Is verbeeldingskracht enkel voor dromers of visionairs?

Verbeeldingskracht helpt bij het vinden van atypische oplossingen voor dagelijkse problemen. Door alle informatie die binnenkomt te combineren met de reeds beschikbare kennis en ervaringen in je brein, ontstaan nieuwe oplossingen. De oplossing zien is makkelijk voor multi-getalenteerde bruggenbouwers. Anderen meekrijgen in hun verhaal om hen uit te nodigen samen het idee verder uit te werken, is lastiger. Zeker als je start met massa waarom-vragen gevolgd door een onduidelijk verhaal om het probleem op te lossen. Dit zorgt eerder voor irritatie dan motivatie bij collega’s en medewerkers om te helpen met de uitwerking van je idee.


Verbeeldingskracht als talent voor de toekomst?

Het Wereld Economisch Forum en andere onderzoeken geven een duidelijke verschuiving aan in de talenten die in de 21ste eeuw aan belang zullen winnen. Multi-getalenteerde bruggenbouwers(*) bezitten deze kwaliteiten als natuurlijke talenten, maar beseffen dit vaak niet.

Op welke manier kunnen multi-getalenteerde bruggenbouwers deze talenten verzilveren? Al te vaak beschouwen mensen dit nu nog als minder waardevolle kwaliteiten op het werk.

Dit is het derde artikel uit een reeks van 5 gebaseerd op de talenten van de toekomst : empathie en verbeelding.


Onrealistische dromer of visionair en te vernieuwend?

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwer ervaart de wereld als één grote speeltuin vol prikkels en inspiratie:

 • elk gesprek
 • een wandeling of autorit
 • elke project op de computer

Elke van deze activiteiten kan voor nieuwe informatie en inzichten zorgen. Wat in hun verbeelding zorgt voor het ontstaan van de gekste combinaties en associatieve gedachten. Door al deze feiten en intuïtieve kennis samen te brengen en onderling te verbinden ontstaan er nieuwe oplossingen, producten of diensten.

Met hun intuïtie en empathisch vermogen, verplaatsen ze zich moeiteloos in het standpunt van de andere persoon. Door alle informatie onbewust te combineren, pikken ze nieuwe trends op voor deze zichtbaar zijn.

Ze voelen perfect aan wat er in organisaties leeft zonder dat het gezegd of uitgesproken is. Het kost hen geen moeite om de “olifant in de kamer” te zien. Ze weten intuïtief wat mensen en systemen nodig hebben om in beweging te komen.

Onmiddellijk zien ze de oplossing. Ze missen echter het geduld om eerst alle stappen van de weg er naartoe uit te denken: Van verbeeldingskracht direct in impulsieve actie. Op dat moment zie je de dromer spontaan veranderen in een impulsieve doener.

Voor collega’s of medewerkers die graag systematisch werken is het lastig om zo’n chaotisch en ongestructureerd verhaal te verstaan. Laat staan geïnspireerd te worden om mee te stappen in hun project om te helpen bij het uitwerken en invoeren. Zij beschouwen deze multi-getalenteerder bruggenbouwer als impulsief en ondoordacht.


Verbeelding is belangrijker dan kennis.

Intuïtief de oplossing hebben, is een ding. Rationele of elementen of tastbare bewijzen bezitten om het gesprek aan te gaan, is iets helemaal anders.

Daar wringt het schoentje!

Voor de vuist weg een idee kort en bondig uitleggen lukt niet zonder de chaos in je hoofd te ordenen! Het is de kunst om structuur te brengen in je verhaal.

Het is hun talent om verandering tastbaar te maken. Door alle informatie samen te brengen ontstaan vernieuwingen die zowel de organisatie als de klant ten goede komen.


Verbeeldingskracht te belangrijker dan kennis


Multi-getalenteerde bruggenbouwers zijn pioniers die de gevestigde systemen in vraag stellen. Hun waarden en normen zijn sterke individuele maatstaven die een belangrijke rol spelen in alles wat ze ondernemen.

Ze hebben behoefte aan zinvolle activiteiten: taken die op een positieve manier bijdragen aan het geheel. Gedurende het volledige proces, moeten al deze elementen te kloppen.


Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Mobile Schools & Streetwize. Het “zelf verantwoordelijkheid opnemen“ is de uitgangsgedachte. Ongeacht of het nu gaat over de werking met straatkinderen, de interne werking van de organisatie zelf of de begeleiding van klanten in management trainingen.


Multi-getalenteerde bruggenbouwer vinden het belangrijk dat ze begrijpen wat ze doen: Het is belangrijk om te zien hoe één stap in een proces in het geheel past. Op welke manier een onderdeel bijdraagt aan de rest van het proces.

Het probleem direct kunnen zien in het grotere geheel is cruciaal om je te kunnen helpen. Bijvoorbeeld als je hen vraagt om :

 • mee te denken bij problemen of ideeën.
 • positieve elementen te detecteren in een succes verhaal.
 • conflicten aan te duiden in processen en systemen

Het kan echter verwarrend en te veel irrelevante informatie lijken voor collega’s en leidinggevenden. Besef dat het een noodzakelijk onderdeel is om hun verbeeldingskracht aan het werk te zetten.


Multi-getalenteerde bruggenbouwer als leidinggevende of ondernemer?

Stel dat jij als leidinggevende van een team of organisatie de doelen voor het volgend jaar moet uitleggen.

 • Hoe maak je jouw visionaire visie ook motiverend en inspirerend voor anderen?
 • Op welke manier zorg je ervoor dat je collega’s of medewerkers zelf verantwoordelijkheid gaan opnemen om actief meewerken aan jouw toekomstdroom?
 • Wat hebben je collega’s of medewerkers van jou nodig?


Structuur aanbrengen in jouw denken

Jouw associatieve denkproces zorgt ervoor dat de gedachten en ideeën in je brein constant in verandering zijn. Je verbeelding werkt super snel. Het briljante idee van dit moment, kan over 5 minuten alweer 10 keer verbeterd zijn.


Wat gebeurt er in jouw brein?

De beelddenker heeft een continue stroom van beelden of associatieve gedachten in zijn hoofd. Dit gebeurt met een snelheid van 32 beelden/seconde. Het zijn snelle denkers. Ze hebben moeite om iets kort en bondig uit te leggen omdat de juiste woorden slechts aan 2 woorden/seconde komen.

Bovendien komt er elke seconde een nieuwe associatie in hun brein bij. Zij zien hun idee permanent veranderen net zoals je het voorbij razende landschap in een rijdende trein waarneemt.

Leg je een oplossing vast dan kan je het niet meer wijzigen en dit druist in tegen de niet te stoppen associatiestroom in hun hoofd. Vastleggen voelt als een beperking van hun denken.

Elke medaille heeft echter ook een keerzijde: Een idee van A tot Z uitwerken, verfijnen en verbeteren, is lastig zonder iets vast te leggen op papier of elektronisch.


Het ordenen van alle ideeën in je hoofd is belangrijk om ze te kunnen delen met anderen


In jouw hoofd kan het letterlijk alle richtingen uitgaan. Je medewerkers, collega’s of klanten, kunnen onmogelijk meekijken in jouw hoofd. Ze kunnen je gedachtengang dus niet volledig volgen, als jij niet elke stap in je denkproces uitlegt.

Bovendien zijn er collega’s, medewerkers of klanten die deze chaos en constante wijzigingen, als onprofessioneel en zeer stresserend ervaren. Door jouw chaos, haken zij af. Terwijl je eigenlijk graag hun feedback wil horen om je idee te verbeteren.


Hoe zorg je dat collega’s en medewerkers je voorstel goed begrijpen?

Het is dus belangrijk om de tijd te nemen en je boodschap grondig voor te bereiden:

 • Wat je wil bereiken?
 • Je zal keuzes moeten maken en beslissingen vastleggen.
 • Je zal anderen nooit gemotiveerd mee kunnen laten werken, als de richting constant veranderd.


1) Verbeelding structureren

Jouw eerste prioriteit is daarom orde en structuur scheppen in de chaos in jouw hoofd. Je gedachten orden. Je gaat keuzes maken waardoor je jouw associatieve denkproces voor nu stopt. 

Het kan helpen als iemand je vragen stelt om makkelijker tot de kern te komen.

Bijvoorbeeld door je ideeën neer te schrijven onder de vorm van een mindmap, processchema, ruwe schets of tekening, …
Een momentopname als het ware, een overzichtsbeeld op dit moment.


2) Kernpunten aanduiden

In een tweede stap ga je tot de essentie komen door enkel de kernpunten te vermelden. In jouw denkproces lopen hoofd- en bijzaken perfect door elkaar.

Voor jou is dit perfect normaal omdat jij enkel de relevante bijzaken in jouw denkproces vermeldt. Dit zorgt voor verwarring:

 • Bij mensen die enkel geïnteresseerd zijn in de hoofdzaken, zij knappen af op de bijzaken in je verhaal. Ze ervaren dit als slechte voorbereiding en verspilling van hun kostbare tijd, waardoor je hun aandacht verliest.
 • De detaillisten ergeren zich ook. Voor hen is je verhaal onvolledig want je vergeet een groot aantal details te vernoemen.


3) Overzichtsbeeld

Eens je de kern te pakken hebt, kan je je visie delen als verhaal of beeld. Je kan natuurlijk ook kiezen om een ruwe eerste versie, samen met je team verder te ontwikkelen.

Gebruik je overzichtsbeeld als jij je boodschap brengt. Dit geeft je de nodige houvast om een coherent verhaal te vertellen. Beperk je tot je voorbereiding en je beeld, zo maak jij het je collega’s of medewerkers makkelijker om je te volgen.

Zet alle nieuwe associaties die tijdens het presenteren in je gedachten komen, achterwege. Vermijd in alle geval om deze direct mee te nemen in je verhaal want zo creëer je opnieuw chaos.


Benieuwd hoe jij met verbeeldingskracht het verschil kan maken?


Wil je weten hoe je de verschillen in teams kan ombuigen naar positieve meerwaarde?
Hoe je de specifieke kwaliteiten van multi-getalenteerde bruggenbouwers op een constructieve manier integreert?
Waar de efficiëntie en productiviteit toenemen en samenwerken leuk wordt, zodat ergernis en frustratie niet langer zorgen voor tijd- en energieverlies?

Vraag nu je kennismakingsgesprek aan.De talenten van de toekomst

Elk artikel uit deze reeks geeft meer informatie over de één van de 5 kwaliteiten voor de toekomst die in de internationale literatuur beschreven zijn.  Voor de meeste beelddenkers zijn dit natuurlijke talenten die nu nog onder benut worden:


Saskia Smet is de auteur van dit artikel.

Saskia werkt met creatieve en innovatieve ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Mensen die met deze unieke kwaliteiten op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te leren kijken zodat je op een constructieve manier de brug gaat bouwen naar je collega’s, medewerkers, leidinggevende of klanten.

Door rust te creëren, vergroot het zelfvertrouwen zodat je de positieve invloeden van efficiëntere communicatie en verbindend samenwerken met je team, collega’s, klanten en leveranciers leert gebruiken om vernieuwing en verandering te kanaliseren.

Het resultaat is minder stress en frustratie door communicatie problemen op de werkvloer waardoor het onderlinge vertrouwen groeit, het werkplezier toeneemt, de productiviteit stijgt en de efficiëntie verhoogt.


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 15 maart 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 13 april 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


(*) vergelijkbare omschrijvingen:

Andere benamingen om beelddenkers profielen te beschrijven zijn onder andere: 
visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, …

Vorige

Volgende

6 Reacties

 1. ClaudiaSaes

  Heel zinvol en herkenbaar. Als proces engineer heb ik zelf ook erg veel behoefte aan structuur. Die is nodig om met andere te kunnen samenwerken en de doelgerichtheid verbeterd er enorm door. Door de structuur worden project fases steeds duidelijk afgebakend en weten we allemaal waar we naar toe moeten werken en wat we per fase op moeten leveren. Gelukkig is dit onderkent door collega’s en verbeterd deze structuur doorlopend.

  Het verbeteren van de structuur op zich is ook weer erg inspirerend voor een multi-getalenteerde bruggenbouwer.

  Antwoord
  • Saskia Smet

   Dank voor je bevestiging en mooie aanvulling! Succes met je projecten.

   Antwoord
 2. marjolein van der kruijf

  Dank je ,Saskia. Je slaat de spijker precies op zijn kop. Zoveel conflicten en onbegripworden weer helderder.

  Antwoord
 3. jim loots

  ik werk momenteel voor een heel gestructureerd nederlands bedrijf waar geen inbreng mogelijk is en dat werkt fustrerend. je ziet waar het beter kan maar ze hebben er geen oren naar. en bovendien werkt hun aanpak ook. alleen het korte termijn-denken daar geloof ik niet zo in. ze doen maar, ik heb werk, loon, en mijn talenten gebruik ik wel in mijn vrije tijd. maar toch bedankt voor jou inzet.

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen