Selecteer een pagina

Waarom omkeren en omdenken (deel1)

21ste eeuw

In de literatuur zie je talenten die in de 21ste eeuw aan belang zullen winnen, terugkomen. Multi-getalenteerde bruggenbouwers(*) bezitten deze kwaliteiten als natuurlijke talenten.

Dit is het 1ste artikel uit een reeks van 5 gebaseerd op de talenten van de toekomst (zie Heb jij de talenten van de 21ste eeuw?): Herkaderen en herformuleren.

Op welke manier kunnen multi-getalenteerde bruggenbouwers dit talent verzilveren?

 

Waarom herkaderen & herformuleren?

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwer is sterk in het continu alles in vraag stellen. Ze nemen niets voor waarheid aan als het overzicht ontbreekt of ze de logica niet zien. Het is belangrijk om van bij het begin te begrijpen hoe iets past in het grotere geheel. Je mag je dus verwachten aan een eindeloze reeks “waarom?” vragen.

Als je naar deze situatie zou kijken, lijkt het alsof ze eindeloos dralen. Net alsof ze elk mogelijk uitvlucht zoeken om maar niet aan de slag te moeten gaan. Hun vragen kunnen heel irritant overkomen bij anderen.

Voor henzelf is het hard werken om vanuit hun nieuwsgierigheid te begrijpen waar het over gaat. Zolang ze dit niet snappen, kunnen ze niet starten.

Ze bekijken van nature een situatie vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor maken ze voor zichzelf een beeld op van de volledige situatie. Dit beeld is een ruimere dan een lineaire of stap voor stap op gebouwde voorstelling van de situatie. Het gebeurt zonder dat ze zich er van bewust zijn.

Je zou het kunnen vergelijken met een videocamera die rond een bepaald object opnames maakt vanuit verschillende richtingen. Dit geeft in een 3-dimensionaal beeld van de situatie.

Bij het opbouwen van zo’n totaal beeld, gebruiken ze alle mogelijke bronnen van informatie die beschikbaar zijn. Denk aan:

 • feiten zoals cijfers en informatie
 • (uit)zicht datgene wat je kan zien
 • geur datgene wat je ruikt
 • tastzin, wat je voelt
 • intuïtieve indrukken
 • smaak, indien van toepassing datgene wat je kan proeven
 • andere mogelijke elementen

 

Elk van deze elementen heeft belang in het beeld om een zo breed mogelijk overzicht te krijgen van de situatie.

 

Wat is er aan de hand?

Constant alles in vraag durven stellen is uitdagend.

Zeker als ze komt van een ondernemer of leidinggevende. Het kan voor klanten of medewerkers snel aanvoelen alsof ze verantwoording dienen af te leggen.

Als je deze kwaliteit wil inzetten, wees dan alert en kijk naar de reactie van je gesprekspartner. Let op je intonatie en oprechtheid zodat je op elk moment heel respectvol blijft naar de andere persoon. Dit vermindert het uitdagende van de “Waarom?”.

 

Waarom? herkaderen en herformuleren (artikel1)

 

Hoe kan je onderneming of team hier voordeel uithalen?

Ben jij ondernemer of leidinggevende en ga je in gesprek met anderen (denk bijvoorbeeld aan klanten, collega’s of medewerkers)? Omdenken is goud waard, als je ze op een positieve manier weet in te zetten.

Ontwikkel je nieuwsgierigheid.

Besef dat je anderen soms op de zenuwen werkt met je “Waarom?” vragen omdat ze geen idee hebben hoe de totale situatie in jouw hoofd vorm krijgt. Begin met vragenstellen en luisteren om te begrijpen.

Stel nieuwsgierige vragen zonder enige vorm van oordeel.

Blijf doorvragen tot je begrijpt waarover het gaat. Vat het verhaal in je eigen woorden samen. Vertel het aan je luisteraar en vraag om bevestiging dat je het goed begreep. Zo niet, ga je opnieuw vragenstellen tot het moment dat je begrijpt wat je gesprekspartner bedoelt. De bevestiging van de andere persoon is cruciaal!

Begrijpen wat er verteld is, staat in geen geval gelijk aan:

Ik ben het helemaal met je eens!
Het betekent ook niet dat de ander per definitie ongelijk heeft.

Het helpt wel om te begrijpen wat er speelt. Om een zo veelzijdig mogelijk beeld van een situatie te krijgen. Zowel de positieve als negatieve aspecten onder de aandacht te brengen om van daaruit verandering te weeg te brengen.

 

Herkaderen of omdenken

“Waarom?” nodigt uit om anders te gaan kijken. Om de activiteiten die we routinematig doen, tegen het licht te houden. Klopt dit verhaal nog wel of kan het beter om het vanaf nu anders aan te pakken?

Twee voorbeelden:

Probleem analyse

Vragenstellen kan helpen om problemen helder te krijgen zodat we duidelijk zien wat er verkeerd loopt. Bij probleemanalyse begin je met alle problemen in kaart te brengen. In een volgende stap ga je naar oplossingen zoeken om het proces te verbeteren.

Anders naar deze situatie kijken, zou kunnen betekenen dat je elke stap van het proces opnieuw gaat beoordelen. Is dit een nuttige stap? Is het nog steeds relevant om op deze manier te werken? Draagt dit bij aan het eindresultaat?

 

succesverhaal artikel1 herkaderen en herformuleren

 

Succes vermenigvuldigen

Je zou echter net zo goed kunnen vertrekken van een succes verhaal binnen jouw bedrijf. Door op dezelfde manier deze situatie te gaan bekijken, ga je inzoemen op specifieke elementen die geleid hebben tot dit positieve resultaat.

Door vragen te stellen, komen verschillende positieve elementen naar boven. In een volgende stap ga je op zoek naar manieren om deze succesfactoren zoveel mogelijk te herhalen in de processen in jouw team of organisatie.

 

Hoe zie jij dit?

Laat van je horen en deel jouw ervaringen.

 

In het volgende artikel nemen we de volgende stap onder de loep: Testen en experimenteren.

De 5 kwaliteiten die terug te vinden zijn in de internationale literatuur en in Heb jij de talenten van de 21ste eeuw? zijn:

 1. herkaderen en herformuleren
 2. testen en experimenteren
 3. empathie en verbeelding
 4. visuele communicatie
 5. samenwerken

 

Dit artikel is geschreven door Saskia Smet.

Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

 

(*)Opmerking:

Andere benamingen om een multi-getalenteerde bruggenbouwer te omschrijven zijn onder andere: beelddenker, visueel-ruimtelijke denker, multi-potentialist, multi-talented, creatieve generalist, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, jack of all trades.

 

 

 

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hoe groot is jouw multi talent gehalte? Doe de quiz

Hoe groot is jouw multitalent?

Het kost slechts enkele minuten van je tijd!

Doe de test nu

You have Successfully Subscribed!