Selecteer een pagina

Vreemdgaan …

Vreemdgaan voor managers …

Een boek met zo’n titel spreekt tot de verbeelding!

Gelijkenissen tussen boek "Vreemdgaan voor managers" & beelddenkers in een organisatieIn hun boek “Vreemdgaan voor managers” nodigen Elke Jeurissen & Cato Léonard, leidinggevenden en bedrijfsleiders uit om over de muren van hun organisaties te gaan kijken naar alle betrokken partijen (stakeholders) van de organisatie.

Stakeholder “management” is al langer bekend. “Management” gaat echter over het beheren en controleren van de relaties met de belanghebbenden, meestal vanuit het oogpunt van eigenbelang voor de organisatie. Een egocentrische insteek, zeg maar.

Als je zoals de auteurs in het boek, overstapt naar stakeholder “engagement”, dan gaat het over het creëren van betrokkenheid van alle betrokken partijen. Je gaat als organisatie alle belanghebbenden samenbrengen rond 1 gemeenschappelijk te realiseren doel en dat is een heel ander verhaal. Het gaat dan over een gemeenschappelijk project wat je in co-creatie gaat verwezenlijken.

 

Waar zitten de gelijkenissen met de integratie van beelddenkers in je organisatie?

Ik zie parallellen met dit model van stakeholder “engagement” en het inzetten van de talenten van beelddenkers in je organisatie.

In beide gevallen, dien je uit je comfort zone te komen.

Ik zet een paar gelijkenissen op een rij:

 

– De fundamenten voor een succesvol traject zijn: vertrouwen, wederzijds respect, gelijkwaardigheid en een gemeenschappelijk doel. Het vraagt tijd om dit te realiseren met externe partijen, maar dit geldt evengoed voor de samenwerking tussen beelddenkers en niet-beelddenkers in een team.

 

– Als je met alle belanghebbende rond een tafel gaat zitten, is het cruciaal dat elke deelnemer begrijpt waarom de anderen zich engageren en hoe iedereen wil bijdragen aan de realisatie van het gemeenschappelijk project.
Het vraagt geduld en moed om te luisteren naar de chaotische ideeën van beelddenkers alvorens een lineaire denker kan begrijpen waar een beelddenker over praat.

Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een innovatieve oplossing voor een probleem binnen de organisatie.
Lineaire denken, werkt stap voor stap naar een oplossing toe.
Een beelddenker werkt zonder afgelijnde stappen naar een oplossing: alles gebeurt tegelijkertijd en op hetzelfde moment. Hierdoor is het mogelijk dat een beelddenker, vanaf het eerste moment begint te werken aan een mogelijke hindernis, terwijl een collega die lineair werkt, diezelfde hindernis pas zal ontdekken in stap 3.
Besef je niet dat dit verschillende manier van probleemoplossend werken zijn, dan heb je het gevoel dat een beelddenker er altijd elementen bij haalt die er niet toe doen. Zolang je elkaar niet respecteert, blijf je gewoon naast en vooral tegen elkaar werken.

 

– Door alle belanghebbende partijen rond de tafel te zetten, ontstaat co-creatie. De groep realiseert doelen, die elke partij alleen nooit gerealiseerd zou krijgen.
Hetzelfde geldt als je in een team zowel de beelddenkers als de lineaire denkers kan samenbrengen. Het team zal resultaten behalen die een groep beeldenkers of een groep lineaire denkers op zichzelf nooit kan realiseren omdat je complementaire talenten samenbrengt.

Vraag een groep beelddenkers om elke dag een idee ter verbetering te geven en ze zullen in hun nopjes zijn. Vraag datzelfde team om deze ideeën ook daadwerkelijk systematisch in je organisatie in te voeren, en het enthousiasme zal heel wat minder zijn.

De kracht van beelddenkers ligt niet in het routinematig gaan invoeren. Door hen samen te laten werken met collega’s die wel graag planmatig of lineair werken, gaan er wel mooie dingen ontstaan op het moment dat ze elkaar respecteren en waarderen voor hun anders zijn.

 

Tot slot

Het boek geeft een verfrissende kijk en vooral uitnodigende thema’s om zelf mee aan de slag te gaan. Experimenteer om alle belanghebbende van binnen of buiten je organisatie te betrekken als samenwerken meerwaarde kan creëren voor alle betrokkenen.

Tot slot citeer ik Elke & Cato: “Echt engagement gaat over wederkerigheid, over respect, over gelijkwaardigheid en diversiteit”.

 

EN NU … Actie graag !

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet

Vorige

Volgende

2 Reacties

  1. Christel

    Mooi en heel herkenbaar.

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoe groot is jouw multi talent gehalte? Doe de quiz

Hoe groot is jouw multitalent?

Het kost slechts enkele minuten van je tijd!

Doe de test nu

You have Successfully Subscribed!