan en winnen.

In een discussie gaat elke partij zoveel mogelijk gelijk willen halen. Een discussie heeft altijd winnaars en verliezers. Dit gaat de zaak alleen maar moeilijker en ingewikkelder maken. 

Voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, heeft de voorkeur.


Gezonde basishouding

Luisteren en proberen begrijpen is de eerste vereiste.

“Two people can see the same thing, disagree, and yet both be right. It’s not logical; it’s psychological. And it’s very real.”
Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People

Zodra je dit als je basishouding kan aannemen, is luisteren naar je gesprekspartner om te begrijpen veel makkelijker. Het zal je ook veel beter lukken om de rust te bewaren en te respecteren.


Pro-actief

Dit wil zeggen voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Door voor jezelf rustmomenten in te bouwen. Als jij rustig kan blijven, hou je alle communicatiekanalen open zodat er ruimte blijft voor dialoog.

Om echt met elkaar in gesprek te kunnen gaan, dien je alle communicatiekanalen open te houden zodat jij:

  • onbevooroordeeld kan luisteren naar meningen, inzichten, achtergronden, ervaring en behoeften;
  • je gesprekspartner wil begrijpen zonder enige vorm van oordeel.

Enkel op deze manier voorkom je discussies. Anders monden gesprekken heel snel uit in stellingen van voor- en tegenstanders. Op zo’n moment gaat het over gelijk willen halen ten koste van de andere persoon.

Het is belangrijk om te weten dat luisteren om te begrijpen in geen geval wil zeggen dat je het 100% eens bent met de andere persoon. Het is gewoon OK om van mening te verschillen.
In dit geval wil je begrijpen wat er achter de mening van de ander steekt.

  • Welke ervaring ligt aan de basis om zo te denken?
  • Vanwaar komt dit?
  • Wat wil de ander bereiken?


Tips om rustig bij jezelf te blijven tijdens een conflict

Las een time-out in.
Als je praat vanuit je emoties, zal niemand je boodschap horen of begrijpen.

De mensen om je heen merken of ervaren de situatie mogelijk niet op dezelfde manier als jij. Waarschijnlijk ben jij de persoon die hier het meest hinder van ondervindt!

Kies dus bewust om tijd te maken om je frustraties los te laten.
Maak je hoofd leeg en kom tot rust.


Hoe blijf je rustig in gesprek zonder in de verdediging te schieten?


Waarom een time-out of rustpauze?

In de eerste plaats is het vooral om jezelf en andere betrokkenen de kans te geven om uit de emotie te gaan en tot rust te komen.
Letterlijk af te koelen!

Je kan niemand dwingen om een time-out te nemen. Je kan wel vragen om zelf een time-out te mogen inlassen.

Dit geeft je de kans om het gesprek onmiddellijk te onderbreken voor de situatie helemaal uit de hand loopt. Het is veel makkelijker om later op het gesprek terug te komen als alle betrokkenen rustig zijn.

Als jij door de stress en de frustratie te emotioneel gaat reageren, gaan de reacties van je collega’s, medewerkers of manager gericht zijn op jouw emoties. Hierdoor ga jij in de verdediging schieten waardoor je omgeving hier weer gaat op reageren.

Als je de situatie op deze manier uit de hand laat lopen, is de kans reëel dat het onderlinge vertrouwen en de werkrelaties geschaad worden. Het zal je veel meer kosten om het vertrouwen en de relaties opnieuw op te bouwen.

Dus start bij jezelf. Als jij later het gesprek opnieuw rustig kan oppakken, heb je het in de hand om te voorkomen dat de situatie escaleert!

Tijdig afstand kunnen nemen van je emoties als bruggenbouwer, voorkomt dat situaties compleet uit de hand lopen:

  • Hoe meer situaties escaleren, hoe groter de kans op onherstelbare schade aan de onderlinge relaties.
  • Als het vertrouwen afneemt, is het veel moeilijker om verbindend samen te werken.

Soms kan een situatie zo verslechteren dat de samenwerking stopzetten de enige overblijvende optie is. Door rustig bij jezelf te blijven, kan jij dit voorkomen.


BRUGmodel

Het BRUGmodel is ontwikkeld door Saskia van Numentum op basis van de jarenlange begeleiding van multi-getalenteerde bruggenbouwers in werksituaties. Het model helpt je als beelddenker op weg.

Het model geeft inzichten en theoretische informatie die multi-getalenteerde bruggenbouwers nodig hebben om goed te functioneren in een team. Door je bewust te worden van wat er anders loopt, ontdek je positieve mogelijkheden om je bruggenbouwer competenties te gebruiken als je unieke kwaliteiten.

Het BRUGmodel is een acroniem voorGun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg.
Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.

Start nu en vraag direct een kennismakingsgesprek aan.Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentor


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 23 jul 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 9 december 2019.


Andere artikelen over multi-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers:


Bron afbeeldingen: Numentum

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen