Doe jij aan zelfzorg op het werk? Waarom zou je dit doen?

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwers kent dit dilemma: Jezelf aanpassen of op jouw manier blijven werken.
De eerste optie bezorgt je extra stress en frustratie en doet je je eigenheid verliezen. Op jouw manier werken geeft je energie en motiveert omdat alles vanzelf loopt. Zelfzorg op het werk leert je beide tegenstellingen samen te brengen. Hierdoor kom je zelf zekerder over op de werkvloer.
Hoe vind je de balans om op een prettige manier in een team samen te werken zonder afbreuk te moeten doen om goede voor jezelf te zorgen?


Hoe vergroot jij je werkplezier en verbetert de samenwerking?

Veel muti-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers hebben moeite om hun weg te vinden op het werk. Om minder op te vallen, hebben ze zich leren aanpassen. Maar dit kost extra energie en brengt stress mee waardoor je zelfvertrouwen afneemt.


Wat zijn de verschillen? Waar ben jij jezelf gaan aanpassen?

 1. Tijdservaring en tijd beleving
 2. Verwerken en omgaan met emoties
 3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures
 4. De manier waarop informatie verwerking gebeurt op de werkvloer
 5. De standaard methode om problemen aan te pakken
 6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren
 7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten


Door goed voor jezelf te zorgen, vermijd je je stress


7 Tips voor zelfzorg op het werk voor multi-getalentereerde bruggenbouwers

1. Tijdservaring en tijd beleving

Onze Westerse cultuur draait volledig rond klokvastheid. Alles gebeurt op vastgelegde momenten. 

In de belevingswereld van een beelddenker gebeurt alles tegelijkertijd, op hetzelfde moment en op dezelfde plek.
Tijd is voor hen geen momentopname maar een ervaring. Multi-getalenteerde bruggenbouwers beleven tijd als een bepaalde periode in de ruimte waar alles tegelijkertijd gebeurt. Op deze manier ervaren ze tijd als een beweging in de ruimte.

Ze hebben moeite met vastgelegde tijdsmomenten zoals:

 • op tijd komen voor een afspraak
 • inschatten hoeveel tijd nodig is om een bepaalde activiteit af te werken.


Negatieve gevolgen:

Hoe meer afspraken en activiteiten door anderen strak gepland worden in hun agenda, hoe groter het stress niveau omdat hierdoor alle “buffer tijd” om te schakelen volledig weg is.


Goed voor jezelf zorgen:

Hoe meer jij je eigen agenda in handen houdt en handige tips leert gebruiken, hoe zelf zekerder jij overkomt.2. Verwerken en omgaan met emoties

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer kan letterlijk emotioneel door het lint gaan als de ergernis en frustratie groeit, omdat hij zich niet gehoord of gezien voelt. Dit kan het gevolg zijn van:

 • besluitvorming op basis van enkele elementen of een onvolledige analyse van de situatie.
 • onuitgesproken discussiepunten of achtergehouden informatie die een invloed hebben op beslissingen.

Het resultaat is dat deze persoon over-emotioneel gaat reageren. Je zou zo’n uitbarsting kunnen vergelijken met een bomontploffing: Het gebeurt totaal onverwacht. 

Een akkefietje kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het resultaat van een opeenhoping van stress factoren over de voorbije periode, waardoor de ergernis onbewust gigantisch is kunnen groeien. Dit veroorzaakt een kettingreactie die leidt tot de over-emotionele uitbarsting.


Negatieve gevolgen:

Omdat het directe verband tussen de aanleiding en de over-emotionele reactie ontbreekt, is het voor collega’s of managers nog lastiger om begrip op te brengen of te verstaan wat er aan de hand is. In hun ogen is de emotionele uitbarsting buiten proportioneel.


Goed voor jezelf zorgen:

Praten om een oplossing te zoeken voor deze situatie, kan pas op het moment dat de hevige emoties verdwenen zijn en alle betrokkenen tot rust gekomen zijn. Zelfzorg als multi-getalenteerde leider wil op zo’n moment zeggen dat je kiest voor een time-out zodat je tot rust kan komen.3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures

Beelddenkers gebruiken graag eigen werkmethodes. Ze zijn handig in het opzetten van allerlei systemen om makkelijker te werken. Hun werkprocedure zit in hun hoofd. Op deze manier kan je alles direct aanpassen zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

Routinematig werken vinden ze vervelend omdat ze voortdurend op zoek zijn naar afwisseling. Hun brein heeft vrijheid en ruimte nodig daar waar vastgelegde werkprocessen je verplichten om stap voor stap of lineair te werken.


Negatieve gevolgen:

Ze hebben een hekel aan het werken met opgelegde procedures omdat ze de voorkeur geven aan ongeschreven processen. Deze kunnen ze immers onmiddellijk bijsturen zodra ze een betere manier van werken vinden.


Goed voor jezelf zorgen:

Voor terugkerende opdrachten werken ongeschreven processen minder efficiënt, zeker als je deze taken maar af en toe uitvoert. In dit geval kan een handige zelf ontwikkelde checklijst je helpen om de opdracht sneller af te handelen. Je vermijdt hierdoor om telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden.4. De manier waarop informatieverwerking gebeurt op de werkvloer

In bedrijven klasseren we informatie op een logische manier. Je voegt alle kennis over één onderwerp samen. Elk thema krijgt een bepaalde plaats. Eens je het systeem van ordenen kent, vind je makkelijk de informatie die je nodig hebt.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers gaan totaal anders te werk om de informatie op te slaan. Alles wat ze zien, ruiken, voelen of horen, is een bron van informatie die ze verwerken en een plek moet krijgen in het geheel: zowel in hun hoofd als op hun bureau.

Kennis ordenen gebeurt in dit geval op basis van onderlinge verbanden tussen onderwerpen. Voor collega’s, medewerkers of leidinggevenden, lijkt het alsof deze persoon elk element lukraak en ongeordend neerzet.


Negatieve gevolgen:

Dit type unieke klasseersystemen zijn nooit gebruiksvriendelijk voor anderen. Collega’s, medewerkers of leidinggevenden gaan zonder duidelijke structuur, zelden de juiste informatie vinden. Waardoor hun vertrouwen afneemt omdat het lijkt alsof er informatie afgeschermd wordt.


Goed voor jezelf zorgen:

Het is zelden de bedoeling om kennis en informatie achter te houden. Onbewust volgt deze persoon wel degelijk een systeem van ordenen. Een duidelijke structuur aanbrengen in het klassement kan de samenwerking verbeteren.5. De standaardmethode om problemen aan te pakken

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer ziet eerst de oplossing. Zodra ze het beeld van de oplossing duidelijk voor ogen hebben, beginnen ze te kijken hoe ze van oplossing terug tot aan het probleem geraken. Dit gaat zo snel dat het aanvoelt alsof alles op hetzelfde moment gebeurt

Voor een buitenstaander lijkt het alsof ze maar wat roepen zonder rationele argumenten te kunnen geven om hun oplossing te onderbouwen. De klassieke lineaire manier van problemen aanpakken, verloopt trager omdat je hier stap voor stap naar een oplossing toe gaat werken.

Dit zijn 2 totaal verschillende manieren van werken met elk voor- en nadelen.


Negatieve gevolgen:

Misverstanden en problemen ontstaan als teams ze onbewust door elkaar gebruiken. Hierdoor ontstaan discussies omdat iedereen ervanuit gaat dat elke betrokken partij hetzelfde beeld heeft van de situatie.


Goed voor jezelf zorgen:

Eerst de oplossing zien en dan terug stappen, gaat meestal veel sneller. Door gerichte vragen te leren stellen kom je zelfzeker over zonder de discussie te moeten aangaan om gelijk te krijgen. Bovendien help je hiermee je collega’s of medewerkers om sneller de oplossing te bereiken.6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren

Bij een klassieke leermethode begeleidt de docent je stap voor stap doorheen het proces. 

Aan het begin en tijdens het leerproces is er weinig tot geen aandacht om de nieuwe informatie te kaderen in het geheel.

De context of het kader geeft aan bij welk groter geheel of onderwerp deze nieuwe kennis thuishoort. Dit  maakt dat de beelddenker automatisch verbindingen gaat leggen met eerder verworven kennis en ervaring. Door de verwerking van de nieuwe informatie en de juiste context komt alles automatisch op de juiste plek in hun brein terecht.


Negatieve gevolgen:

Zonder context is het lastig om aandachtig te volgen en de werkstress groeit.  Multi-getalenteerde bruggenbouwers blijven immers zoeken naar het kader zodat ze deze kennis op de juiste plaats in hun brein kunnen opslaan. Zolang deze informatie ontbreekt, start het leerproces niet.


Goed voor jezelf zorgen:

Is dit kader bij de start het leertraject aangegeven, dan helpt dit jou om de kennis te verwerken met de onderlinge verbanden. Door gericht vragen te stellen, bouw je het kader op. Ook al gebruikt de docent nadien een stap voor stap methode om de leerstof aan te brengen. Zo kan jij aandachtig blijven en vermindert je stress.7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten

Van beelddenkers zegt men dat het snelle denkers zijn.
Contradictorisch genoeg, kan de snelheid van spreken enorm vertragen als ze voor de vuist weg een project update geven.

Wat je te horen krijgt, is een chaotisch verhaal: Iets wat nog volop in ontwikkeling is en waarin elke vorm van structuur ontbreekt. Een verhaal van nadenken en zoeken naar de juiste woorden.
Dit creëert frustratie en geeft je toehoorders het gevoel dat ze hun tijd aan het verliezen zijn. Bij de beelddenker zelf ontstaat stress waardoor de chaos in de boodschap alleen maar groter wordt.


Negatieve gevolgen:

Als jij als collega of manager de presentatie wil versnellen, is het geen goed idee om het idee zelf te gaan aanvullen. Dit werkt averechts omdat elk nieuw element wat je toevoegt, de verwarring en de chaos in hun hoofd vergroot.


Goed voor jezelf zorgen:

Vraag tijd om je antwoord vooraf grondig voor te bereiden. Hierdoor kan je de informatie in je hoofd rustig ordenen voordat het gesprek start. Of laat iemand je vragenstellen. Dit helpt je om orde te scheppen in de chaos in je gedachten.Op welke manier kan je voor jezelf zorgen?


Waarom is zelfzorg op het werk voor multi-getalenteerde leiders belangrijk?

Jezelf blijven aanpassen, kost je energie en tijd. Je wordt er niet blij van en je zal hier ook nooit voor gewaardeerd worden. Bovendien zorgt het voor frustratie bij jezelf en de iedereen in je omgeving. Hierdoor zal je steeds meer stress ervaren om te gaan werken.

Terwijl jouw unieke bijdrage aan het succes van het team enkel zichtbaar is als jij kan werken met je natuurlijke talenten en werkmethodes. In deze omstandigheden ben jij op je best omdat alles vanzelf gaat.

Zodra jij de balans vindt tussen jezelf blijven en toch deel uitmaken van het team, heb je de sleutel tot succes in handen. Zelfzorg is in deze cruciaal.


Gun je zelfvertrouwen een stevige boost door tijd te reserveren voor zelfzorg.
Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Resultaat: De efficiëntie en de productiviteit nemen toe net zoals de rust in je team.

Start nu en vraag direct een kennismakingsgesprek aan.Wat betekent zelfzorg op het werk?

Wikipedia definitie:
Zelfzorg als term komt uit de zorg. Het wordt omschreven als “alle zorg die een persoon besteedt aan het opheffen van eigen noden en het voldoen aan eigen behoeften”.

Een term uit de hulpverlening die zeker ook toepasselijk is voor menig multi-getalenteerde bruggenbouwer op het werk.
Als zelfzorg betekent jezelf op de eerste plaats zetten, dan zitten hier voor multi-getalenteerde leiders 3 belangrijke elementen in:


1) Opladen:

Bewust tijd maken voor ontspanning en rust momenten. Echt tijd maken om je batterijen op te laden ongeacht de situatie. Zo voorkom je dat je over-strest geraakt.


2) Herkennen:

Zelfkennis is de basis om te weten wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren op het werk. Dit kan niemand voor jou bepalen, dus je zal zelf in actie moeten komen.


3) Creëren:

De ideale omgeving scheppen waarin jij optimaal kan samenwerken én gebruik kan maken van je kwaliteiten. Ja, met kleine ingrepen die binnen je persoonlijke cirkel van invloed liggen, kan je al grote veranderingen aanbrengen die jouw welbevinden en functioneren op een positieve manier zullen beïnvloeden.


Wees jezelf bewust dat je het veel moeilijker is om samen te werken of te overleggen als jij slecht in je eigen vel zit. Voor jezelf zorgen op het werk is dus belangrijk.


Zuurstofmaskers in een vliegtuig:
Zo’n masker zet je eerst bij jezelf op en daarna pas bij kinderen of anderen die jouw hulp nodig hebben. Door eerst voor jezelf te zorgen, kan jij anderen blijven helpen.


Wat is het verband tussen een zuurstofmasker in een vliegtuig en zelfzorg?Hoe gebruik je zorgen voor jezelf als anti-stress middel?

Verbindend samenwerken start bij jezelf door bewust en actief aan zelfzorg te doen. Pas als jij goed in je vel zit, kan je beginnen met contact te maken met anderen. Denk aan je collega’s, medewerkers, manager, klanten of leveranciers.

Als jij goed voor jezelf zorgt, ga jij de groep en de samenwerking versterken met jouw natuurlijke talenten. Teams die samenwerken door de talenten van elke teamlid bewust in te gaan zetten, kunnen als groep meer bereiken dan elk individu apart.

Bruggen bouwen tussen mensen of verbanden leggen tussen kennis en ervaring, dat kan alleen starten op basis van wederzijds respect en vertrouwen.


Hoe voorkom je stress en frustratie op het werk als multi-getalenteerde leider?


De 7 stressfactoren waar multi-getalenteerde bruggenbouwers of beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen, zijn gebundeld in een handig overzicht en aangevuld met praktische tips. Je vindt ze alle 7 samengebracht in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s).


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentor


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 16 september 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 8 juni 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, …

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen