Waarom kijkt een multi-getalenteerde bruggenbouwer vanuit verschillende perspectieven naar dezelfde situatie?

Vanuit verschillende hoeken naar een situatie kunnen kijken begint met het stellen van veel nieuwsgierige vragen. Als multi-getalenteerde bruggenbouwer heb jij al deze antwoorden nog om een zo duidelijk en breed mogelijk beeld op te bouwen van de stand van zaken. Je collega’s en medewerkers beseffen niet waarom jij dit doet en ervaren al jouw vragen al snel als irritante en vervelende vertragingsmanoeuvres. Terwijl dit omdenken net een positieve talent is die jij kan inbrengen in de groep en hier in de toekomst steeds meer behoefte aan is.Durf jij je kwaliteiten voor de toekomst al gebruiken?

Het Wereld Economisch Forum en andere onderzoeken geven een duidelijke verschuiving aan in de talenten die in de 21ste eeuw aan belang zullen winnen. Multi-getalenteerde bruggenbouwers(*) bezitten deze kwaliteiten als natuurlijke talenten, maar beseffen dit vaak niet.

Op welke manier kunnen multi-getalenteerde bruggenbouwers deze talenten verzilveren? Al te vaak beschouwen mensen dit nu nog als minder waardevolle kwaliteiten op het werk.

Dit is het 1ste artikel uit een reeks van 5 gebaseerd op de talenten van de toekomst : Herkaderen en herformuleren.


Vanuit welk perspectief kijk jij?

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwer is sterk om alles continu in vraag gaan stellen. Ze nemen niets voor waarheid aan als het overzicht ontbreekt of ze de logica niet zien. Het is belangrijk om van bij het begin te begrijpen hoe iets past in het grotere geheel. Je mag je dus verwachten aan een eindeloze reeks vragen.

Als je naar deze situatie zou kijken, lijkt het alsof ze eindeloos dralen. Precies alsof ze zoveel mogelijk uitvluchten zoeken om maar niet aan de slag te moeten gaan. Hun vragen kunnen heel irritant overkomen bij collega’s, medewerkers of klanten.

Voor henzelf is het absoluut noodzakelijk om te begrijpen waar het over gaat. Zolang ze het overzichtsbeeld niet vatten, kunnen ze niet starten.

Van nature gaan ze elke situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hierdoor construeren ze voor zichzelf een beeld van de volledige situatie.

Het opbouwen van dit overzicht gebeurt constant en onbewust. Dit beeld is veel ruimere dan een lineaire of stap voor stap opgebouwde voorstelling van dezelfde situatie.

Je zou het kunnen vergelijken met een videocamera die rond een bepaald object opnames maakt vanuit verschillende opname hoeken. Dit geeft een 3-dimensionaal beeld van de situatie.

Bij het opbouwen van zo’n totaal beeld, gebruikt elke multi-getalenteerde bruggenbouwer alle mogelijke bronnen van informatie die beschikbaar zijn. Denk aan:

 • feiten zoals cijfers en informatie
 • (uit)zicht datgene wat je kan zien
 • geur datgene wat je ruikt
 • tastzin, wat je voelt
 • intuïtieve indrukken
 • smaak, indien van toepassing datgene wat je kan proeven
 • andere mogelijke elementen

Elk van deze elementen krijgt een plaats in het totaalbeeld zodat ze een zo breed mogelijk overzichtsbeeld op kunnen bouwen van de situatie.

Aangezien dit permanent en automatisch gebeurd in hun brein, staan ze hier niet bij stil. Het is zo natuurlijk dat ze er vanuit gaan dat iedereen datzelfde beeld ziet.


Welke effecten hebben jouw vragen?

Constant alles in vraag durven stellen als teamleider of leidinggevende, is uitdagend en confronterend voor de mensen in je directe omgeving.

Het kan voor klanten, collega’s of medewerkers snel aanvoelen alsof ze verantwoording dienen af te leggen voor elke stap die ze zetten.

Als je deze kwaliteit als multi-getalenteerde bruggenbouwer wil inzetten, wees dan alert en kijk naar de reactie van je gesprekspartner. Let op je intonatie en oprechtheid zodat je op elk moment heel respectvol blijft naar de andere persoon.

Dit vermindert het uitdagende effect van je “Waarom?”. Het voorkomt dat je collega of medewerker direct in de verdediging zal schieten omdat je luisteraar zich aangevallen voelt.


Wat zie jij?


Kijken vanuit verschillende perspectieven op een positieve manier gebruiken?

Hoe zet jij als ondernemer of leidinggevende deze kwaliteit op een positieve manier in als je in gesprek gaat met collega’s, medewerkers of klanten?

Situaties snel en makkelijk vanuit verschillenden hoeken kunnen zien, is goud waard.

Nieuwsgierigheid ligt aan de basis voor elke multi-getalenteerde bruggenbouwer. Ze blijven vragen stellen tot ze iets begrijpen.

Wees je bewust dat je anderen soms op de zenuwen werkt met je “Waarom?” vragen. Besef dat je collega’s of medewerkers geen idee hebben waar dit toe leidt. Terwijl elk antwoord bijdraagt om het overzicht van de totale situatie in jouw hoofd te vervolledigen.

Begin je met vragenstellen en luisteren om te begrijpen wat er aan de hand is. Zet je oordeel in deze fase aan de kant maar blijf nieuwsgierig doorvragen tot je begrijpt waarover het gaat.

Het helpt wel om te begrijpen wat er speelt. Om zoveel mogelijk informatie en verschillende perspectieven te zien zodat jouw beeld compleet wordt. Het is belangrijk om zowel de positieve als negatieve aspecten onder de aandacht te brengen om van daaruit mogelijkheden en kansen te creëren.


Herkaderen of omdenken

Je gaat problemen in een ander kader plaatsen om deze op te lossen. Door systemen in een breder kader te plaatsen, ontstaat vernieuwing of verbetering.

Om de activiteiten die we routinematig doen, tegen het licht te houden. Klopt dit verhaal nog wel of kan het beter om het vanaf nu anders aan te pakken?

Jouw vragen nodigen elke betrokkene uit om:

 • vanuit een ander kant naar dezelfde situatie te zien;
 • regelmatig kritisch te kijken naar routine activiteiten.

Concrete voorbeelden waarvoor je dit talent kan gebruiken in verschillende situaties:


Probleem analyse

Vragenstellen kan helpen om problemen helder te krijgen zodat we duidelijk zien wat er verkeerd loopt. Bij probleemanalyse begin je met alle problemen in kaart te brengen. In een volgende stap ga je naar oplossingen zoeken om het proces te verbeteren.

Anders naar deze situatie kijken, zou kunnen betekenen dat je elke stap van het proces opnieuw gaat beoordelen:

 • Is dit een nuttige stap?
 • Draagt deze stap bij aan het eindresultaat?
 • Is het nog steeds relevant om op deze manier van werken?


Anders kijken geeft mogelijkheden om te groeien door te verbeteren


Succes vermenigvuldigen

Je zou echter net zo goed kunnen vertrekken van een succes verhaal binnen je team. Door op dezelfde manier deze situatie te gaan bekijken, ga je inzoemen op specifieke elementen die geleid hebben tot dit positieve resultaat:

 • Door vragen te stellen, komen verschillende positieve elementen naar boven.
 • In een volgende stap ga je op zoek naar manieren om deze succesfactoren zoveel mogelijk te herhalen in de processen in jouw team of organisatie.


Op deze manier kan je dit talent ombuigen tot een meerwaarde voor jezelf en je team. Hierdoor bouw jij bruggen tussen mensen en de beschikbare kennis en informatie met als doel de samenwerking te verbeteren.

Op welke manier kan je de verschillen in teams inzetten als extra meerwaarde voor de groep?
Hoe gebruik je de unieke kwaliteiten van multi-getalenteerde bruggenbouwers op een positieve en duurzame manier?
Resultaat: Verhoging van de efficiëntie en productiviteit en meer rust in de groep.
Wil jij hier meer over weten?

Vraag nu je kennismakingsgesprek aan.De talenten van de toekomst

Elk artikel uit deze reeks geeft meer informatie over de één van de 5 kwaliteiten voor de toekomst die in de internationale literatuur beschreven zijn.  Voor de meeste beelddenkers zijn dit natuurlijke talenten die nu nog onder benut worden:


Saskia Smet is de auteur van dit artikel en oprichtster van Numentum.

Wat doet Saskia Smet van Numentum?

Saskia werkt met multi-getalenteerde ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Leiders die met hun unieke kwaliteiten op een positieve manier willen bijdragen aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te kijken zodat je op een constructieve manier de collega’s, medewerkers, klanten of leveranciers met de juiste kennis kan samenbrengen.

Efficiënter door verbindend samenwerken & zelfzorg voor multi-getalenteerde leiders
Bedrijfsadvies, sparring partner, facilitator, trainer, coach & mentorstart


Opmerking van de auteur:

Dit artikel verscheen voor het eerst op 1 maart 2018. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 10 februari 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay


Vergelijkbare omschrijvingen voor beelddenker profielen zijn onder andere: 

visueel-ruimtelijke denker, multi-getalenteerde bruggenbouwer, polymath, multi-potentialist, multi-talented, maverick, learnatics, T-shaped professional, Tree-Shaped profile, creatieve generalist, multipassionates, talent verbinder, getalenteerde connector, neo-generalist, renaissance man of vrouw, een overtreffende trap professional, jack of all trades, master of none, …

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen