Zelfzeker en vlot overkomen op je werk, hoe pak je dit praktisch aan?

Elke multi-getalenteerde bruggenbouwers kent dit dilemma: Jezelf aanpassen of op jouw manier blijven werken.
De eerste optie bezorgt jouw extra stress en frustratie en doet je je eigenheid verliezen. Op jouw manier werken geeft je energie en motiveert omdat alles vanzelf loopt. Je komt zelfzeker over maar op deze manier val je gegarandeerd op omdat je met jouw aanpak je hoofd boven het maaiveld steekt.
Waar vind je het evenwicht om op een prettige manier in een team samen te werken zonder op te vallen door jouw andere aanpak?


Hoe kan je zelfverzekerd overkomen op het werk?

Veel muti-getalenteerde bruggenbouwers of beelddenkers hebben moeite om hun weg te vinden op school en later ook op het werk. Om minder op te vallen, hebben ze zich leren aanpassen. Maar dit kost extra energie en brengt stress mee waardoor je zelfvertrouwen afneemt.


Wat zijn de verschillen? Waar ben jij jezelf gaan aanpassen?

 1. Tijdservaring en tijd beleving
 2. Verwerken en omgaan met emoties
 3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures
 4. De manier waarop informatie verwerking gebeurt op de werkvloer
 5. De standaard methode om problemen aan te pakken
 6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren
 7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten


Als je zelfzeker bent, vermindert je stress


7 Tips om je onzekerheid op het werk te overwinnen

1. Tijdservaring en tijd beleving

Onze Westerse cultuur draait volledig rond klokvastheid. Alles gebeurt op vastgelegde momenten. 

In de belevingswereld van een beelddenker gebeurt alles tegelijkertijd, op hetzelfde moment en op dezelfde plek. Tijd is voor hen geen momentopname maar een ervaring. Multi-getalenteerde bruggenbouwers beleven tijd als een bepaalde periode in de ruimte waar alles op hetzelfde moment gebeurd. Ze ervaren tijd als een beweging in de ruimte.

Ze hebben moeite met vastgelegde tijdsmomenten zoals:

 • op tijd komen voor een afspraak
 • inschatten hoeveel tijd nodig is om een bepaalde activiteit af te werken.


Negatieve gevolgen:

Hoe meer afspraken en activiteiten door anderen strak gepland worden in hun agenda, hoe groter het stress niveau omdat hierdoor alle “buffer tijd” om te schakelen volledig weg is.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Hoe meer jij je eigen agenda in handen houdt en handige tips leert gebruiken, hoe zelfzekerder jij overkomt.2. Verwerken en omgaan met emoties

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer kan letterlijk emotioneel door het lint gaan als de ergernis en frustratie groeit, omdat hij zich niet gehoord of gezien voelt. Dit kan het gevolg zijn van:

 • besluitvorming op basis van enkele elementen of een onvolledige analyse van de situatie.
 • onuitgesproken discussiepunten of achtergehouden informatie die een invloed hebben op beslissingen.

Het gevolg is dat de beelddenker over-emotioneel gaat reageren. Je zou zo’n uitbarsting kunnen vergelijken met een bomontploffing: Het gebeurt totaal onverwacht. 

Een akkefietje kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het resultaat van een opeenhoping van elementjes over de voorbije periode, waardoor de ergernis onbewust gigantisch is kunnen groeien. Dit veroorzaakt een kettingreactie die leidt tot de over-emotionele uitbarsting.


Negatieve gevolgen:

Omdat het directe verband tussen de aanleiding en de over-emotionele reactie ontbreekt, is het voor collega’s of managers nog lastiger om begrip op te brengen of te verstaan wat er aan de hand is.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Praten om een oplossing te zoeken voor deze situatie, kan pas op het moment dat de hevige emoties verdwenen zijn en alle betrokkenen tot rust gekomen zijn.3. Vastgelegde of opgelegde processen en procedures

Beelddenkers gebruiken graag eigen werkmethodes. Ze zijn handig in het opzetten van allerlei systemen om makkelijker te werken. Hun werkprocedure zit in hun hoofd. Op deze manier kan je alles direct aanpassen zodra nieuwe informatie beschikbaar komt.

Routinematig werken vinden ze vervelend omdat ze voortdurend op zoek zijn naar afwisseling. Hun brein heeft vrijheid en ruimte nodig daar waar vastgelegde werkprocessen je verplichten om stap voor stap of lineair te werken.


Negatieve gevolgen:

Ze hebben een hekel aan het werken met opgelegde procedures omdat ze de voorkeur geven aan ongeschreven processen.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Voor terugkerende opdrachten werken ongeschreven processen minder efficiënt, zeker als je deze taken maar af en toe uitvoert. In dit geval kan een handige zelf ontwikkelde checklijst je helpen om de opdracht sneller af te handelen. Je vermijdt hierdoor om telkens opnieuw het wiel te moeten uitvinden.4. De manier waarop informatie verwerking gebeurt op de werkvloer

In bedrijven klasseren we informatie op een logische manier. Je voegt alle kennis over één onderwerp samen. Elk thema krijgt een bepaalde plaats. Eens je het systeem van ordenen kent, vind je makkelijk de informatie die je nodig hebt.

Multi-getalenteerde bruggenbouwers gaan totaal anders te werk om de informatie op te slaan. Alles wat ze zien, ruiken, voelen of horen, is een bron van informatie die ze verwerken en een plek moet krijgen in het geheel.

Kennis ordenen gebeurt in dit geval op basis van onderlinge verbanden tussen onderwerpen. Voor collega’s, medewerkers of leidinggevenden, lijkt het alsof deze persoon elk element lukraak en ongeordend neerzet.


Negatieve gevolgen:

Dit soort systemen zijn nooit gebruiksvriendelijk voor anderen. Collega’s, medewerkers of leidinggevenden gaan zonder duidelijke structuur, zelden de juiste informatie vinden.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Onbewust volgt deze beelddenker wel degelijk een systeem van ordenen. Een klassement wat gebaseerd is op hun persoonlijke kennis en ervaring.5. De standaard methode om problemen aan te pakken

Een multi-getalenteerde bruggenbouwer ziet eerst de oplossing. Zodra ze het beeld van de oplossing duidelijk voor ogen hebben, beginnen ze te kijken hoe ze van oplossing terug tot aan het probleem geraken. Dit gaat zo snel dat het aanvoelt alsof alles op hetzelfde moment gebeurt

De lineaire manier van problemen aanpakken, verloopt trager omdat je hier stap voor stap naar een oplossing toe gaat werken. Bij deze methode zie je de mogelijke risico’s of gevaren pas zodra je in die bewuste stap van het proces aankomt.

Dit zijn 2 totaal verschillende manieren van werken met elk voor- en nadelen.


Negatieve gevolgen:

Misverstanden en problemen ontstaan als teams ze onbewust door elkaar gebruiken. Hierdoor ontstaan discussies omdat iedereen er vanuit gaat dat elke betrokken partij hetzelfde beeld heeft van de situatie.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Eerst de oplossing zien en dan terugstappen, gaat meestal veel sneller. Door gerichte vragen te stellen kom je zelfzeker over zonder de discussie te moeten aangaan om gelijk te krijgen. Bovendien help je hiermee je collega’s of medewerkers om sneller de oplossing te bereiken.6. Traditionele manieren om nieuwe kennis en informatie te leren

Bij een klassieke leermethode begeleidt de docent je stap voor stap doorheen het proces. 

Aan het begin en tijdens het leerproces is er weinig tot geen aandacht om de nieuwe informatie te kaderen in het geheel.

De context of het kader geeft aan bij welk groter geheel of onderwerp deze nieuwe kennis thuis hoort. Dit  maakt dat de beelddenker automatisch verbindingen gaat leggen met eerder verworven kennis en ervaring. Door de verwerking van de nieuwe informatie en de juiste context komt alles automatisch op de juiste plek in hun brein terecht.


Negatieve gevolgen:

Zonder context is het lastig om aandachtig te volgen en de onzekerheid groeit.  Multi-getalenteerde bruggenbouwers blijven immers zoeken naar het kader zodat ze deze kennis op de juiste plaats in hun brein kunnen opslaan. Zolang deze informatie ontbreekt, start het leerproces niet. 


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Is het dit kader bij de start het leertraject aangegeven, dan helpt dit beelddenkers om de kennis te verwerken met de onderlinge verbanden. Als docent trek je hiermee hun aandacht, ook al gebruik je een stap voor stap methode om de leerstof aan te brengen.7. Presenteren en voorstellen van ideeën of projecten

Van beelddenkers zegt men dat het snelle denkers zijn.
Contradictorisch genoeg, kan de snelheid van spreken enorm vertragen als ze voor de vuist weg een project update geven. De luisteraar wil horen waar het over gaat maar krijgt het gevoel dat hij het nu nog niet mag weten.

Wat je te horen krijgt, is een chaotisch verhaal: Iets wat nog volop in ontwikkeling is en waarin elke vorm van structuur ontbreekt. Dit creëert frustratie en geeft je toehoorders het gevoel dat ze hun tijd aan het verliezen zijn. Bij de beelddenker zelf ontstaat stress waardoor hij alles behalve zelfzeker overkomt.


Negatieve gevolgen:

Als jij als collega of manager de presentatie wil versnellen, is het geen goed idee om het idee zelf te gaan aanvullen. Dit werkt averechts omdat elk nieuw element wat je toevoegt, de verwarring en de chaos in hun hoofd vergroot.


Gevoel van eigenwaarde vergroten:

Moedig beelddenkers aan dit soort opdrachten vooraf grondig voor te bereiden. Hierdoor kunnen ze de informatie in hun hoofd rustig ordenen voordat het gesprek aangaan. Of stel gerichte vragen en luister alsof je een neutrale waarnemer bent zonder oordeel. Op deze manier help je orde te scheppen in de chaos in hun hoofd.7 tips om je onzekerheid op het werk te overwinnen


Hoe kom je zelfzeker over als multi-getalenteerde bruggenbouwer?

Jezelf blijven aanpassen, kost je energie en tijd. Je wordt er niet blij van en je zal hier ook nooit voor gewaardeerd worden.
Het zorgt voor frustratie bij jezelf en de iedereen in je omgeving.

Terwijl jouw unieke bijdrage aan het succes van het team enkel zichtbaar is als jij kan werken met je natuurlijke talenten en werkmethodes. In deze omstandigheden ben jij op je best omdat alles vanzelf gaat.

Als jij het evenwicht tussen jezelf blijven en toch deel uitmaken van het team kan bewaren, heb je de sleutel tot succes in handen.


Gun je zelfvertrouwen een stevige boost. Zelfverzekerd overkomen begint met elk gesprek aan te durven gaan zodat je samen met je team, je collega’s, klanten of leveranciers voluit gaat inzetten op de best mogelijke samenwerking.
Zodat het werkplezier en het onderlinge vertrouwen in de groep groeit: waardoor ergernis en frustratie in de groep afnemen terwijl de efficiëntie en de productiviteit toenemen.
Daar wil ik jou mee helpen.

Start nu en vraag direct een kennismakingsgesprek aan.Hoe leer je om je onzekerheid op het werk te overwinnen?

Verbindend samenwerken start bij jezelf door bewust en actief je aan je zelfvertrouwen te werken.
Als jij sterk in je schoenen staat, kan je beginnen met het bouwen van de brug naar anderen.

Ben je een beelddenker of multi-getalenteerde bruggenbouwer en herken jij deze 7 stressfactoren?


Als jij zelfzeker overkomt, ga jij de samenwerking versterken met jouw natuurlijke talenten. Teams die samenwerken door de talenten van elke teamlid bewust in te gaan zetten, kunnen als groep meer bereiken dan elk individu apart.

Bruggen bouwen tussen mensen of verbanden leggen tussen kennis en ervaring, dat kan alleen starten op basis van wederzijds respect en vertrouwen.


De 7 stressfactoren waar multi-getalenteerde bruggenbouwers of beeldenkers regelmatig onbewust tegenaan lopen, zijn gebundeld in een handig overzicht en aangevuld met praktische tips. Je vindt ze alle 7 samengebracht in dit downloadbare overzicht (2 pagina’s).


Als je zelfzeker bent, durf je in gesprek gaan zonder dat dit een discussie wordt om gelijk te halen


Saskia Smet is de auteur van dit artikel.

Saskia werkt met creatieve en innovatieve ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de kenmerken van beelddenken. Mensen die met deze unieke kwaliteiten op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan het succes van bedrijven. Door voorbij het label ‘beelddenken’ te leren kijken zodat je op een constructieve manier de brug gaat bouwen naar je collega’s, medewerkers, leidinggevende of klanten.

Door rust te creëren, vergroot het zelfvertrouwen zodat je de positieve invloeden van efficiëntere communicatie en verbindend samenwerken met je team, collega’s, klanten en leveranciers leert gebruiken om vernieuwing en verandering te kanaliseren.

Het resultaat is minder stress en frustratie door communicatie problemen op de werkvloer waardoor het onderlinge vertrouwen groeit, het werkplezier toeneemt, de productiviteit stijgt en de efficiëntie verhoogt.


Opmerking van de auteur: 

Dit artikel verscheen voor het eerst op 16 september 2019. Deze publicatie wordt regelmatig aangevuld met de laatste nieuwe inzichten. De laatste update gebeurde op 24 februari 2020.Bron afbeeldingen: Numentum & Pixabay

Vorige

Volgende

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download het gratis ebook: Samen aan het werk

5 Manieren om beter samen te werken met beelddenkers.

Download nu

Je aanmelding is goed ontvangen